Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.05.2022 00:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.05.2022 00:50:43
VD Šance
Povodí: Ostravice
Koruna hráze: 508,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 504,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 506,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 501,61 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 469,71 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Šance
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.05.2022 00:40 500,90 0,62
17.05.2022 00:00 500,90 0,62
16.05.2022 23:00 500,90 0,62
16.05.2022 22:00 500,90 0,62
16.05.2022 21:00 500,90 0,62
16.05.2022 20:00 500,90 0,62
16.05.2022 19:00 500,91 0,62
16.05.2022 18:00 500,91 0,62
16.05.2022 17:00 500,91 0,62
16.05.2022 16:00 500,91 0,62
16.05.2022 15:00 500,91 0,62
16.05.2022 14:00 500,91 0,62
16.05.2022 13:00 500,91 0,62
16.05.2022 12:00 500,91 0,62
16.05.2022 11:00 500,91 0,62
16.05.2022 10:00 500,92 0,62
16.05.2022 09:00 500,92 0,62
16.05.2022 08:00 500,92 0,62
16.05.2022 07:00 500,92 0,62
16.05.2022 06:00 500,92 0,62
16.05.2022 05:00 500,92 0,62
16.05.2022 04:00 500,92 0,62
16.05.2022 03:00 500,92 0,62
16.05.2022 02:00 500,92 0,62
16.05.2022 01:00 500,93 0,62
15.05.2022 07:00 500,95 0,62
14.05.2022 07:00 500,97 0,62
13.05.2022 07:00 500,98 0,62
12.05.2022 07:00 501,01 0,62
11.05.2022 07:00 501,03 0,62
  Povodí Odry, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015