4.2.2. Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni

Tabulka E5: Prognóza vývoje významných UZV a VHS k roku 2015 -- národní úroveň
Průmět trendů do změn významných užívání vody a vodohospodářských služeb na národní úrovni vychází zejména ze základního scénáře zpracovaného Ministerstvem zemědělství ČR.