Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.12.2021 23:15
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.12.2021 23:25:11
VD Těrlicko
Povodí: Stonávka
Koruna hráze: 279,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,46 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 275,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 258,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Těrlicko
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.12.2021 23:00 274,42 0,16
07.12.2021 22:00 274,41 0,16
07.12.2021 21:00 274,41 0,16
07.12.2021 20:00 274,42 0,16
07.12.2021 19:00 274,41 0,16
07.12.2021 18:00 274,41 0,16
07.12.2021 17:00 274,42 0,16
07.12.2021 16:00 274,42 0,16
07.12.2021 14:00 274,42 0,16
07.12.2021 13:00 274,41 0,16
07.12.2021 12:00 274,41 0,16
07.12.2021 11:00 274,41 0,16
07.12.2021 10:00 274,41 0,16
07.12.2021 09:00 274,40 0,16
07.12.2021 08:00 274,42 0,16
07.12.2021 07:00 274,41 0,16
07.12.2021 06:00 274,41 0,16
07.12.2021 05:00 274,41 0,16
07.12.2021 04:00 274,41 0,16
07.12.2021 03:00 274,41 0,16
07.12.2021 02:00 274,41 0,16
07.12.2021 01:00 274,42 0,16
07.12.2021 00:00 274,42 0,16
06.12.2021 07:00 274,41 0,16
05.12.2021 07:00 274,41 0,16
04.12.2021 07:00 274,40 0,16
03.12.2021 07:00 274,40 0,16
02.12.2021 07:00 274,40 0,16
01.12.2021 07:00 274,39 0,16
  Povodí Odry, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015