4.3.5. Příprava na analýzu efektivnosti nákladů -- úroveň oblasti povodí/centrální úroveň

Doporučuje se:
  • přesně metodicky oddělit čerpání investičních a provozních nákladů, poskytnout jednotlivým subjektům metodický pokyn na sledování příjmů a nákladů jednotlivých sektorů VHS;
  • definovat a přesně vymezit sledované VHS vč. oborů jejich působení;
  • informace zajišťovat ve struktuře sektorů VHS uvedených v této zprávě;
  • data shromažďovat a zpracovávat v elektronické podobě;
  • zjištěné výsledky publikovat;
  • ošetřit celý proces ekonomického vyhodnocení metodikou na centrální úrovni.4.3. 4.3.1. Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb -- národní úroveň