Soubory ke stažení

Úvodní část (PDF, 904KB)
1. Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí (PDF, 6.5MB)
2. Analýza charakteristik oblasti povodí (PDF, 9.9MB)
3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
3.1. Povrchové vody (PDF, 6.4MB)
3.2. Podzemní vody (PDF, 3.4MB)
4. Ekonomická analýza užívání vody (PDF, 686KB)
5. Registr chráněných území (PDF, 1.3MB)