Evidence vybraných údajů z pravomocných rozhodnutí vodoprávních úřadů

Povodí Odry, s.p. - od 1.7.2003
Číslo jednací Popis Právní moc Klasifikace Výrokové části
» Legenda
Dokument
  Kolaudace ČOV-Trnkovi, Skotnice (Obec: Skotnice; KÚ: SKOTNICE; Parc. č.: 354/2, 401) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Prodloužení vodovodního řadu pro RD v k.ú.Sedlnice-2.etapa (400-430) (Obec: Sedlnice; KÚ: Sedlnice; Parc. č.: (763, /3)d3, (767); ČHP: 2-01-01-113) 31.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  2488/2003 PNV,SP-ČOV Vaňková +Billová (Obec: Prostřední Bečva; KÚ: PROSTŘEDNÍ BEČVA; Parc. č.: 872/2, 3102/1, 3119/1, 3119/4; Tok: Rožnovská Bečva [405330000100]; ČHP: 4-11-01-098; Hg. rajon: 163) 31.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9276/03/St 1005/03 - povolení stavby VD - Rekonstrukce vodovodu osada Korunka (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Muglinov (714941; Parc. č.: 382/76, 383/9, 382/17, 412/1, 382/43, 382/78, 382/42, 382/41, 382/26, 382/39, 381/40; ČHP: 2-03-01-083) 31.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/11153/03/Pr 1067/03 - kolaudace - Most přes místní strohu na ul. Mitrovické ve Staré Bělé - SO 02 - Úprava koryta (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 3815/1; Tok: Viničný; Ř. km: 0,050; ČHP: 2-01-01-155) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Kaifáš (Obec: Paskov; KÚ: OPRECHTICE VE SLEZSKU; Parc. č.: 69/1, 69/10, 233/2; Tok: bezejmenný) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Vodovod Bělá p. Pr. - Adolfovice (900-910) (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: DOMAŠOV U JESENÍKA) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Pavel Andrés (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/36; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 31.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  K studna Herna (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1273; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Sch -"Manipulační řád pro nádrž N2 zřízené v rámci akce "Revitalizace Nihlovského potoka" (Obec: Ústí; KÚ: ÚSTÍ; Parc. č.: 489; Tok: bezejmenný přítok Nihlovského potoka; ČHP: 4-11-02-032) 31.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  Souhlas Koláčkovi - stavba v zátopovém území (Obec: Česká Ves; KÚ: ČESKÁ VES; Parc. č.: 651/1; Tok: Bělá [206730000100]; Ř. km: 12,400; ČHP: 2-04-04--089) 31.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  souhlas RD Kolářovi,k.ú.Vikýřovice (Obec: Vikýřovice; KÚ: VIKÝŘOVICE; Parc. č.: 995, 996; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 31.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K - "Hranice, Rekonstrukce kanaliazce 1. máje" (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 393, 368/1, 368/5) 31.12.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/67982/Jun/03 Kanalizační sběrač "F" Havířov - Horní Suchá (Obec: Havířov; KÚ: DOLNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 380, 383/1, 383/2, 2736/8, 385/2, 387, 388, (2736/1)) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Obec Melč - studna (100-120-121,400-530) (Obec: Melč; KÚ: MELČ; Parc. č.: 2343/3; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 30.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  VÁLCOVNY PLECHU, a.s., vypouštění OV (KÚ: Frýdek; Tok: Ostravice [203780000100]; Ř. km: 20,16; ČHP: 2-03-01-053/2) 30.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/7280/03/Li/Foj 1024/03 - povolení změny dokončené stavby Oprava vodovodního řadu na ulici Nad Úhorem - Petřkovice (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Petřkovice u Ostravy (720470); Parc. č.: 1914, 1915/1; ČHP: 156) 30.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  ŽPaZ/2470/03/Gaw - Líštnice(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: HORNÍ LÍŠTNÁ; Parc. č.: 139/2, 139/3, 2123/2, 2386/5, 2427/3; Tok: Líštnice; ČHP: 2-03-03-030) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11302/03/Pr 1043/03 - prodloužení termínu pro dokončení stavby - Domovní čistírna odpadních vod TOPAS 5) (KÚ: Zbyslavice; Parc. č.: 1011/3; ČHP: 2-01-01-120; Hg. rajon: 661) 30.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  2362/2003,KR-Foukal (Obec: Valašská Bystřice; KÚ: VALAŠSKÁ BYSTŘICE; Parc. č.: 3353/11; Hg. rajon: 163) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  2259/2003,PNV,SP,KR-studna-Tesrčíkovi (Obec: Prostřední Bečva; KÚ: PROSTŘEDNÍ BEČVA; Parc. č.: 1479; ČHP: 4-11-01-098; Hg. rajon: 163) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - studny
  2471/2003 KR-studna Korytářovi (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 4434/3; Hg. rajon: 163) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Lapol Stříbrnice Kampová (900-910) (Obec: Staré Město pod Sněžníkem; KÚ: STŘÍBRNICE; Parc. č.: 41, 346/3; ČHP: 4-10-01-013; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10065/03/St 941/03 - prodloužení platnosti rozhodnutí - Kanalizace Šenov - sever (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342)) 30.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8137/03/Foj 974/03 - povolení změny dokončení stavby VD Oprava kanalizace a vodovodu v ul. Hornická (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 2889/15, 2891/2, 2674/39, 2674/27, 2674/27, 2674/1; ČHP: 2-03-01-061) 30.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/10009/03/Foj 975/03 - změna užívání stavby a kolaudační rozhodnutí - Přemístění montážní základny D 180 a D 190 na Uhelné sklady (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: 736/90, st. 1038; ČHP: 2-03-01-061) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7575/03/R/Cr 1037/03 - schválení manipulačního řádu - VD Volenský rybník v k.ú. Šenov u Ostravy (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342); Parc. č.: 5851; Tok: Venclůvka; Ř. km: 0,345; ČHP: 2-03-01-078; Hg. rajon: 156) 30.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  Saatzer (900-910) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: SKALICE U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 870/1) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  DČOV - Franková, Domašov (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: DOMAŠOV U JESENÍKA; Parc. č.: 6065/5, 6065/3, 6060/1, 6059/1, 6059/3; Tok: Bělá; Ř. km: 23,5; ČHP: 2-04-04-067) 30.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2637/03/Sto - Štafová(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 1095/5; Tok: Javorový potok [206740001200]; ČHP: 2-03-03-032) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2531/03/Sto - Trnková (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: KOJKOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 144/3; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10065/03/St 941/03 - prodloužení platnosti stav. povolení Kanalizace Šenov - sever (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342)) 30.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stavba vodovodního řadu ve Vikýřovicích, dílčí část: větve A, C - kolaudace (Obec: Vikýřovice; KÚ: VIKÝŘOVICE; Parc. č.: 1450/1, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1568; ČHP: 4-10-01-083) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Studna kopaná na p.č. 243 k.ú. Suchdol n.O. (100-120-121,400-530) (Obec: Suchdol nad Odrou; KÚ: SUCHDOL NAD ODROU; Parc. č.: 243; ČHP: 2-01-01-067; Hg. rajon: 151) 30.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2678/03/Sto - Rulka (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: GUTY; Parc. č.: 1199/23; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  VN Větřkovice (100-110-112) (Obec: Větřkovice; KÚ: VĚTŘKOVICE U VÍTKOVA; Parc. č.: 604/3; Tok: bezejmenný přítok Husího potoka; Ř. km: 25,5; ČHP: 2-01-01-081; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 30.12.2003 Vzdouvání, akumulace
  ŽPaZ/2585/03/Sto - Sokol (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: DOLNÍ LÍŠTNÁ; Parc. č.: 164/3; Tok: Líštnice; ČHP: 2-03-03-030) 30.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP - "Kanalizace Vysoká" (Obec: Hustopeče nad Bečvou; KÚ: VYSOKÁ U HUSTOPEČÍ NAD BEČVOU; Parc. č.: 60/17, 183, 190, 199) 30.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Těšický Radek a Leona, Milotice n/B 56 - DČOV Lešná 30.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  DČOV, Klásek, Vápenná (Obec: Vápenná; KÚ: VÁPENNÁ; Parc. č.: 470/2; Tok: Vidnávka; Ř. km: 16,7; ČHP: 2-04-04-041) 30.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 RR a SÚ/1431/2003/Mec. Povolení stavby a odběr pod.vody - Murka (Obec: Metylovice; KÚ: Metylovice; Parc. č.: 1054/7; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 30.12.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  VHS Sitka, s.r.o. - kanalizace Šternberk - Kozinova ulice (900-910) (Obec: Šternberk; KÚ: ŠTERNBERK; Parc. č.: 1891, 1906, 1949; ČHP: 4-10-03-078) 29.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Zpracování PMŘ - M. Antoňů (Obec: Česká Ves; KÚ: ČESKÁ VES; Tok: Bělá [206730000100]; Ř. km: 13,034; ČHP: 2-04-04-087) 29.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K studna Martin Sedlář (Obec: Horka nad Moravou; KÚ: HORKA NAD MORAVOU; Parc. č.: 1594/33; ČHP: 4-10-03-114; Hg. rajon: Kulm Drahanské vrchoviny) 29.12.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Augustýn, k.ú.D.Studénky (Obec: Dolní Studénky; KÚ: DOLNÍ STUDÉNKY; Parc. č.: 180/5; ČHP: 4-10-01-094; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 29.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  F-M, U staré pošty - rekonstrukce vodoovdu (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: MÍSTEK; Parc. č.: 3129, 5149) 29.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10321/03/Ba 1045/03 - udělení souhlasu Stavba rodinníého domu (Obec: Klimkovice (559649); KÚ: Klimkovice (666319); Parc. č.: 637) 29.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kol.rozh.-Domovní ČOV-Kuboš (Obec: Orlová; KÚ: HORNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 1552) 29.12.2003 Kolaudace vodního díla
  souhlas sklad Plachý,k.ú.Šumperk (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1324/2; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 29.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  KR kanalizace + prozatímní užívání ČOV (900-910) (Obec: Staré Město; KÚ: HYNČICE POD SUŠINOU; Parc. č.: 440/2, 441, 1130/3, 440/1, 105 a 1170/1; Tok: Chrastický potok [401330000100]; Ř. km: 4,15 od ř.km 7,5 soutok řeky Krupá a Chrastického p.; ČHP: 4-10-01-023; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 29.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (100-120-121,400,530) (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: KŘELOV; Parc. č.: 239/9; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 29.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/7331/03/Vá 826/03 - povolení změny dokončené stavby VD Oprava vodovodu ul. Husova, Husovo náměstí (Obec: Ostrava ( 554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 830/1, 8514/1, 840/3; ČHP: 2-03-01-083) 29.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  studna Lesy ČR, závlaha les.školky (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1365/3; Tok: Desná; ČHP: 4-10-01-085; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 29.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Odběr podz. vody ze studny Strahovice - Sm VaK. (Obec: Strahovice; KÚ: STRAHOVICE; Parc. č.: 617/2; ČHP: 2-04-01-012; Hg. rajon: 155) 29.12.2003 Odběr podzemní vody
  Souhlas - stavební úpravy RD Bolatice - Straková Petra. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1047, 1048; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 29.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stav.pov. - Orlová-Lutyně, U kříže-rekonstrukce vodovodu (Obec: Orlová; KÚ: HORNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 99, 139, 132, 141, 174, 167, 178, 160, 153, 152, 341/2, 345, 341/2, 342, 338, 356/12, 125) 29.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Souhlas-stavební úpravy RD Bolatice-Straková. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1047, 1048; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 29.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Odběr povrchové vody z vodního toku Ostravice (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Frýdek; Tok: Ostravice [203780000100]; Ř. km: 22,29; ČHP: 2-03-01-053/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 29.12.2003 Odběr povrchové vody
  K studna MONTERS Olomouc (Obec: Olomouc; KÚ: HOLICE U OLOMOUCE; Parc. č.: 313/1; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 28.12.2003 Kolaudace vodního díla
  2525-03 Janota (100-130-131,400-440) (Obec: Vendryně; KÚ: Vendryně; Parc. č.: 726; Tok: Olše [408920000100]; ČHP: 03-03-03-22; 03-03-03-27; 03-03-03-22; 03-03-03-27) 27.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Splašková kanalizace - ul. Krameriova - Jeseník (Obec: Jeseník; KÚ: JESENÍK; Parc. č.: 1753/6, 1749/1, 1749/10, 1749/20, 1749/30, 1749/32, 1749/42, 1750/13, 1752, 1753/1, 1753/2, 1753/8) 27.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  kolaudační rozhodnutí a povolení čerpání podzemních vod a následnému vypouštění do povrchové cvody, za účelem získání tepelné energie(900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: PODOBORA; Parc. č.: 250/1, 255, 269/1; ČHP: 2-03-03--051) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  § 8 změna k odběru PV + povolení změny v užív¨ání stavby, betonárka Jindřichov (600-610,800-820-822) (Obec: Jindřichov; KÚ: PLEČE; Parc. č.: 381/2; ČHP: 4-10-01-039; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 27.12.2003 Změna povolení nakládání s vodami
  ŽPaZ/2606/03/Gaw - Nemocnice(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: DOLNÍ LÍŠTNÁ; Parc. č.: 566/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Umělé zasněžování KASTE-II. etapa (900-910) (Obec: Ostružná; KÚ: PETŘÍKOV U BRANNÉ; Parc. č.: 141/10, 141/8 - 589/3, 589/4) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Pošta Vápenná (Obec: Vápenná; KÚ: VÁPENNÁ; Parc. č.: st. 113; Tok: Vidnavka; ČHP: 2-04-04-041) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Souhlas - Hranice -průmyslová zóna Potštátská ulice - I. ETAPA (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 870/4, 870/5, 888/10, 656/21, 656/31; Tok: bezejmený příkop; ČHP: 4-11-02-043; Hg. rajon: Moravská brána) 27.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  (900-910) kolaudace (Obec: Český Těšín; KÚ: KOŇÁKOV; Parc. č.: 243/7, 243/9, 243/10; Tok: bezejmenný přítok) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Náprvná opatření Frič (800-820-822) (Obec: Zlaté Hory; KÚ: ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH; Parc. č.: 3684; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 27.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Vodní nádrž - rybník Račák (900-910) (Obec: Javorník; KÚ: JAVORNÍK - VES; Parc. č.: 1047/2, 1047/4, 1047/5, 1047/7, 1048/2; Tok: bezejmenný levobřežní přítok vodního toku Račí potok; Ř. km: 5,500; ČHP: 2-04-04-016) 27.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2525/03//Sto - Janota (100-130-131,400-440) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 726; Tok: Olše [204720000100]; ČHP: 2-03-03-027) 27.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas - Dílna pro drobné opravy aut.-k.ú. Drahotuše, p.č.80/1 (Obec: Hranice; KÚ: DRAHOTUŠE; Parc. č.: 80/1; Tok: Drahotušovský potok [406040000100]; ČHP: 4-11-02-044; Hg. rajon: Moravská brána) 26.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Vrtaná studna užitkové vody k.ú. Milotice nad Bečvou p.č.485/85 25.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Švidrnochová Irena - Branky 166 DČOV- kolaudační R (Obec: Branky; KÚ: BRANKY; Parc. č.: 887/2; ČHP: 4-11-02-002) 25.12.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2458/2003, PNV,SP,KR - Kitzbergerovi (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: TYLOVICE; Parc. č.: 361; ČHP: 4-11-01-108; Hg. rajon: 163) 24.12.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
 OVP/9883d/03/Pr 1040/03 - zrušení povolení k nakládání s vodami - Zdroj Klimkovice - Fifejdy (Obec: Klimkovice (599549); KÚ: Klimkovice (666319); Parc. č.: 475; Tok: vodní zdroj Klimkovice - Fifejdy; ČHP: 2-01-01-153/1; Hg. rajon: 151) 24.12.2003 Zrušení povolení nakládání s vodami
 OVP/9955/03/St 1028/03 - povolení stavby VD - Chodník ve městě Klimkovice - 1. etapa - obj. 301 - Dešťová kanalizace (Obec: Klimkovice (599549); KÚ: Klimkovice (666319); Parc. č.: 3189/1, 3188/4, 3188/15; ČHP: 2-01-01-153/1) 24.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2100/2003 prodl.SP-Splašková kanal. Tylovice, Hážovice (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: HÁŽOVICE) 24.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Povolení k odběru povrchové vody (Obec: Dětmarovice; KÚ: KOUKOLNÁ; Tok: Olše; Ř. km: 15,810; ČHP: 2-03-03-067; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 24.12.2003 Odběr povrchové vody
  Oprava silničního mostu ve Stonavě (800-820-822) (Obec: Stonava; KÚ: STONAVA; Parc. č.: 1091/1, 80/1, 443/2, 630/2; Tok: Stonávka [205200000100]; ČHP: 2-03-03-064; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 24.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Vrtaná studna užitkové vody, k.ú. Olšovec, č.p. 89 (Obec: Olšovec; KÚ: OLŠOVEC; Parc. č.: 89; ČHP: 4-11-02-042; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 24.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11525/03/Ni 1048/03 - souhlas ke stavbě Plynovodní přípojka pro sociální budovu na poz.p.č. 23, ul. Rolnická v Ostravě - Nové Vsi (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy (713937); Parc. č.: 23; ČHP: 156) 24.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/7296/03/Li 964/03 - povolení změny dokončené stavby VD Oprava vodovodního řadu na ul. Kosá a Dílčí - Muglinov (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Muglinov (714941; Parc. č.: 238/21, 238/22, 238/23) 24.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Irena Švidrnochová, Branky 166 (Obec: Branky; KÚ: BRANKY; Parc. č.: 887/2; ČHP: 4-11-02-002; Hg. rajon: 322) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2298/03/Sto - Dorda (900-910) (Obec: Nýdek; KÚ: NÝDEK; Parc. č.: 1286/1, 1300/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Švubovi, k.ú.Dol.Bohdíkov (Obec: Bohdíkov; KÚ: DOLNÍ BOHDÍKOV; Parc. č.: 272/5; ČHP: 4-10-01-047; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 23.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/11261/03/Ni 992/03 - udělení souhlasu - Sanace nepovolené skládky Nad Porubkou (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Ř. km: 4,5 - 3,5; ČHP: 2-01-01-157; Hg. rajon: 151) 23.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  DČOV Biocleaner BC 4 vč. kanalizace (900-910) (Obec: Nový Jičín; KÚ: ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 1528/20, 1516; Tok: Ostruží potok [200680005600]; ČHP: 2-01-01-069; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/85458/Hl/03 Rekonstrukce kuchyňského provozu MŠ Horymírova 7 - Odlučovač tuků (Obec: Havířov; KÚ: HAVÍŘOV - MĚSTO; Parc. č.: 2094) 23.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9433/03/Pr 1008/03 - povolení stavby VD Kanalizace Poruba Ves, ul. Vřesinská - odkanalizování objektů č.p. 44,50,54,58,69 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba ( 715174); Parc. č.: 2229, 2957/8, 2231/1, 2164, 2165, 2957/6, 2953/14, 2228/3, 2228/1, 2953/18) 23.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Ing. Petr Zapletal (Obec: Velký Týnec; KÚ: VELKÝ TÝNEC; Parc. č.: 1382/8; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 23.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2354/03/Sto - Mrňous (900-910) (Obec: Hnojník; KÚ: HNOJNÍK; Parc. č.: 54/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Moravolesk, Lipová (Obec: Lipová-lázně; KÚ: DOLNÍ LIPOVÁ; Parc. č.: 477/18, 2039; Tok: Staříč; Ř. km: 8,150; ČHP: 2-04-04-085) 23.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Domovní ČOV (900-910,800-810) (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: DOLNÍ MARKLOVICE; Parc. č.: 203, 204; Tok: bezejmenná vodoteč; ČHP: 2-03-03-069; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla; Schválení manipulačního řádu
 OVP/12405/03/Vá 1119/03 - Kolaudační rozhodnutí - Sanace svahu Ostrava - Výškovice - ul.Řadová, (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Výškovice u Ostravy (715620); Parc. č.: PK(94), EN(937), 942/2, 941/3; Tok: pravý břeh slepého ramene řeky Odry (Výškovické tůně); ČHP: 2-01-01-156) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace vrtané studny, Irgl Hlučín (900-910) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 3730/78; ČHP: 2-02-03-024; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2380/03/Sto - Krakówková (900-910) (Obec: Řeka; KÚ: ŘEKA; Parc. č.: 728/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2391/03/Sto- Grófová (100-120-121,400-530) (Obec: Košařiska; KÚ: KOŠAŘISKA; Parc. č.: 984/61; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  SP ČOV Barabášovi (Obec: Ústín; KÚ: ÚSTÍN; Parc. č.: 98/6; ČHP: 4-12-01-013; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 22.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/12016/03/Foj/Pr 1100/03 - kolaudační rozhodnutí - Rekonstrukce budovy E v areálu provozní oblasti SmP a.s. v Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 1836/1; ČHP: 2-03-01-083) 22.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 861, 860) 22.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K - "Revitalizace Nihlovského potoka - nádrž N2" (Obec: Ústí; KÚ: ÚSTÍ; Parc. č.: 489/3, 489/4; Tok: bezejmenný přítok Nihlovského potoka; Ř. km: 0,200; ČHP: 4-11-02-032) 22.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Jiří Pechanec (Obec: Olomouc; KÚ: POVEL; Parc. č.: 340/31; ČHP: 4-10-03-116/1; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 22.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6539/02/10071/03/Vá 1021/03 - dod. povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí - Studna na pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Hrabová (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabová (714534); Parc. č.: 1970/1; ČHP: 2-032-01-061; Hg. rajon: 151) 22.12.2003 Kolaudace vodního díla
  St. povolení - Vodní nádrž Rejhotice (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: REJHOTICE; Parc. č.: 1093/3, 1103/1; Tok: Bezejmenný pravostranný přítok Desné; Ř. km: 0,490; ČHP: 4-10-01-065; Hg. rajon: 643) 21.12.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
 OVP/10490/03/Po 1018/03 - kolaudace - Rekonstrukce kanalizace Urbaníkova (Obec: Ostrava (554821; KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 3976, 647, 659/267, 626/1, 659/161, 659/171, 659/172, 659/264, 573/13) 20.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10498/03/Sch 1035/03 - havarijní plán - Složiště popelovin (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčičky (714241); ČHP: 2-03-01-061; Hg. rajon: 151) 20.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Zátopek(100-120-121,400-530) (Obec: Sedliště; KÚ: SEDLIŠTĚ VE SLEZSKU; Parc. č.: 543/8; ČHP: 2-03-01-056; Hg. rajon: 156) 20.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/9566/10623/03/St 960/03 - dodatečné povolení změny stavby VD - Kanalizace Šenov - odkanalizování odpadních vod U Alejského Dvora a ulic přilehlých400-440) (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342); Parc. č.: 1098, 1156/2, 1048/1°, 1026/2, 1017, 968, 971/3, 971/2, 967/2, 961/2, 961/1, 960/3, 958, 960/2) 20.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Stavební povolení - Kovář, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 69/4; Tok: pravostranný přítok Ostravice; ČHP: 2-03-01-027; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 20.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Inženýrské sítě Na vodárně, Špk (900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1845/7, 1845/45, 1845/46, 1845/59, 1845/60, 2136, 2137) 19.12.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Císařová, k.ú.Bratrušov (Obec: Bratrušov; KÚ: Bratrušov; Parc. č.: 1667; Tok: Bratrušovský potok [401930000100]; ČHP: 4-10-01-090; Hg. rajon: 643) 19.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/11120/03/Ni 993/03 - udělení souhlasu - Hospodářská budova, Ostrava - Plesná (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Plesná (721671); Parc. č.: 87/2; ČHP: 2-02-03-027; Hg. rajon: 661) 19.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Zapletalovi František a Naděžda - studna (100-110-111,400-530) (Obec: Domašov nad Bystřicí; KÚ: DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ; Parc. č.: 451/8; ČHP: 4-10-03-098; Hg. rajon: 661) 19.12.2003 Odběr povrchové vody; Vodní díla - studny
  Kolaudace - vodovod Husova - Šachtiska - II.etapa (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ; Parc. č.: 2989/6, 2991/2, PK (2991), 2993/2, 2306/1, 2310/2, 4385/1, 2307/1) 19.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K, MŘ nádrž Rozvišť, Horka (Obec: Horka nad Moravou; KÚ: HORKA NAD MORAVOU; Parc. č.: 1605/16, 1603/2, 1605/17, 1321/2, 1321/3, 1321/6, 1613/2, 1613/1, 1612/3, 1605/3, 1612/8, 1612/4; Tok: Častava [403980000100]; ČHP: 4-10-03-084; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 19.12.2003 Schválení manipulačního řádu; Kolaudace vodního díla
 OVP/8077/03/Po 1012/03 - povolení stavby VD - Stavba II. etapa kanalizace v Horní Lhotě, lokalita Kotrská - SO 01 Kanalizační sběrač (Obec: Horní Lhota ( 569500); KÚ: Horní Lhota u Ostravy (643297); Parc. č.: 142/56, 142/78, 141, 136, 133/5, 139, 133/4, 133/3, 133/20, 133/19, 133/1, 263, 1131/1) 19.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Sedimentační jímka PRO LEN -kol (900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1830/1; ČHP: 4-10-01-089/2; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 19.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9842/03/Vá 1014/03 - povolení k nakl. s vodami v průběhu výstavby VD - Kanalizační sběrač D - Stará Bělá (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Tok: Starobělský potok [201480000100]; Ř. km: V1 - 2,100; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 156) 19.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  studna manž.Bavalovi, k.ú.Kouty nad Desnou (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: KOUTY NAD DESNOU; Parc. č.: 388/2; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01-061; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 19.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/9842/03/Vá 1014/03 - povolení k nakládání s vodami v průběhu výstavby VD Kanalizační sběrač D - Stará Bělá (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Tok: Starobělský potok; Ř. km: 2,100,3,040,3,454,4,155,4,895; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 156) 19.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  souhlas (800-820-822) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 189/4, 189/5, 189/6, 189/7; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 37,050; ČHP: 2-03-03-001) 19.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  DSP studna Petra Vydrželová (Obec: Dolany; KÚ: DOLANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1641/1; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 19.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/7201/03/Po 980/03 - povolení stavby VD - Rodinný dům ERBAN - SO 04 - venkovní splašková kanalizace a ČOV (Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí (598739); KÚ: Stará Ves nad Ondřejnicí (753947); Parc. č.: 901/3, 885/25) 18.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/10889/03/Ni 991/03 - udělení souhlasu - Oprava lávky ev.č. OV-465L na ul. Průchodná přes Polančici v Polance nad Odrou (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Polankana nad Odrou (725081); Ř. km: 4,0; ČHP: 2-01-01-153/1; Hg. rajon: 151) 18.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  čov Havlová (Obec: Krmelín; KÚ: KRMELÍN; Parc. č.: 303/2, 299/1, 325/5, 325/1; Tok: Machůvka [201440000100]; ČHP: 2-01-01-150; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 18.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Studna Palacký (100-120-121,400-530) (Obec: Budišov nad Budišovkou; KÚ: BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU; Parc. č.: 105/2; ČHP: 2-01-01-025; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 18.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2320/03Gaw - Doležel (100-130-131,400-440) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 1422; Tok: bezejmenný levostranný přítok v.t. Olše; ČHP: 2-03-03-029) 18.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  studna Procházka,k.ú.Kouty nad Desnou (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: KOUTY NAD DESNOU; Parc. č.: 385/2; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01-061; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 18.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2589/03/Gaw - Doležel (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 1422; Tok: bezejmenný levostranný přítok v.t. Olše; ČHP: 2-03-03-029) 18.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Chotěbuz; KÚ: Chotěbuz; Parc. č.: 1112/2) 18.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10619/03/Po 996/03 - povolení změny stavby VD a rozhodnutí kolaudační - Prodejna Lidl, Moravská ostrava, ul. U Stadionu - SO 0107 - odvodnění příjezdu a parkoviště České pošty, SO 0108 - přeložky splaškové kanalizace České pošty vč. přečerpávání (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 2308/1, 2308/3, 2301/2) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9621/03/Foj 977/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Rekonstrukce ČOV v areálu garáží MMO, komunikace Pašerových - Rybářská (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: st.2851; ČHP: 2-02-04-001; Hg. rajon: 151) 17.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  03-4385-nakl.-vodní nádrž Žermanice (Obec: Lučina; KÚ: LUČINA; Tok: Lučina [400500000100]; Ř. km: 25,020; ČHP: 2-03-01-066) 17.12.2003 Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
  SP studna Krejčí (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: KŘELOV; Parc. č.: 156; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Pavel Spurný (Obec: Náměšť na Hané; KÚ: NÁMĚŠŤ NA HANÉ; Parc. č.: 642/10; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  DČOV Herva , FN Brno (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: DOMAŠOV U JESENÍKA; Parc. č.: 3936, 3933/5, 3933/6, 6944, 7030/1; Tok: Bělá; Ř. km: 28,865; ČHP: 2-04-04-063) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Pavel Povalil (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: LAŠŤANY; Parc. č.: 93; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Dosoudilovi (Obec: Olomouc; KÚ: DROŽDÍN; Parc. č.: 201; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Lukáš Maton (Obec: Bohuňovice; KÚ: MORAVSKÁ LODĚNICE; Parc. č.: 425/2; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/750/03/Frn - Karpentná (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: KARPENTNÁ; Parc. č.: 335/13, 752/4, 413/56, 340/1, PK 323/1, 322, 324, 326) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - Sýkorovi, Lubno (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: LUBNO; Parc. č.: 52/3; Tok: Lubenec [203980004800]; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  2731/2003 KR-studna Miko (Obec: Valašská Bystřice; KÚ: VALAŠSKÁ BYSTŘICE; Parc. č.: 4285/1; Hg. rajon: 163) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2379/03/Sto - Sedlák(900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 634; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 686) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 1733) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Studna + odběr pod. vody Budišov (100-120-121,400-530) (Obec: Budišov nad Budišovkou; KÚ: BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU; Parc. č.: 596; ČHP: 2-01-01-025; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ČOV+studna,StromšíkoviSobotín (100-120-121,100-130-131,400-440,400-530) (Obec: Sobotín; KÚ: SOBOTÍN; Parc. č.: 671; Tok: Klepáčovský potok [401780000100]; Ř. km: 0,35; ČHP: 4-10-01-073; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 17.12.2003 Odběr podzemní vody; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla - studny
  Biologický septik- Zajíčkovi - Chuchelná -kolaudace stavby. (Obec: Chuchelná; KÚ: CHUCHELNÁ; Parc. č.: 427/3; ČHP: 2-04-01-014; Hg. rajon: 155) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - Dostálovi, Ostravice (Obec: Ostravice; KÚ: OSTRAVICE 1; Parc. č.: 327/11, 327/18, 324/7) 17.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10376/03/R/Cr/Sch 1016/03 - povolení k nakládádní s vodamái - U Alejského dvora a ulic přilehlých (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342); Tok: Podleský potok; ČHP: 2-03-01-079; Hg. rajon: 156) 17.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Stavební povolení - lyžařský areál, Bílá (Obec: Bílá; KÚ: BÍLÁ; Parc. č.: 4497/3; Tok: Bílá Ostravice [203720000100]; Ř. km: 1,3; ČHP: 2-03-01-005; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 17.12.2003 Odběr povrchové vody; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  havarijní plán Velamos Sobotín 16.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Odlučovač lehkých kapalin DHLF 103 E - parkoviště ul. Hornická Bolatice. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 2756/2; ČHP: 2-02-03-014) 16.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Povodí Odry s.p. - povolení stavby vodního díla Protipovodňová opatření (Obec: Bohumín; KÚ: Starý Bohumín; Parc. č.: 1144/1, 1142/3, 1089, 1095, 1339/1, 141/1, 142, 1144/2, 1342/4, 79/1, 81/1, 1306/19, 1306/18, 1140/4, 1140/5, 1140/13, 1140/2, 1140/1, 1140/17, 1140/18, 1140/19; Tok: Odra [200010000100]; Ř. km: 7,926) 16.12.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
  ŽPaZ/2268/03/Sto-Kubiena(100-120-121) (Obec: Nýdek; KÚ: NÝDEK; Parc. č.: 2331; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 16.12.2003 Odběr podzemní vody
  ŽPaZ/2269/03/Sto-Janša (100-120-121,400-530) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 1893/20; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 16.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2302/03/Sto - Madzia(100-120-121,400-530,900-910) (Obec: Nýdek; KÚ: NÝDEK; Parc. č.: 719/50; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 16.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny; Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2336/03/Sto - Kotas(900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 1236/3, 1247; ČHP: 2-03-03-028) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2487/03/Sto - Bojda+Gorná(900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 597; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2347/03/Sto - Pszczcolka(900-910) (Obec: Nýdek; KÚ: NÝDEK; Parc. č.: 2388/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/12221/03/Km 1079/03 - schválení provozního řádu - lapač tuků AS FAKU 4EO/PB (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520)) 16.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8799/03/Po 934/03 - povolení stavby VD - Vodovodní řad DN 300 ul. Bieblova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava ( 713520); Parc. č.: 1428/11, 1428/1, 3552, 3559/1, 1418/5) 16.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/6782/03/Foj 909/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava kanalizace a vodovodu ul. Mrštíkova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: 227/45, 227/40, 849(EN); ČHP: 2-02-04-001) 16.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/10760/03/St 1006/03 - povolení změny stavby VD a rozhodnutí kolaudační - Neveřejná čerpací stanice PHM - odlučovač ropných látek (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Parc. č.: 4879/3; ČHP: 2-03-01-083; Hg. rajon: 156) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
  čov Uherek (Obec: Raškovice; KÚ: RAŠKOVICE; Parc. č.: 490/8, 490/2; Tok: bezejmenný levostranný přítok Morávka; ČHP: 2-03-01-050/1; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 16.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Rozšíření vodovodní sítě Bartošovice (900-910) (Obec: Bartošovice; KÚ: BARTOŠOVICE) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/75356/Jun/03 Stoka "Zámostí" Albrechtice (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 569, 562/1, 562/2, 562/3, 562/9, 562/19, 562/15) 16.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Kolaudace vodního díla
  Jalůvka (100-120-121,400-530) (Obec: Palkovice; KÚ: MYSLÍK; Parc. č.: 364/7; Hg. rajon: 321) 16.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  STP+NSV-DČOV-Baslík-Bohuslavice (Obec: Bohuslavice; KÚ: BOHUSLAVICE U HLUČÍNA; Parc. č.: 1998/18; ČHP: 2-02-03-015; Hg. rajon: 155) 16.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  3611_COV-Biofluid_Cehovi_Hanusovice (800-810,900-910) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 1183/2; Tok: Hanušovický potok [401520000400]; Ř. km: 1,55; ČHP: 4-10-01-042; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 16.12.2003 Schválení manipulačního řádu; Kolaudace vodního díla
  DČOV, povolení Hrubý, Hlučín (100-130-131,400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 3676; Tok: Jasenka [203660000100]; ČHP: 2-02-03-024; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 16.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kanalizace Vidnava, ul. Pivovarská (Obec: Vidnava; KÚ: VIDNAVA) 16.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11593/03/Or 988/03 - schválení HP - Odra Hrušov ř. km 9,05 - 9,55 (Obec: Ostrava (554821), Vrbice nad Odrou; KÚ: Hrušov (714917), Koblov (667366), Vrbice nad Odrou; Tok: Odra [200010000100]; Ř. km: 9,55; ČHP: 2-03-02-003) 16.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Náves Palačov - vodní díla,kanalizace,odvodnění,odlučovač RL Nové rozhodnutí (300,400-440) (Obec: Starý Jičín; KÚ: PALAČOV; Parc. č.: 138/1, 138/13, 139, 1180/2; Tok: Mřenka; ČHP: 4-11-02-020; Hg. rajon: 661) 15.12.2003 Vypouštění odp.vod s obsahem zvl.nebezpečné závadné látky do kanalizace; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  souhlas (800-820-821) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Tok: Městská Mlýnka [205110001100]; Městská Mlýnka [205110001100]; , Rakovec,; Ropičanka [205070200100]; Ropičanka [205070200100]; ČHP: 2-03-03-042,3, 2-03-03-042, 2-03-03-040) 15.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  SP studna Luděk Kyselý (Obec: Olomouc; KÚ: HOLICE U OLOMOUCE; Parc. č.: 1678/188; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 15.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Roman Čtvrtlík (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: LAŠŤANY; Parc. č.: 231; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 15.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Jiří Řoutil (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 57/1; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 15.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Strnadovi (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1287; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 15.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  K studna Martina Zvadilová (Obec: Grygov; KÚ: GRYGOV; Parc. č.: 1103/3; ČHP: 4-10-03-132; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Svatopluk Tvrdoň (Obec: Olomouc; KÚ: ČERNOVÍR; Parc. č.: 160/2; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 15.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/12228/03/Pr 1071/03 - kolaudační rozhodnutí - Čistírna odpadních vod (Obec: Dolní Lhota (506711); KÚ: Dolní Lhota (629545); Parc. č.: 757/10; ČHP: 1-01-01-158; Hg. rajon: 661) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Arbeitovi (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: BĚLKOVICE; Parc. č.: 304/12; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Vladan Němec (Obec: Bohuňovice; KÚ: BOHUŇOVICE; Parc. č.: 162/31; ČHP: 4-10-03-086; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Kubánek (Obec: Fryčovice; KÚ: FRYČOVICE; Parc. č.: 80121; Tok: Ondřejnice [201410000100]; ČHP: 2-01-01-149; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Rušitovič (Obec: Baška; KÚ: HODOŇOVICE; Parc. č.: 735/3, 736/1, 736/2, 739/2, 742/1; Tok: Hodoňovický náhon [204290004400]; ČHP: 2-03-01-027; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 3010/6; Tok: Hrabinka [205140000100]; ČHP: 2-03-03-046) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studny Pospíšilovi (Obec: Bohuňovice; KÚ: MORAVSKÁ LODĚNICE; Parc. č.: 12; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 15.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ORL, Hranice. HCV. sídl .(400-440) (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1359/6, 1359/11, 1359/12, 1359/14; ČHP: 4-11-02-035) 15.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Odlučovač lehkých kapalin pro parkoviště ul. Mírová Bolatice. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 2750; Tok: obecní kanalizace; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 15.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Stavební povolení - PPO-Skorošický potok (Obec: Skorošice; KÚ: Horní Skorošice, Petrovice u Skorošic; Parc. č.: 20/1, 63, 64, 80, 83, 101, 120, st. 246, st. 247, st. 274. st. 304, 663, 664, 3613, 3615, 3616/1, 3618, 3912, 3921, 3922 v k.ú. H. Skorošice a 1400, 1405, 1428/2, 1428/3, 1549/1, 2841, 2842, 2843 v katastrálním území Petrovice u Skorošic; Tok: Skorošický potok [206560000100]; Ř. km: 8,644; ČHP: 2-04-04-046) 15.12.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  Prodloužení vodovodního řadu v kat.úz. Brušperk (Obec: Brušperk; KÚ: Brušperk; Parc. č.: 445, 413) 15.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  2160-03 Byrtus a Sliž (100-130-131,400-440) (Obec: Bystřice; KÚ: Bystřice nad Olší; Parc. č.: 2608; Tok: Jatný potok [203850001600]; ČHP: 2-03-03-017; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 13.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  MSA, a.s. - vypouštění OV z BČOV (Obec: Dolní Benešov; KÚ: Dolní Benešov; Tok: Opusta [201510000200]; Ř. km: 2,2; ČHP: 2-02-03-016; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy) 13.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ŽPaZ/2161/03/Sto - Boruta(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 1554/12; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 13.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2160/03/Sto-Byrtus+Sliž(100-130-131,400-440) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 2608; Tok: Jatný potok [203850001600]; ČHP: 2-03-03-017) 13.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2161/03/Sto-Boruta (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 1554/12; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 13.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10357/03/St 1004/03 - kolaudační rozhodnutí - Oprava vodovodu na ul. Jiskrova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Radvanice (715018); Parc. č.: 3226, 2701/2, 2701/4, 3265/14; ČHP: 2-03-01-082) 13.12.2003 Kolaudace vodního díla
  VN Guntramovice (100-110-112) (Obec: Budišov nad Budišovkou; KÚ: GUNTRAMOVICE; Parc. č.: 503/6, 503/7, 503/8, 503/9, 522, 523, 524, 525, 608/6, 608/9, 608/10; Tok: levostranný bezejmenný přítok Budišovky; Ř. km: 1,799; ČHP: 2-01-01-025) 13.12.2003 Vzdouvání, akumulace
 OVP/10087/03/Po 995/03 - povolení změny stavby VD před dokončením - Řešení statické dopravy na území Městského obvodu poruba - parkoviště na ul.Podroužkové - odlučovač ropných látek (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 3609/10) 13.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 ŽP/76720/Hl/03 Kanalizační a provozní řád deš´tové kanalizace a kanalizačních objektů ve správě SM Havířov v k.ú. Město a Bludovice (Obec: Havířov; KÚ: HAVÍŘOV - MĚSTO) 13.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  ČOV-Nevrkla-Biofluid-Rapotín (100-130-131,400-440) (Obec: Rapotín; KÚ: RAPOTÍN; Parc. č.: 2729/6, 2729/4 a 2731; Tok: Holubí potok; Ř. km: 3,1; ČHP: 4-10-01-086; 4-10-01-089/2; 4-10-01-086; 4-10-01-089/2; Hg. rajon: 643) 13.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7370/03/Pr 937/03 - povolení stavby VD -Čistírna odpadních vod typ D 5 (Obec: Čavisov(; KÚ: Čavisov; Parc. č.: 648/8) 13.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Odlučovač tuku, Tománková, Hlučín (900-910) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 1280; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 13.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - Pavelcovi, Janovice (Obec: Janovice; KÚ: JANOVICE U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 2709/7; Tok: Bystrý; ČHP: 2-02-03-028; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 13.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/8811/03/Li/Vá 987/03 - kolaudační rozhodnutí - Oprava vodovodního řadu na ul. Na Čtrvti (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabůvka (714585); Parc. č.: 798/1, 221/1, 797/1, 797/8, 797/2; ČHP: 2-03-01-061) 12.12.2003 Kolaudace vodního díla
  2317-06 Gotzman (100-130-131,400-440) (Obec: Střítež; KÚ: Střítež; Parc. č.: 1064/5; Tok: bezejmenný přítok do v.t. Ropičanka; ČHP: 2-03-03-040; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 12.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2317/03/Sto-Gotzman (100-130-131,400-440) (Obec: Střítež; KÚ: STŘÍTEŽ U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 1064/5; Tok: Ropičanka [205080000100]; ČHP: 2-03-03-040) 12.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7013/03/Po 926/03 - povolení stavby VD - Modernizace mycí rampy - ČOV (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčičky ( 714241; Parc. č.: 1117/1) 12.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2539/03/Gaw - Skanska(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: KONSKÁ; Parc. č.: 2182, 2183) 12.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9543/03/Vá 972/03 - kolaudační rozhodnutí - Most přes potok Polančici na ul. Nábřežní - SO 02 - Zpevění koryta (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Polanka nad Odrou ( 725081); Parc. č.: 3175/21; Tok: Polančice; Ř. km: 0,0105; ČHP: 2-01-01-153; Hg. rajon: 151) 12.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Pov. k vypouš.-obec Dolní Lutyně (Obec: Dolní Lutyně; KÚ: DOLNÍ LUTYNĚ; Tok: Skřečoňský potok; Ř. km: 4,1; ČHP: 2-03-03-075/1) 12.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/8483/03/Foj 976/03 - kolaudační rozhodnutí - Vodovod ul. Elektrárenská (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 3616; ČHP: 2-01-01-160) 12.12.2003 Kolaudace vodního díla
  V, A, JN, SP Tůň Blata Hněvotín (Obec: Hněvotín; KÚ: HNĚVOTÍN; Parc. č.: 1188/1, 1188/2, 1188/3; Tok: Blata [406200000100]; Ř. km: 26,450; ČHP: 4-12-01-016; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 12.12.2003 Vzdouvání, akumulace; Jiné nakládání s povrchovými vodami; Jez, jezová zdrž
  ŽPaZ/2312/03/Gaw - Vankát(900-910) (Obec: Hnojník; KÚ: HNOJNÍK; Parc. č.: 1232, 1233, 1539/1; Tok: Stonávka [205200000100]; Ř. km: 26,962; ČHP: 2-03-03-054) 12.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Souhlas - Stavba RD Bolatice - Jana Pilátová. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1419/6; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 12.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9586/03/Vá 1003/03 - změna termínu dokončení - Měření odpadních vod 12.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/10472,1837/03/R/Cr 984/03 - schválení PŘ - Plošná kanalizace Michálkovice (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Michálkovice ( 714747); ČHP: 2-03-02-007) 12.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/10011/03/Po 978/03 - povolení zkušebního provozu - Prodejna Lidl, Moravská Ostrava, ul. U stadionu - SO 0106 - veřejná jednotná kanalizace (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 2308/2) 11.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10887/03/St 962/03 - kolaudační rozhodnutí - Domovní ČOV na pozemku parc.č. 2065/6 v k.ú. Vřesina (Obec: Vřesina u Bílovce (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Parc. č.: 2065/6; ČHP: 2-01-01-159; Hg. rajon: 661) 11.12.2003 Kolaudace vodního díla
  kolaudační rozh. (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 2851/1, 3006/1, 3006/40, 3009/1, 3010/1, 3028/1, 3031/1, 3037/3, 3301/1, 3029/1, 3037/1, 3308/1; Tok: Hrabinka [205140000100]; ČHP: 2-03-03-046) 11.12.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/74265/Jun/03 Prodloužení vodovodního řádu na ul. Kostelecké v Albrechticích (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 1322, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1318/2, 1318/1) 11.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  vod. díla ,,Zahradní rybníček(400-410-412) (Obec: Střítež nad Ludinou; KÚ: STŘÍTEŽ NAD LUDINOU; Parc. č.: 4/3 a 1/4; ČHP: . 4-11-02-034,) 11.12.2003 Přehrada, hráz a vodní nádrž
  Odlučovač tuku, Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 216/8; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 11.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas - Stavba RD Bolatice - Loskot, Theuerová. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1419/9; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 11.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/5787/03/Vá 952/03 - povolení stavby VD - Vrtaná trubní studna na pozemku 37/30/1 v k.ú. Stará Bělá (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 3730/1; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 156) 10.12.2003 Vodní díla - studny
  STP+NSV-DČOV-Vondroušovi-Dobroslavice (Obec: Dobroslavice; KÚ: DOBROSLAVICE; Parc. č.: 497/3; ČHP: 2-02-03-026; Hg. rajon: 155) 10.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/8833/03/Po 955/03 - povolení změny stavby a rozhodnutí kolaudační _Oprava mostu ev.č. 478-003 přes potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad Odrou (Obec: Ostrava /554821); KÚ: Polanka nad Odrou (725081); Parc. č.: (3175)EN, 1629, (93/2)PK, (14/3)PK; Tok: Polančice [201460100100]) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10569/03/Ho 968/03 - udělení souhlasu - Dopravní propojení ulic V Zahradách a K Myslivně v Ostravě - Porubě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba ( 715174); ČHP: 2-01-01-159; Hg. rajon: 151) 10.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6502/8084/03/Km 982/03 - schválení PŘ pro odlučovač ropných látek (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520)) 10.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8709/03/Vá 986/03 - kolaudační rozhodnutí - Oprava vodovodního řadu na ulici Holvekova - Kunčičky (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčičky /714241); Parc. č.: 1668, 1764; ČHP: 2-03-01-061) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Domovní ČOV vč. kanalizace - p.Jiřičný Z. (Obec: Hostašovice; KÚ: HOSTAŠOVICE; Parc. č.: 707/2; Tok: Straník [200720000100]; ČHP: 2-01-01-073; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
  PHO I.a II. stupně vodního zdroje Horní Huť (700-730,700-710) (Obec: Babice; KÚ: BABICE U ŠTERNBERKA; Parc. č.: OPVZ I. stupně v k.ú. Babice u Šternberka p.č. 776/2; ČHP: 4-10-03-068; Hg. rajon: 162) 10.12.2003 Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů; Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů
  Odlučovač tuků, Záložna, Ruda nad Moravou (400-440) (Obec: Ruda nad Moravou; KÚ: RUDA NAD MORAVOU; Parc. č.: 71 (st.p.); Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 10.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  kol.Houdková (Obec: Hukvaldy; KÚ: SKLENOV; Parc. č.: 164/3, 465/1; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/80862/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 1841/9, 739/1) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
  STP+NSV-DČOV-Koláčková-Vřesina (Obec: Vřesina; KÚ: VŘESINA U OPAVY; Parc. č.: 815/7; ČHP: 2-03-02-014; Hg. rajon: 155) 10.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  NSV-vypouštění odp. vod z kanal. výusti "U skládky"-Zábřeh u Hlučína (Obec: Dolní Benešov; KÚ: ZÁBŘEH U HLUČÍNA; Tok: Mlýnská strouha (náhon); je levobřežním přítokem reky Opavy ve Smolkově; Mlýnská strouha (náhon); je levobřežním přítokem reky Opavy ve Smolkově; ČHP: 2-02-03-017; Hg. rajon: 155) 10.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 ŽP/67983/Jun/03 Provozní řád Lapače tuků pro účelové zařízení (Obec: Těrlicko; KÚ: HORNÍ TĚRLICKO) 10.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  Souhlas- Skládda S OO Hranice na Moravě (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1153/3, 1153/4, 1153/8, 1153/49; ČHP: 2-01-01-057; Hg. rajon: Moravská brána) 10.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/7187/03/Foj 943/03 - povolení stavby VD - Odra - Hrušov km 9,05 - 9,65 - SO 01 údržba toku (Obec: Ostrava (554821); Bohumín; Ostrava (554821); Bohumín; KÚ: Koblov (667366); Parc. č.: 2046/2, 2046/3; Tok: Odra [200010000100]; Ř. km: 9,745; ČHP: 2-03-02-003) 10.12.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 OVP/11588/03/Pr 1041/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí - Plenuservis Šenov - ČOV a ORL (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342; Parc. č.: 3409, 3406/5; Hg. rajon: 156) 10.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Gábovi, ČOV Radíkov (Obec: Olomouc; KÚ: RADÍKOV U OLOMOUCE; Parc. č.: 397/14) 09.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ŽPaZ/2400/03/Sto - Raszka(900-910) (Obec: Nýdek; KÚ: NÝDEK; Parc. č.: 1689/22; Tok: Horský potok [204910000100]; ČHP: 2-03-03-020) 09.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2225/03/Sto - Bielesz(900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 316/5; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 09.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP -"Rekonstrukce stolařské dílny v Olšovci - 2. část, ČOV - Biotal 2" (Obec: Olšovec; KÚ: OLŠOVEC; Parc. č.: 211/6; Tok: Mraznice [406010000100]; ČHP: 4-11-02-042) 09.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8400/Li/Foj 901/03 - povolení změny stavby VD - Rekonstrukce ul. 5. května, Ostrava - Třebovice obj. C 301 Přeložka vodovodu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Třebovice ve Slezsku (715433); Parc. č.: 546) 09.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 ŽP/70023/Hl/03 Rodinný dům - Kanalizace (Obec: Horní Bludovice; KÚ: HORNÍ BLUDOVICE; Parc. č.: 251/145; Tok: bezejmenná tok; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 09.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/11040/03/Ho 973/03 - udělení souhlasu - El. přípojka nn a odvod nn do RE1 k objektu na poz.parc.č. 86/5 v Ostravě - Nové Vsi (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy (713937); Parc. č.: 86/5; ČHP: 2-01-01-160; Hg. rajon: 156) 09.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ŽPaZ/2638/03/Gaw - FotoMorava(900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 1492, 1500/1; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 53,7; ČHP: 2-03-03-025) 08.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Špičkovi (Obec: Olomouc; KÚ: CHVÁLKOVICE; Parc. č.: 783/15; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 08.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Pov.k nakl.s vodami+st.pov. ORL - ul.Mládí Horní Lutyně (Obec: Orlová; KÚ: HORNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 175) 08.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
  § 8 změna a zrušení Pramet Tools (600-610,600-620) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1077; ČHP: 4-10-01-089/2; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 08.12.2003 Změna povolení nakládání s vodami; Zrušení povolení nakládání s vodami
  CDL-sanace, ČS PHM Rolsberská Olomouc (Obec: Olomouc; KÚ: Hodolany; Parc. č.: 478/9; Hg. rajon: 162) 08.12.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
  Regenerace panelového sídliště (Obec: Nový Jičín; KÚ: LOUČKA U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 445/1, 471/1, 491/4, 426/1, 426/6, 426/39, 960/1, 882/14, 882/30, 882/33, 882/17, 882/16, 948/11, 948/12, 948/10, 948/7, 948/9, 445/15, 882/15, 445/17; Tok: Grasmanka; ČHP: 2-01-01-076; Hg. rajon: 151) 06.12.2003 Vypouštění odp.vod s obsahem zvl.nebezpečné závadné látky do kanalizace; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Propojení ul. Palackého se sil. I/57 (Obec: Nový Jičín; KÚ: NOVÝ JIČÍN - DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ; Parc. č.: 94/9, 114/1, 516/1, 519/14, 519/8, 519/21, 524/1, 527/2, 527/5, 527/6, 118/1, 519/8, 60, 61, 78, 81, 82, 94/4, 527/1, 44/2, 520/1, 519/22, 519/31,; Tok: Grasmanka; ČHP: 2-01-01-076) 06.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10420/03/Ni 922/03 - udělení souhlasu § 17 - Novostavba garáže na poz.p.č. 1167/1 v Ostravě - Svinově (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 1167/1; Tok: Porubka; Ř. km: 1,35; ČHP: 2-01-01-159; Hg. rajon: 151) 06.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Zřizení vrtané studny a odběr, Mikeskovi (400-530,100-120-121) (Obec: Hlučín; KÚ: BOBROVNÍKY; Parc. č.: 439/4; ČHP: 2-02-03-024; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 06.12.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  Kol.rozh.-úprava potoka Račok-2.část (Obec: Orlová; KÚ: ORLOVÁ; Parc. č.: 94, 96, 98, 99, 108, 109, 112, 136, 137, 138, 139, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 363, 367, 368, 390, 430, 431, 436, 437, 449, 450, 452, 454, 582; Tok: Račok) 06.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11160/03/Or 954/03 - schválení HP - Rekonstrukce vodního zdroje Bělský les (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305), Stará Bělá (753661); Hg. rajon: 156) 06.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9680a/03/Ni 936/03 - souhlas - Sportoviště TJ Sokol Vřesina - šatny a vodovodní přípojka (Obec: Vřesina u Bílovce (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Parc. č.: 1131/1, 1133/1; Tok: Porubka; Ř. km: 9,140; ČHP: 2-01-01-157) 06.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  BOCHEMIE, s.r.o. vypouštění OV z BČOV (Tok: Bohuminská Stružka [204640000100]; Ř. km: 4,4; ČHP: 2-03-02-012) 05.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Kolaudace - Cecavovi, Metylovice (Obec: Malenovice; KÚ: MALENOVICE; Parc. č.: 555/4, 555/3; Tok: bezejmenný vodoteč - přítok Bílého potoka; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2615/03/Gaw - TŽ(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: TŘINEC; Parc. č.: 1438) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SmVaK Ostrava a.s.-povolení vypouštění OV z ČOV Třinec (KÚ: Konská; Parc. č.: 39/6; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 40,3; ČHP: 2-03-03-039/0) 05.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Rozšíření vodovodu Mštěnovice (Obec: Lešná; KÚ: MŠTĚNOVICE; Parc. č.: dle projektu; ČHP: 4-11-02-004) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10876/03/Re 958/03 - udělení souhlasu - Lokalita Jeremenko - rekonstrukce potrubí svodu důlních vod (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Vítkovice (714071); ČHP: 2-03-01/061) 05.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/10770/03/Ho 957/03 - udělení souhlasu - Přestavba stodoly a přístavba rodinného domu v Ostravě - Nové Vsi (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy (713937); Parc. č.: 86/5, 602/2, 380/1; ČHP: 2-01-01-160; Hg. rajon: 156) 05.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kolaudace ČOV-Peroutkovi, Závišice (Obec: Závišice; KÚ: ZÁVIŠICE; Parc. č.: 993/3, 993/1) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Nešporovi (Obec: Krčmaň; KÚ: KRČMAŇ; Parc. č.: 413/1; ČHP: 4-10-03-130; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Boščík (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1527/8, 1527/7, 1527/3; Tok: Pstruží potok; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - studna - Krejčí, Frýdlant n. O. (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ; Parc. č.: 1596/4; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Janowská (900-910) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: FRÝDEK; Parc. č.: 6107/45) 05.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Petrákovi, Olšovec, ČOV, (400-440) (Obec: Olšovec; KÚ: OLŠOVEC; Parc. č.: 127; Tok: Mraznice [204280000400]; ČHP: 4-11-02-042; Hg. rajon: Moravská brána) 05.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  schválení havarijního plánu - Autovrakoviště Bartovská (Obec: Karviná) 05.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  PMŘ ČOV a HP arealu Technických služeb Karviná a.s. (Obec: Karviná) 05.12.2003 Schválení manipulačního řádu
  Severomoravská energetika, a.s. - vypouštění OV z ORL (KÚ: Trojanovice; Tok: Lubina [201190000100]; Ř. km: 32,5; ČHP: 2-01-01-125) 05.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ŽPaZ/2224/03/Frn - Máchová(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 2492/1, 2506, 2561, 2569/1, 2591, 2592, 2594, 2601, 2611/1, 2611/3, 2638) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Souhlas-přeložka vedení VN-Píšť (Obec: Píšť; KÚ: PÍŠŤ; Tok: Meliorační kanál, který je následně zaústěn do Píšťského potoka; ČHP: 2-04-01-017) 04.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ŽPaZ/2212/03/Sto - Morcinek (900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 836; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2133/03/Frn - Lištná (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: HORNÍ LÍŠTNÁ; Parc. č.: 2123/2, 2360/1, 2427/3; Tok: Líštnice; ČHP: 2-03-03-030) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11360/03/Re 1002/03 - povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku Opava v ř. km 0,6 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Třebovice ve Slezsku (715433); Tok: Opava [201640000100]; Ř. km: 0,6; ČHP: 2-02-03-027; Hg. rajon: 151) 04.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ŽPaZ/2212/03/Sto- Morcinek900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 836; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Hofmanovi (Obec: Velká Bystřice; KÚ: VELKÁ BYSTŘICE; Parc. č.: 1765/6; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/11044/03/Ho 948/03 - schválení PŘ - Prodejna LIDL, ul. U Stadionu v Moravské Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520)) 04.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  čov Vitásek (Obec: Vyšní Lhoty; KÚ: VYŠNÍ LHOTY; Parc. č.: 286; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 04.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kanalizace Javorník, ul. Partyzánská, Havlíčkova - kolaudace (Obec: Javorník; KÚ: JAVORNÍK - MĚSTO; Parc. č.: 386/3; 1066/1, 1064, 944/1, 1058) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace ČOV-Palovi, Závišice (Obec: Závišice; KÚ: ZÁVIŠICE; Parc. č.: 993/1) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Domovní čistírna odpadních vod vč. kanalizace (900-910) (Obec: Nový Jičín; KÚ: BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 117/1; Tok: Zrzavka [200690000100]; ČHP: 2-01-01-074; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Hrivňákovi,k.ú.Rapotín (Obec: Rapotín; KÚ: RAPOTÍN; Parc. č.: 627/1; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: 161) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace vodovod Raškov (Obec: Bohdíkov; KÚ: RAŠKOV DVŮR; Parc. č.: st.p. č.21/2, p.p.č. 468/1, 490/1, 592/2, 593/1; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 04.12.2003 Kolaudace vodního díla
  čov Bílek (Obec: Čeladná; KÚ: ČELADNÁ; Parc. č.: 1420/3, 1420/1; Tok: Bilý potok; ČHP: 2-03-01-022; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 04.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8953/03/St 913/03 - povolení stavby VD a povolení odstranění VD - Rekonstrukce administrativní budovy a výrobní haly firmy AEROTERM, a.s. - ČOV a knalizace (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčičky (714241); Parc. č.: 1120/11, 1120/12; ČHP: 2-03-01-082) 04.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/10954/03/Po 999/03 - povolení stavby VD - Stavební úpravy budovy ÚMOb Svinov - odlučovač tuků (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506; Parc. č.: 12/2) 04.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Most na MK č. 218 v Horní Líštné - objekt SO 501 - Přeložka vodovodu (Obec: Třinec; KÚ: Horní Líštná; Parc. č.: 2123/2, 2360/1, 2427/3) 04.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2226/03/Sto - Blendovská (900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 3487/4; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 03.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10558/03/St 1009/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí Bytové domy Michálkovice, lokalita 4, ul. Kasalického, SO 05.06 Kanalizace jednotná, SO 07 Vodovod (Obec: Ostrava (554821); Parc. č.: 17/90, 17/91, 17/92, 614/1, 614/12, 614/5, 17/139, 17/124, 17/93, 17/89, st.80, 17/102, 17/99, 17/98, 17/97, 17/96; ČHP: 2-03-02-007) 03.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Magda a Ladislav Jančíkovi, ČOV,vodovod a kanalizace Samotíšky (Obec: Samotíšky; KÚ: SAMOTÍŠKY; Parc. č.: 1093) 03.12.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  03-4051-HP Válcovny plechu 02.12.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Změna nakládání s vodami Darkovice (100-120-121) (Obec: Hlučín; KÚ: BOBROVNÍKY; Parc. č.: 439/4; ČHP: 2-02-03-024; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 02.12.2003 Odběr podzemní vody
  ŽPaZ/1859/03/Sto - Szuscik(100-120-121,400-530,900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 4438/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 02.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny; Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2082/03/Sto - Kuf + Bec(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: KONSKÁ; Parc. č.: 1410/5; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2156/03/Sto - Sikora (900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 2513/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2109/03/Sto-Lisztwan (100-130-132,400-440) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 604, 607; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 02.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2109/03/Sto- Lisztwan (400-440) 02.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/6778/03/Vá 1013/03 - dodatečné povolení provedené stavby VD - Sanace svahu Ostrava - Výškovice - ul. Řadová (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Výškovice u Ostravy (715620); Parc. č.: PK(94), EN/937), 942/2, 941/3; Tok: Výškovické tůně; ČHP: 2-01-01-156) 02.12.2003 Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků
  Petřekovi Ivo a Mgr. Miroslava - DČOV (400-440) (Obec: Babice; KÚ: BABICE U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 1381) 02.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9863/03/St 912/03 - kolaudační rozhodnutí - ČOV ul. Šenovská, parc.č. 1562/1, k.ú. Bartovice (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Bartovice ( 715085); Parc. č.: 1562/1; Tok: Bezejmenný potok levostranného přítoku řeky Lučiny; ČHP: 2-03-01-082) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  2359/2003 PNV,SP-studna Šteinigerová (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 3025/52; ČHP: 4-11-01-105; Hg. rajon: 163) 02.12.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  DČOV - Snášel, Supíkovice (Obec: Supíkovice; KÚ: SUPÍKOVICE; Parc. č.: 1479; Tok: Kunětička; ČHP: 2-04-04-097) 02.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Stavební povolení - Mužíkovi, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 986/3, 986/4, 984/2; Tok: pravobřežní přítok Ostravice; ČHP: 2-03-01-019; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 02.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  MVE HC 1 (100-110-113) (Obec: Vítkov; KÚ: LHOTKA U VÍTKOVA; Parc. č.: 102/1, 102/5; Tok: Moravice [202450000100]; Ř. km: 27,855; ČHP: 2-02-02-069) 02.12.2003 Využívání energetického potenciálu
  2109-03 Lisztwan (100-130-132,400-440) (Obec: Bystřice; KÚ: Bystřice nad Olší; Parc. č.: 607; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 02.12.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Grygařík (900-910) (Obec: Staré Město; KÚ: STARÉ MĚSTO U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 7021/15) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  Golfové hřiště Šilheřovice-oprava odpaliště č. 3 (900-910) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2070/03/Gaw - LIDL(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: TŘINEC; Parc. č.: 1277/1) 02.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SK SIGMA Olomouc, zás.vodou (Obec: Olomouc; KÚ: NOVÁ ULICE; Parc. č.: 451/1; ČHP: 4-10-03-114) 01.12.2003 Kolaudace vodního díla
  AŽD Praha, změna povolení odběru (Obec: Olomouc; KÚ: HODOLANY; Parc. č.: 857/4; ČHP: 4-10-03-113; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 01.12.2003 Odběr podzemní vody
 OVP/7186/03/Foj 910/03 - povolení stavby VD - Odra - Koblov km 9,60 - 10,46 - SO 01 Oprava toku (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Koblov (667366); Parc. č.: 2046/5, 2046/2, 2048, 2049; Tok: Odra; Ř. km: 10,445; ČHP: 2-03-03-002) 01.12.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  Palouškovi,DČOV AS-VARIO,Štěpánov (Obec: Štěpánov; KÚ: ŠTĚPÁNOV U OLOMOUCE; Parc. č.: 496) 01.12.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ČOV typu D5 - MUDr Onderka David zubní ordinace Bolatice. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 2756/8) 01.12.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Routnerovi (Obec: Velká Bystřice; KÚ: VELKÁ BYSTŘICE; Parc. č.: 434/3; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 01.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna BMH (Obec: Olomouc; KÚ: CHVÁLKOVICE; Parc. č.: 626/30; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 01.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Jana Urbanová (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/21; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 01.12.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Stavební povolení - HB Ondřejovický potok (Obec: Zlaté Hory; KÚ: ONDŘEJOVICE V JESENÍKÁCH; Parc. č.: 1445/1; Tok: Ondřejovický potok [207020001800]; Ř. km: 1,065; ČHP: 2-04-04-093) 01.12.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  Frýdek-Místek, Železniční kolonie, rekonstrukce vodovodu (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: FRÝDEK; Parc. č.: 3189, 3188, 3124, 3170/2, 3171/3, 3170/3, 3169/1, 3214, 3169/3, 3180, 3167/7, 3171/4, 3181/42, 3181/29, 3181/38, 3181/39, 3181/20, 3181/23, 3167/1, 3181/6, 2669, 2593, 2633, 2634, 2594/2) 01.12.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10220/03/Po 925/03 - kolaudační rozhodnutí - Komunikace Rybářská - Pašerových, SO 04 Kanalizace (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: 728/2, 5/42, 5/37) 29.11.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/68740/Hl/03 Čistička odpadních vod (900-910,100-130-131,800-810) (Obec: Havířov - Město; KÚ: Bludovice; Parc. č.: 4354 a 4363/2; Tok: drobný vodní tok zv. Lucinka; ČHP: 2-03-01-070) 29.11.2003 Kolaudace vodního díla; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Schválení manipulačního řádu
  03-4468-HP Beta Olomouc, závod FM 29.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/11420/03/Ho 959/03 - Havarijní plán - Dopravní propojení ulic V Zahradách a K Myslivně v Ostravě - Porubě820-822) (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174)) 29.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stavební povolení - ATS, Ostravice (Obec: Ostravice; KÚ: STARÉ HAMRY 2; Parc. č.: 211/10) 29.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Stavební povolení - Gondekovi, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 870/3; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 29.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  1265 - SP ČOV a zasakovací jímka Dělnická 560 Odry (Obec: Odry; KÚ: ODRY; Parc. č.: 1997; Tok: Stodolní potok [200460000200]; Ř. km: 1,1; ČHP: 2-01-01-046; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 29.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudace - vodovod, Velička, Ostravice (Obec: Ostravice; KÚ: OSTRAVICE 1; Parc. č.: 99/1, 85/2, 85/1, 78/1, 78/6, 153/2, 4422/2, 160, 264/3, 260, 760, 259/3, 253/1) 29.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Odběr podzemní vody ze studny na p.č. 70/2 k.ú. Petřkovice (100-120-121) (Obec: Starý Jičín; KÚ: PETŘKOVICE U STARÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 70/2; ČHP: 2-11-02-020; Hg. rajon: 163) 29.11.2003 Odběr podzemní vody
  BENZINA, a.s., ČS PHM Ostrava-Třebovice, čerpání a vypouštění znečištěných podz. vod (snížení znečištění) (KÚ: TŘEBOVICE VE SLEZSKU; Parc. č.: 991/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 28.11.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových; Vypouštění odp.vod s obsahem zvl.nebezpečné závadné látky do kanalizace
 OVP/8171/03/Vá 920/03 - změna stavby a povolení k užívání dokončené stavby VD - Oprava vodovodního řadu na ul.Úlehlova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabůvka (714585); Parc. č.: 798/1, 246/9, 797/2, 797/1, 797/8; ČHP: 2-03-01-061) 28.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10236/03/Ni 921/03 - schválení PŘ pro prameniště Nová Ves - Dubí, dodatek č. 2 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy (713937); Hg. rajon: 151) 28.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8022/03/Vá 915/03 - kolaudační rozhodnutí - Ščučí - Hrabová km 1,48 - 1,64 upřesnění km 1,449 .- 1,597,uvolnění průtočného profilu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabová (714534); Parc. č.: (2588/5) EN; Tok: Sčučí; Ř. km: 1,597; ČHP: 2-03-01-061) 28.11.2003 Kolaudace vodního díla
  RESON-zrušení povolení k nakládání s vodami (KÚ: Němčice nad Hanou; Tok: Žlebůvka [407140000400]; Ř. km: 1; ČHP: 4-12-02-056) 28.11.2003 Zrušení povolení nakládání s vodami
 ŽP - VLHZ/425662/03/JS - 6814/03 Kolaudace vrtané studny, Jedličková, Brno (900-910) (Obec: Kopřivnice; KÚ: MNIŠÍ; Parc. č.: 788/2; ČHP: 2-01-01-136; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 28.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Starečková (100-120-121,400-530) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: CHLEBOVICE; Parc. č.: 914/34; ČHP: 2-03-01-060/1; Hg. rajon: 321) 28.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Správa CHKO Lit.Pomoraví-Revitalizace (Obec: Olomouc; KÚ: CHOMOUTOV; Parc. č.: 677/1, 695/1, 695/3, 697/1, 703/9, 703/16, 705/3; ČHP: 4-10-03-021; 4-10-03-070; 4-10-03-021; 4-10-03-070) 28.11.2003 Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
  Jana a Marcel Matzenaerovi, ČOV Nová Ulice (Obec: Olomouc; KÚ: NOVÁ ULICE; Parc. č.: 960/4) 28.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  Kolaudační rozhodnutí - čistírna odpadních vod na pozemku p.č. 1219/3, k. ú. Dolní Lomná 28.11.2003
 42562/03/JS-6814/03 Kolaudační rozhodnutí, studna vrtaná, Jedličková (Obec: Kopřivnice; KÚ: MNIŠÍ; Parc. č.: 788/2; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 28.11.2003 Kolaudace vodního díla
  STP+NSV-DČOV-Vencálek-Vřeisina (Obec: Vřesina; KÚ: VŘESINA U OPAVY; Parc. č.: 509/6; ČHP: 2-03-02-014; Hg. rajon: 155) 28.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Stavební povolení ČOV-Myčka osobních automobilů 28.11.2003
 OVP/9152/03/Po 891/03 - kolaudační rozhodnutí - Oprava mostu ev.č. OV-402 na ul. Rekreační přes Porubku ( u obchodu) v Ostravě - Porubě - zpevnění břehů (Obec: Ostrava (544821); KÚ: Poruba ( 715174); Parc. č.: 2974, 1956, 2129/1, 2130, 2131) 27.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Andrle (Obec: Baška; KÚ: BAŠKA; Parc. č.: 1884/17, 1884/16; Tok: Porubený potok [204000100600]; ČHP: 2-03-01-032; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 27.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/210365/03/Pr 1007/03 - povolení stavby VD - Domovní čistírna odpadních vod (Obec: Dolní Lhota (506711); KÚ: Dolní Lhota (629545); Parc. č.: 757/10; ČHP: 2-01-01-158; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 27.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7836/03/Vá 907/03 - povolení provedení stavby VD - Š ČEPRO a.s. - odlučovač ropných látek (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 2925/4; Hg. rajon: 156) 27.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Slavíčkovi (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 287/13; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 27.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Vladimír Vích (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/22; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 27.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/9480/03/Ba 903/03 - schválení PŘ - Kanalizace a čistírna odpadních vod (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory ( 713830) 27.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  šachta Š PREFA 1000 mm na kanalizaci DN 500 mm v ul. Sadová (900-910) (Obec: Šternberk; KÚ: ŠTERNBERK; Parc. č.: 784/1; ČHP: 4-10-03-076; Hg. rajon: 162) 27.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Změna nakládání s vodami JÚ ROMO Fulnek (600-620) 27.11.2003 Změna povolení nakládání s vodami
  Domovní ČOV v k.ú. Dětmarovice (Obec: Dětmarovice; KÚ: DĚTMAROVICE; Parc. č.: 2713/2, 2713/10, 2966, 2965, 2968) 27.11.2003 Kolaudace vodního díla
  studna vrtaná,Jelenovi,Komora (Obec: Holčovice; KÚ: KOMORA; Parc. č.: 683; Tok: Komorský potok [201940000100]; ČHP: 2-02-01-041; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 27.11.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  Odlučovač lehkých kapalin pro parkovištěul. Květinová-Bolatice. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1250/38; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 27.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  povolení stavby DČOV vč. kanalizace, pí. Lyčková, Kopřivnice (100-130-132,400-440) (Obec: Rybí; KÚ: RYBÍ; Parc. č.: 254, 1651/11, 1637/4; Tok: Rybský potok [201410008000]; ČHP: 2-01-01-113; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 27.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Propojení vodovodního radu ulicemi M.Majerové a Jilemnického, Hlučín (400-430) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 3863/10, 3863/28, 3864/75) 27.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/9544/03/Po 892/03 - kolaudační rozhodnutí Oprava mostu ev.č. OV-403 na ul. Rekreační přes Porubku (u koupaliště) v Ostravě - Porubě - zpevnění břehů (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba ( 715174); Parc. č.: 2974, 1877, 1879, 1880/2, 1902, 1917; Tok: Porubka) 27.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10507/03/Po 906/03 - kolaudační rozhodnutí - Výrobna krůtích polotovarů - odlučovač tuků (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov ( 715506); Parc. č.: 1566/1) 26.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7738/03/Vá 857/03 - povolení k užívání dokončeného vodního díla Ostrava - Stará Bělá - dešťová kanalizace (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá ( 753661); Parc. č.: 3759, 3736, PK (3733), PK (3761); ČHP: 2-01-01-155) 26.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/5836/03/Pr 864/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava vodovodního řadu ul. Lučínská (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828; Parc. č.: EN(4090), 5610) 26.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  K studna Matějkovi (Obec: Bohuňovice; KÚ: BOHUŇOVICE; Parc. č.: 160) 26.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Aleš Stratil (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 287/19; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 26.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Vodovodní přípojka k has. zbrojnici v Karviné-Starém Městě - souhlas (Obec: Karviná; KÚ: STARÉ MĚSTO U KARVINÉ) 26.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  St. povolení - Hráz Maršíkov (Obec: Velké Losiny; KÚ: MARŠÍKOV; Parc. č.: k.ú. Mašíkov- KN 398/5, KN 400, KN 401, KN 393/5, KN 393/1 (GP 18), KN 393/2k.ú. Velké Losiny - KN 2055/1 (GP 2924), KN 2728 (PK 4263/111); Tok: Desná [104970000100]; Ř. km: 22,735) 26.11.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
  K studny Klostermannovi (Obec: Tovéř; KÚ: TOVÉŘ; Parc. č.: 433/7; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 26.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (100-120-121,400,530) (Obec: Olomouc; KÚ: LAZCE; Parc. č.: 101/47; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 26.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Schválení havarijního plánu vodohosp. objektů závodu 2 a 3 (Obec: Karviná) 26.11.2003 Schválení manipulačního řádu
 OVP/9144/03/Pr 917/03 - povolení změny stavby a kolaudační rozhodnutí - Prodloužení a zatrubnění dešťové kanalizace - SO 05 zatrubnění dešťové kanalizace II. etapaNové rozhodnutí (900-910) (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Plesná (721689); Stará Plesná (721689), Poruba - sever (715221); Stará Plesná (721689); Stará Plesná (721689), Poruba - sever (715221); Parc. č.: 849/1, 860/5 ; 3673/11, EN /3673/7), 3671, 3672/1) 26.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9224/03/Vá 971/03 - povolení provedení stavby VD - Osazení lapače tuků pro provozovnu Ostrava - Výškovice, Výškovická 170/714 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Výškovice u Ostravy ( 715620); Parc. č.: 793/302; ČHP: 2-01-01-156; Hg. rajon: 156) 25.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/6682/03/Li/St 898/03 - povolení změny dokončené stavby VD a povolení odstranění VD (Obec: Vratimov(598879); KÚ: Vratimov (785601); Parc. č.: (1030)EN, 1021, 1027, 1016, 1047; ČHP: 156) 25.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/10140/03/Or 884/03 - PŘ VD vrtaná studna (Obec: Horní Lhota u Ostravy (569500); KÚ: Horní Lhota u Ostravy (643297); Parc. č.: 634/61; Hg. rajon: 661) 25.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  2115/2003 PNV,SP-ČOV Stodůlka (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 1930/11; ČHP: 4-11-01-105; Hg. rajon: 163) 25.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudace DČOV Horák Markvartovice (900-910) (Obec: Markvartovice; KÚ: MARKVARTOVICE; Parc. č.: 752/3) 25.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Kočí Viktor a Mgr. Sylva - DČOV (400-440) (Obec: Hlásnice; KÚ: HLÁSNICE U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 40/1) 25.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas-ČSPHM Zlaté Hory (800-820-822) (Obec: Zlaté Hory; KÚ: ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH; Parc. č.: 1451, 1452/1; Tok: Zlatý potok [205770000100]; Ř. km: 2,220; ČHP: 2-04-02-022) 25.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stav-studna Zlaté Hory (100-120-121,400-530) (Obec: Zlaté Hory; KÚ: ONDŘEJOVICE V JESENÍKÁCH; Parc. č.: 749) 25.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Papicovi Mgr. Petr a Jitka - DČOV (400-440) (Obec: Hlásnice; KÚ: HLÁSNICE U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 40/5) 25.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  K studna Děrešovi (Obec: Olomouc; KÚ: NEMILANY; Parc. č.: 442/6) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Luboš Žádník (Obec: Bohuňovice; KÚ: MORAVSKÁ LODĚNICE; Parc. č.: 225/6; ČHP: 4-10-03-088; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Schválení provozního a manipulačního řádu ČOV typu HERVA UH 1,5 24.11.2003
  Kovačičovi, ČOV Droždín (Obec: Olomouc; KÚ: DROŽDÍN; Parc. č.: 746) 24.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Kolaudační rozhodnutí - Hrádek - vodovod za tratí HTP,STP 24.11.2003
 ŽP/83062/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod a kanalizace (Obec: Havířov; KÚ: ŠUMBARK; Parc. č.: 2206/5; Tok: Bezejmenný potok) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Kuba (Obec: Pazderna; KÚ: PAZDERNA; Parc. č.: 78/10, 78/7, 78/9, 79; Tok: Pazderůvka [204370000100]; ČHP: 2-03-01-068; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Kol.rozh.-ČOV+schválení prov. řádu - Kucharčík (Obec: Dolní Lutyně; KÚ: DOLNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 2832/4, 2808) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Kol.rozh.- ČOV Macura (Obec: Orlová; KÚ: ORLOVÁ; Parc. č.: 16/1, 1079/4; Tok: vypouští do kanalizace) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Oprava odlučovače ropných látek (Obec: Karviná; KÚ: KARVINÁ - MĚSTO; Parc. č.: 3450/7) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Stavební povolení úprava toku Staříč - Jeseník km 2,332 - 3,350 (Obec: Jeseník; KÚ: JESENÍK; Parc. č.: velký počet - neuvádí se; Tok: Bělá [206730000100]; Ř. km: 3,350; ČHP: 2-04-04-086) 24.11.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  Revitalizace povrchových toků Karviná-Ráj, I. etapa, úprava Rájeckého potoka (Obec: Karviná; KÚ: RÁJ; Parc. č.: 396/3, 400/1, 403, 405/1, 410/3, 487/1, 487/2, 596/2, 1533/6, 1538, 1539; Ř. km: 0,544; ČHP: 2-03-03-066) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Domovní ČOV (900-910,800-810) (Obec: Dětmarovice; KÚ: DĚTMAROVICE; Parc. č.: 333/2) 24.11.2003 Kolaudace vodního díla; Schválení manipulačního řádu
 OVP/9864/03/R/Cr 908/03 - schválení PŘ - Domovní ČOV D-10 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Bartovice (715085); Parc. č.: 1562/1; Tok: Bezejmenný potok levostranného přítoku Lučiny; Ř. km: 0,431; ČHP: 2-03-01-082; Hg. rajon: 156) 22.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/2425/03/Li/Foj 780/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava vodovodu na ul. Čihalíkova - Michálkovice - SO 01 oprava vodovodu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Michálkovice ( 714747); Parc. č.: 588/1, 545/3, 612/1; ČHP: 2-03_02_007) 22.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/9551a/03/Ni 887/03 - souhlas ke stavbě Rekonstrukce sportoviště TJ Sokol Vřesina -Přístavba šaten a restaurace (Obec: Vřesina (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Parc. č.: 1132(895); ČHP: 2-01-01-157; Hg. rajon: 151) 22.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/2425/03/Li/Foj 780/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava vodovodu na ul. Čihalíkova - Michálkovice, SO 01 - Oprava vodovodu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Michálkovice (714747); Parc. č.: 588/1, 545/3, 612/1; ČHP: 2-03-02-007) 22.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Morava, Bohutín-Olšany, Hrázování LB (Obec: Olšany; KÚ: BOHUTÍN NAD MORAVOU; Tok: Morava) 22.11.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
  Kanalizace a ČOV Milíkov, 1. stavba - Kopytná - mimo stoky E, E2, E3, A II,F 22.11.2003
  Domovní ČOV - parc.č. 128/2, Petrovice (400-430,100-130-131) (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: PETROVICE U KARVINÉ; Parc. č.: 128/2; Tok: bezejmenná vodoteč; ČHP: 2-03-03-069; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 22.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  St. povolení - Výstavba vodní nádrže na toku Vitonínský potok (Obec: Ruda nad Moravou; KÚ: RADOMILOV; Parc. č.: 294; Tok: Vitonínský potok; Ř. km: 6,450; ČHP: 4-10-01-095; Hg. rajon: 643) 22.11.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  St. povolení - Branná km 0,000 - 5,500 Hanušovice - rekonstrukce koryta - SO 08 - levobřežní ochranná hráz (Obec: Jindřichov; KÚ: PUSTÉ ŽIBŘIDOVICE; Parc. č.: 967/1, 967/7, 969/1, 1530/3, 1535, 1615; Tok: Branná [401380000100]; Ř. km: 5,237) 22.11.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
 ŽP/63440/Hl/03 Studna (Obec: Horní Bludovice; KÚ: PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE; Parc. č.: 35/14; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 22.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Rozhodnutí Vlčková,Dlouhá Voda (Obec: Město Albrechtice; KÚ: DLOUHÁ VODA; Parc. č.: 72/1; Tok: Solný potok [201960000100]; ČHP: 2-02-01-043; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 22.11.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  sanace Vikýřovice (Obec: Vikýřovice; KÚ: Vikýřovice; Parc. č.: 411/1, 411/2; ČHP: 4-10-01-084; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 21.11.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
 OŽPZ 6869 - 8969/03-Le ČOV Hranice (Obec: Hranice; Tok: Bečva; Ř. km: 38,400; ČHP: 4-11-02-044; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 21.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Schválení manipulačního řádu
  SME a.s. odlucovac (900-910,800-810) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1611/1; Tok: Desná; ČHP: 4-10-01-089/2; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 21.11.2003 Kolaudace vodního díla; Schválení manipulačního řádu
 OVP/9283/03/St 869/03 - povolení změny stavby a prodloužení platnosti stav. povolení - Modernizace a oprava kalové koncovky ČOV Lučina (Obec: Ostrava (554821)) 21.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  kol.Borovský (Obec: Janovice; KÚ: JANOVICE U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 3/3; Tok: Říčka; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 21.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Kostka (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1981/14, 1981/15, 1981/16; Tok: Podhorský potok; ČHP: 2-03-01-060/1; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 21.11.2003 Kolaudace vodního díla
  2059/2003 PNV,SP,KR-studna Červenkovi (Obec: Zubří; KÚ: ZUBŘÍ; Parc. č.: 4361; ČHP: 4-11-01-111; Hg. rajon: 163) 21.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny; Kolaudace vodního díla
  Karviná-Hranice, ul. Mickiewiczova-rekonstrukce vodovodu (Obec: Karviná; KÚ: KARVINÁ - MĚSTO; Parc. č.: 2411/1, 3988/1, 2383, 2900, 2901, 2411/26, 2386, 2384/1) 21.11.2003 Kolaudace vodního díla
 40193/03/JS-7217/03 studna kopaná Matula, Větřkovice u Lubiny 21.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Odkanalizování oblasti povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Chlebovice; Parc. č.: PK 1495, PK 1323, 491, 504/3, 508/2, 632, 1022/3, 936, 342, 343/1, 343/2, 362, 1022/8, 304/1, 359, 567, PK 167/1, PK 197, 452/2, PK 229, PK 230, PK 294/2, 5, 6, 11, 15, 19/1, 426, 437, 423, 420, 425, 362, PK 432, PK 421/4, PK 421/3, 377) 20.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/14/03/Po/Pr 823/03 - kolaudační rozhodnutí - Úprava toku Rakovec, km 0,000 - 1,031 v Klimkovicích - odstranění povodňových škodNové rozhodnutí (900-910) (Obec: Klimkovice (599549); KÚ: Klimkovice (666319); Parc. č.: 3118/21, 3181/18, 3181/16, 3181/9, 3181/7, 3181/8, 3181/22, 629/1, 3181/29, 3181/32, 631, 3181/37, 3181/40, 3181/45, 3181/44, 3181/47, 3181/54,; Tok: Rakovec; Ř. km: 1,031) 20.11.2003 Kolaudace vodního díla
 39764/03/JS-8110/03 studna vrtaná, Dohnal, Drnholec nad Lubinou (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 177/15; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 20.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Nové rozhodnutí (400-440) (Obec: Šilheřovice; KÚ: ŠILHEŘOVICE; Parc. č.: 1689/1, 1651, 321, 721, 720/5, 335, 331, 330, 329) 20.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Marcela Balášová (Obec: Velký Týnec; KÚ: VSISKO; Parc. č.: 88; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 20.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Foukal Vladimír - ČOV (900-910) (Obec: Šternberk; KÚ: ŠTERNBERK; Parc. č.: 5947, 5945; Tok: Sitka [403850000100]; ČHP: 4-10-03-075) 20.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Souhlas Vidnávka - křížení vodního toku (Obec: Vápenná; KÚ: VÁPENNÁ; Parc. č.: 3646/7; Tok: Vidnavka [206480000100]; Ř. km: 16,970; ČHP: 2-04-04-035) 20.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Domovní studna na p.č. 360/1 Životice u N.Jičína (900-910) (Obec: Životice u Nového Jičína; KÚ: ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 360/1; ČHP: 2-01-01-069) 20.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Vrt HV-115 Šumperk (900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1799/1; ČHP: 4-10-01-089/2; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Vyšní Lhoty, prodloužení vodovodu DN 50 (Obec: Vyšní Lhoty; KÚ: VYŠNÍ LHOTY; Parc. č.: 1290/3, 1290/4, 1289, 1777/1, 1280/1, 1280/9) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2008/03/Gaw - Bystřice(900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: KN 5957/1, 5139/1, 5139/2, 5139/3, 5170/2, 5157, 4352, 5128/4, 5128/5, 5128/6, 5128/7, 5128/8, 5128/9, 5128/10, 5128/15, 5128/21, 5130/10, 5130/11, 5131/15, PK 4245/2, 2760/2, 2713/2) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6314/03/Pr 956/03 - kolaudační rozhodnutí - Čistírna odpadních vod AS-VARIO comp 5 (Obec: Václavovice; KÚ: Václavovice; Parc. č.: 405/6) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Vrt HV_508 Hanušovice (900-910) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 1577/1; ČHP: 4-10-01-027; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Mgr.Zdeňka Krainová (Obec: Bystrovany; KÚ: BYSTROVANY; Parc. č.: 467/82; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Strakovi (Obec: Bohuňovice; KÚ: MORAVSKÁ LODĚNICE; Parc. č.: 225/9; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/8477/03/R/Cr 874/03 - schválení provozního řádu Pro monitoring kvality podzemních vod v k.ú. Kunčičky (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčičky (714241); Hg. rajon: 151) 19.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kolaudační rozhodnutí - Jablunkov - rekonstrukce ČOV 19.11.2003
  Kolaudační rozhodnutí - vrtaná domovní studna a vod. přípojka na pozemku p.č. 1565/11, k. ú. Jablunkov 19.11.2003
  Vyšní Lhoty, prodloužení vodovodu DN 50 (Obec: Vyšní Lhoty; KÚ: VYŠNÍ LHOTY; Parc. č.: 1290/3, 1290/4, 1289, 1777/1, 1280/1, 1280/9) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol. Dabal (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1981/16, 1981/15, 1981/2, 1981/9; ČHP: 2-03-01-060; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol. Rada (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1981/13, 1981/15, 1981/17, 1981/16; ČHP: 2-03-01-060; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  1980/2003 PNV-ČOV Vigantice (Obec: Vigantice; KÚ: VIGANTICE; Parc. č.: 242, 243; Tok: Hážovický potok [405480000100]; Ř. km: 3,5; ČHP: 4-11-01-109; Hg. rajon: 163) 19.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  1981/2003 PNV-ČOV Hutisko-Solanec (Obec: Hutisko-Solanec; KÚ: HUTISKO; Tok: Solánecký potok [405380000100]; Ř. km: 0,7; ČHP: 4-11-01-101; Hg. rajon: 163) 19.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  souhlas RD Bezdíček, k.ů.Vikýřovice (Obec: Vikýřovice; KÚ: VIKÝŘOVICE; Parc. č.: 981; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 19.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K - "Revitalizace Nihlovského potoka - nádrž N2" (Obec: Ústí; KÚ: ÚSTÍ; Parc. č.: 489; Tok: bezejmenný přítok Nihlovského potoka; Ř. km: 0,200; ČHP: 4-11-02-032) 19.11.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  SP studna Hamplovi (Obec: Tovéř; KÚ: TOVÉŘ; Parc. č.: 419/14; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Jiří Pechanec (Obec: Olomouc; KÚ: POVEL; Parc. č.: 340/31; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Ullmannovi (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1300; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Zatloukalovi (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/14; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  K studna Zdařilovi (Obec: Olomouc; KÚ: CHVÁLKOVICE; Parc. č.: 654/3; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  2150/2003 PNV,SP-studna Vašíček (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 2545/3; Hg. rajon: 163) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Bartoš (100-120-121,400-530) (Obec: Krmelín; KÚ: KRMELÍN; Parc. č.: 652/4; ČHP: 2-01-01-151; Hg. rajon: 321) 19.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  2175/2003 prodl.SP-vakový jez Kubáň (Obec: Prostřední Bečva; KÚ: PROSTŘEDNÍ BEČVA; Parc. č.: 3119/1; Tok: Rožnovská Bečva [405330000100]; Ř. km: 25,370; ČHP: 4-11-01-098; Hg. rajon: 163) 19.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9005/03/Vá 859/03 - změna stavby a povolení k užívání VD - Rekonstrukce ObKS Dr. Martínka Ostrava - Hrabůvka - odlučovač ropných látek (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabůvka (714585); Parc. č.: 391/1) 19.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Martina Zavadilová (Obec: Grygov; KÚ: GRYGOV; Parc. č.: 1103/3; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 18.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Kol. studna, SME, Holice (Obec: Olomouc; KÚ: HOLICE U OLOMOUCE; Parc. č.: 1851/25; ČHP: 4-10-03-115/3; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.Streit (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1981/18, 1981/17; ČHP: 2-03-01-060; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kol. Rak (Obec: Palkovice; KÚ: PALKOVICE; Parc. č.: 1981/17; ČHP: 2-03-01-060; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV a kanalizace Sudice-kolaudace části stavby a vypouštění OV. (Obec: Sudice; KÚ: SUDICE; Parc. č.: 121, 122, 472/11, 472/7; Tok: Oldřišský potok [117960001400]; Ř. km: 7,4; ČHP: 2-04-01-011) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/70756/Jun/03 Obchodní areál v Havířově-Prostřední Suché (Obec: Havířov; KÚ: PROSTŘEDNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 1228/2, 1228/3, 1228/6) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Lhotka-ochranné pásmo vodního zdroje (Obec: Lhotka; KÚ: LHOTKA U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 630/2, 630/3; ČHP: 2-01-01-146; Hg. rajon: 321) 18.11.2003 Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů
  Kolaudace Opěrné zdi místní komunikace Za pilou (Obec: Jeseník; KÚ: BUKOVICE U JESENÍKA; Parc. č.: 1361, 1362; Tok: Vrchovištní potok [206880000100]; bezejmenný přítok Vrchovištní potok [206880000100]; Ř. km: 0,605; ČHP: 2-04-04-080) 18.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Povolení k vypouštění OV z kanalizačních výustí obce Kobeřice. (Obec: Kobeřice; KÚ: KOBEŘICE VE SLEZSKU; Tok: Oldřišský potok [117960001400]; Ř. km: 14 - 16; ČHP: 2-04-01-007; Hg. rajon: 155) 18.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  CEPRO_Jesenicka_kolaudace_odlucovac (600-620,800-810,900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1093/5 a 1093/38; Tok: Bratrušovský potok [401930000100]; Ř. km: 2,15; ČHP: 4-10-01-091; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 18.11.2003 Zrušení povolení nakládání s vodami; Kolaudace vodního díla
  kol. RIMGO (Obec: Brušperk; KÚ: BRUŠPERK; Parc. č.: 2392/16; Tok: Ondřejnice [201410000100]; ČHP: 2-01-01-149; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 17.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2169/03/Gaw - Chvistek (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 1439/9, 1439/10, 1439/15, 1439/28) 15.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Kol. Vrt Lošov, Radiokomunikace (Obec: Olomouc; KÚ: LOŠOV; Parc. č.: 1974, 1973; ČHP: 4-10-03-109; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 15.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Rekonstrukce odlučovače tuku pro MŠ Severní 19, Hlučín (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 1706/125) 15.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 ŽP/66045/Hl/03 Oprava kmenové stoky A Havířov, ul. Karvinská 15.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Odlučovač-tuku-Rotas (400-550-551) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 161; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 15.11.2003 Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
 OVP/7925/9683/03/Km 878/03 - schválení PŘ pro úpravu a odvádění organicky znečištěných odpadních vod na ÚČOV Ostrava (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830) 14.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 ŽP/65185/Hl/03 Silniční kanalizace - Parkoviště ul. Matuškova, Havířov - Město a odlučovače ropných látek (Obec: Havířov; KÚ: HAVÍŘOV - MĚSTO; Parc. č.: 1060, 1081, 1082) 14.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 39805/03/JS-8076/03 studna vrtaná, Gola, Kopřivnice (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 2897/1; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 14.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  studna Pavelkovi, k.ú.Hrabenov (Obec: Ruda nad Moravou; KÚ: HRABENOV; Parc. č.: 605/8; Tok: Hraběnovský potok [401600000100]; ČHP: 4-10-01-050; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 14.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  souhlas (800-820-822) (Obec: Ropice; KÚ: Ropice; Tok: Ropičanka [205080000100]; ČHP: 2-03-03-040) 14.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8484/03/Po 866/03 - povolení předčasného užívání stavby VD - RD Poruba - Myslivna - inženýrské sítě - SO 05 Vodovod a SO 04 Kanalizace jednotná (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1792/2, 1801/1, 1801/23, 1801/25.1801/16, 1801/6, 1801/40, 1801/39, 1801/9, 1801/38, 1801/37, /548/2)PK, 2974, 1916, 1902) 14.11.2003 Kolaudace vodního díla
  kolauadace Infrastruktura pro SOM Mošnov-odvodění ploch dopravců (Obec: Mošnov; KÚ: MOŠNOV; Parc. č.: 822/1, 813/15, 813/16, 813/17, 822/47, 822/58, 822/59, 822/60) 14.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Vodovod (900-910) (Obec: Životice u Nového Jičína; KÚ: ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 112/1, 291/3, 455/6, 281/2, 284; ČHP: 2-01-01-069) 14.11.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/65186/Jun/03 Parkoviště ul.Jarošova,Havířov-Šumbark (Obec: Havířov; KÚ: ŠUMBARK; Parc. č.: 89/1) 14.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  povolení ČOV, Tran Chanh, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 417/8, 417/1, st.114) 14.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7632/03/Po 935/03 - povolení stavby VD - Stavebnní úpravy - rekonstrukce kuchyně - odlučovač tuků OTH 4 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Parc. č.: 1539/11) 13.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8883/03/Vá 849/03 - Povolelní k nakládání s vodami v průběhu výstavby VD - - Kanalizační sběrač D - Stará Bělá (KÚ: Stará Bělá (753661); Tok: Starobělský potok [201480000100]; Ř. km: 1,678; 2,100; 3,096;3,454; 4,155; 4,895; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 156) 12.11.2003 Čerpání za účelem snižování vodní hladiny
  2099/2003 SP-Odlehčení stáv.kanal. ul. Záhumení (Obec: Zubří; KÚ: ZUBŘÍ; Parc. č.: 5398, 118; ČHP: 4-11-01-116) 12.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2349/03/Gaw - Walmark (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 1828/4; Ř. km: 4,35; ČHP: 2-03-03-032) 12.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9217/03/Or 929/03 - PŘ stavby Kanalizační sběrač D + D XIII - Proskovice (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Proskovice (733474), Stará Bělá (753661), Výškovice u Ostravy (715620); ČHP: 2-01-01-152; Hg. rajon: 151) 12.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/7169/03/Vá 850/03 - povolení k nakládáádní s vodami v průběhu výstavby VD Kanalizační sběrač D + D XIII Proskovice (KÚ: Proskovice(733474), Stará Bělá (753661; Proskovice(733474), Stará Bělá (753661), Výškovice u Ostravy(715620); Proskovice(733474), Stará Bělá (753661; Proskovice(733474), Stará Bělá (753661), Výškovice u Ostravy(715620); Tok: Výškovický potok [129770002400]; Ř. km: 0,950; ČHP: 2-01-01-155) 12.11.2003 Čerpání za účelem snižování vodní hladiny
 OVP/9115/03/Or 930/03 - PŘ stavby Kanalizační sběrač D - Stará Bělá (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 151) 12.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Zubař-Vězeňská služba Olomouc (Obec: Olomouc; KÚ: OLOMOUC - MĚSTO; Parc. č.: 678/8) 12.11.2003 Vypouštění odp.vod s obsahem zvl.nebezpečné závadné látky do kanalizace
 39791/03/JS-7907/03 studna vrtaná, Lysoněk, Kopřivnice (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 1353/4; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 12.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Silnice I/48 - Dobrá obchvat - D 352 Přeložka vodovodu DN 300 (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Frýdek; Parc. č.: 6343, 6342, 7772/31, 7772/29, 6335, 6328, 6568, 7603/1, 6730/2, 6733, 6731/1) 12.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Martin Sedlář (Obec: Horka nad Moravou; KÚ: HORKA NAD MORAVOU; Parc. č.: 1594/33; Hg. rajon: Kulm Drahanské vrchoviny) 12.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Prodloužení kanalizace v Tovéři (Obec: Tovéř; KÚ: TOVÉŘ; Parc. č.: 419/31, 417, 343, 342,; ČHP: 4-10-03-112) 12.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Sládečkovi (Obec: Horka nad Moravou; KÚ: HORKA NAD MORAVOU; Parc. č.: 781; Hg. rajon: Kulm Drahanské vrchoviny) 12.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 ŽP-VLHZ/39791/03/JS-7907/03 Stavební povolení vrtané studny, Lysoněk, Kopřivnice (100-120-121,400-530) (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 1353/4; ČHP: 2-01-01-138; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 12.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Marie Tichá - studna (100-120-121,400-530) (Obec: Šternberk; KÚ: TĚŠÍKOV; Parc. č.: 490/16; ČHP: 4-10-03-068; Hg. rajon: 162) 12.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Silnice I/48-Dobrá obchvat, D 353 Přeložka vodovodu DN 200 (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: FRÝDEK; Parc. č.: 6296, 6298, 6364/6, 6299/4, 7775/14, 6299/1, 6299/5, 6299/2, 6300/1, 6299/3, 6283/1, 6301/1) 12.11.2003 Kolaudace vodního díla
  čov Miklas (Obec: Hukvaldy; KÚ: SKLENOV; Parc. č.: 505/13, 505/15, 505/18, 1253; Tok: Mlýnský náhon; ČHP: 2-01-01-147; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 12.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Ochranné pásmo II.stupně, Hlučín (700-720) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 2732/1, 2985/3; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 12.11.2003 Změna ochranného pásma vodních zdrojů
  Sklad olejů-souhlas 12.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  čov Navrátil (Obec: Řepiště; KÚ: ŘEPIŠTĚ; Parc. č.: 1397/10, 1397/12, 1399/1, 1399/2, 1265, 1255 (PK 15), 1591; Tok: Datyňka; Ř. km: 4,55; ČHP: 2-03-01-081; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 12.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ČOV a kanalizace (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: PETROVICE U KARVINÉ; Parc. č.: 557/3, 557/2; Tok: Bezejmenná vodoteč; ČHP: 2-03-03-069; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 12.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7616/03/St 868/03 - povooení změny v užívání stavby VD - odlučovač ropných látek ve stavbě Rozšíření stávající stanice LPG o čerpací stanici pohonných hmot (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828)) 12.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6318/03/Pr 863/03 - povolení stavby VD - Vodbní zrroj Plesná - snížení hladiny podzemní vody (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Plesná (721671; Parc. č.: 300, 301, 303/17, 303/1) 11.11.2003 Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků
 ŽP/64448/Hl/03 Oprava MK Ovocná v Havířově - Životicích včetně odvodnění dešťových vod a doplnění VO - SO 04 Přeložka vodovodu (Obec: Havířov; KÚ: BLUDOVICE; Parc. č.: EN (2217), EN (2218)) 11.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Rákosník Otakar, Křížná 638, Valašské Meziříčí - ČOV Oznice (Obec: Oznice; KÚ: Oznice; Parc. č.: 193/1, 193/6, 160/2; Tok: bezejmenný vodní tok - levostranný přítok Oznička; ČHP: 4-11-01-079; Hg. rajon: 322) 11.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ŽPaZ/2157/03/Sto - Struharňanský (900-910) (Obec: Střítež; KÚ: STŘÍTEŽ U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 744/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 11.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2155/03/Sto - Lasek (900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 3911; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 11.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2266/03/Sto-Čmiel(100-120-121,400-530) (Obec: Třinec; KÚ: GUTY; Parc. č.: 572/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 11.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Matys (100-120-121,400-530) (Obec: Krásná; KÚ: KRÁSNÁ POD LYSOU HOROU; Parc. č.: 1725/30; ČHP: 2-03-01-047; Hg. rajon: 321) 11.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/6899/03/Foj 833/03 - kolaudační rozhodnutí Úprava toku Polančice v km 5,458 - 6,927, odstranění povodňových škod -úsek I - km 5,458 - 5,598 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Polanka nad Odrou (725081); Parc. č.: 1631/1, 1631/2, 3175/136, 3175/137, 3175/138, 1631/5, 1635/2, 1635/4, 1631/3; Tok: Polančice [201460100100]; Ř. km: 5,598; ČHP: 2-01-01-153) 11.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2266/03/Sto (Obec: Třinec; KÚ: GUTY; Parc. č.: 572/1; Hg. rajon: Glacig. sedimen. Podbeskyd. pahorkatiny a Ostravské pánve) 11.11.2003 Vodní díla - studny
  Vodovodní řad-větev D, Bystrovany (Obec: Bystrovany; KÚ: BYSTROVANY; Parc. č.: 466/27/, 466/28, 466/35, 466/46, 466/47, 466/48, 466/49, 466/50, 466/51; ČHP: 4-10-03-112) 11.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Domovní ČOV na pozemku p.č. 1073/7 v k.ú. Dětmarovice a kanalizace (Obec: Dětmarovice; KÚ: DĚTMAROVICE; Parc. č.: 1073/7, 1073/10, 1081, 1073/11, 1073/6, 1073/5; Tok: Olmovec; ČHP: 2-03-03-075/1) 11.11.2003 Kolaudace vodního díla; Schválení manipulačního řádu
  Schnirch (100-120-121,400-530) (Obec: Raškovice; KÚ: RAŠKOVICE; Parc. č.: 347; ČHP: 2-03-01-050/1; Hg. rajon: 321) 11.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2182/03/Sto - Moder (900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 1451/4; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 11.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/5786/03/Vá 821/03 - povolení k nakl. s podzemními vodami - studna (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 3730/1; Hg. rajon: 151) 10.11.2003 Odběr podzemní vody
  Rodinná výstavba Frýdek-Místek Riviera U splavu - za kotelnou, vodovod a kanalizace (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Místek; Parc. č.: 3503/1, 3502/2, 3495/29, 3495/32, 3495/30, 3495/27, 3497/8) 10.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  kolaudace (KÚ: BOHUŇOVICE) 10.11.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Homolovi, k.ú.Hrabenov (Obec: Ruda nad Moravou; KÚ: HRABENOV; Parc. č.: 1149/12; ČHP: 4-10-01-050; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 10.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Jurečkovi (Obec: Dolany; KÚ: DOLANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 627/69; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 10.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Jiří Novotný (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1298; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 10.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Prodloužení vodovodního řadu k.ú. Krmelín, ul. Krátká (Obec: Krmelín; KÚ: KRMELÍN; Parc. č.: 415/1, 415/2, 392) 10.11.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Krausovi, k.ú.Vernířovice (Obec: Vernířovice; KÚ: VERNÍŘOVICE U SOBOTÍNA; Parc. č.: 115; Tok: Merta [401750000100]; ČHP: 4-10-01-072; Hg. rajon: 643) 10.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7985/03/Vá 831/03 - povolení stavby VD - Pěší komunikace opodél části ul. Krmelínská - SO 02 Zatrubnění příkopu s napojením na dešťovou kanalizaci (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Bělá (704946; Parc. č.: 1638/1; ČHP: 2-03-01-061) 10.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Revital. Vinkralčík ,,NIVA 2" (400-410-412) (Obec: Paršovice; KÚ: PARŠOVICE; Parc. č.: 637, 638,; Tok: na bezejmenném přítoku Dolnonětčického potoka; ČHP: 4-12-02-081) 10.11.2003 Přehrada, hráz a vodní nádrž
  Přístavba zahradní chaty (Obec: Karviná; KÚ: STARÉ MĚSTO U KARVINÉ; Parc. č.: 1523/9; Tok: Olše, Mlýnka; Ř. km: 0,9) 10.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kanalizace Paskov-kanalizace ulice Bělská (Obec: Paskov; KÚ: PASKOV; Parc. č.: 2185/1, 109, 256, 36, 163/1, 1175/3) 10.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Flaksovi (Obec: Náměšť na Hané; KÚ: NÁMĚŠŤ NA HANÉ; Parc. č.: 1108/3; Hg. rajon: Kulm Drahanské vrchoviny) 10.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/4610/03/Foj 802/03 - povolení stavby VD - Vodovod Větrov (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Petřkovice u Ostravy (720470); Parc. č.: 1534, 1535, 1539, 1540, 1542, 1543, 1548, 2084, 2080, 1554/1; ČHP: 2-02-04-001) 09.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/6318a/03/Pr 862/03 - povolení k nakládání s vodami - Vodní zdroj Plesná - snížení hladiny podzemní vody (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Plesná (721671); Parc. č.: 300, 3001, 30/17, 303/1; Tok: Bezejmenný pravostranný přítok Plesenského potoka; Ř. km: 0,060; ČHP: 2-02-03-026; Hg. rajon: 661) 08.11.2003 Odběr podzemní vody
  ŽPaZ/1858/03/Gaw - Město Tř.400-550-552,900-910) (Obec: Třinec; KÚ: TŘINEC; Parc. č.: 2207/7) 08.11.2003 Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr); Kolaudace vodního díla
 OVP/5749/03/Foj 791/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava kanalizace v ul. Preslova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520); Parc. č.: 1000, 1048/1, (EN)1096/1 díl 1; ČHP: 2-03-01-083) 08.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Změna povoelní nakl. s vodami - odběr podzemní vody, k.ú. Hranice, prameniště NOvý odbyt a k.ú. Lhotka u Hrnaic prameniště Lhotka vrty HV1, HV2, HV3 (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: p.č. 2069/1, 1484) 08.11.2003 Změna povolení nakládání s vodami
  Mikolajkovi Evžen a Mgr. Radana - DČOV (400-440) (Obec: Hlásnice; KÚ: HLÁSNICE U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 40/4) 08.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas křížení vodního toku - LC "Za Rezervací" (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: DOMAŠOV U JESENÍKA; Parc. č.: 6905/1; Tok: Zaječí potok [206750001000]; bezejmenný přítok Zaječího potoka [206750001000]; ČHP: 2-04-04-065) 08.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Gručovice - vodovod (400-430) (Obec: Březová; KÚ: GRUČOVICE; Parc. č.: 216...) 08.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  povolení k nakládání s vodami k.ú. černotín p.č. 1053/20 (Obec: Černotín; KÚ: ČERNOTÍN; Parc. č.: 1053/20; ČHP: 4-11-02-029; Hg. rajon: Moravská brána) 08.11.2003 Odběr podzemní vody
  ŽPaZ/2162/03/Sto - Kaszperydes (900-910) (Obec: Bystřice; KÚ: BYSTŘICE NAD OLŠÍ; Parc. č.: 3440/3; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 07.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9810/03/Foj 931/03 - kolaudační rozhodnutí - Shopping park Ostrava II. etapa (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou ( 714305); Parc. č.: 801/17, 801/16; ČHP: 2-01-01-156) 07.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10512,10888/03/Pr 918/03 - dodatečné povolení stavyb VD - ČOV typ AS-VARIO comp 5 (Obec: Václavovice; KÚ: Václavovice; Parc. č.: 405/6; ČHP: 2-03-01-076; Hg. rajon: 156) 07.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Pokuta užívání vod.díla bez KR - ORL Hanušovice (800-820-822) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 823/1; Tok: Branná; Ř. km: 0,33; ČHP: 4-10-01-42; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 07.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kolaudační rozhodnutí - kopaná domovní studna na pozemku p.č. 150/1, k. ú. Návsí 07.11.2003
  Lyžařský areál Lipová-lázně (400-550-551,100-110-111) (Obec: Lipová-lázně; KÚ: DOLNÍ LIPOVÁ; Parc. č.: 2039/1; Tok: Staříč [206920000100]; Ř. km: 6,140; ČHP: 2-04-04-086; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 07.11.2003 Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená; Odběr povrchové vody
  čov Bednář (Obec: Krásná; KÚ: KRÁSNÁ POD LYSOU HOROU; Parc. č.: 1726/1, 2656/2, 1733, 2668/2; Tok: Mohelnice [204160000100]; Ř. km: 10,450; ČHP: 2-03-01-047; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 07.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Rekonstrukce ČS Dětmarovice - Ruční mytí aut, CHČOV (Obec: Dětmarovice; KÚ: KOUKOLNÁ; Parc. č.: 401/3; Tok: Olše; Ř. km: 16; ČHP: 2-03-03-067; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 07.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Minár (100-120-121,400-530) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: LÍSKOVEC U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 4391; ČHP: 2-03-01-056; Hg. rajon: 321) 07.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Stavební povolení - Šeredovi, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 41/2, 28/3; Tok: pravobřežní přítok vodního toku Ostravice; Ř. km: 34,9; ČHP: 2-03-01-027; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 07.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas křížení toku - Lávka pro pěší Adolfovice (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: ADOLFOVICE; Parc. č.: 1886, 1936, 526/6, 526/17; Tok: Šumný potok [206860000100]; Ř. km: 0,36; ČHP: 2-04-04-076) 07.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/5896/03/Po 838/03 - povolení stavby VD - Přivaděč SU Mešnice - RS Poruba, měření dodávky vody na předávacích místech (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174), Pustkovec (715301); Parc. č.: 1594 - Poruba, 4648 - Pustkovec) 06.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/6664/03/Foj 829/03 - povolení k nakládání s podzemními vodami Vrtaná studna na p.č. 687/10 v k.ú. Horní Lhota (Obec: Horní Lhota (569500); KÚ: Horní Lhota (643297); Parc. č.: 687/10; Hg. rajon: 661) 06.11.2003 Odběr podzemní vody
  Stavební povolení - Faltínovi, Frýdlant n. O. (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ; Parc. č.: 1736/2, 1752/1, 1736/5, 4382/1; Tok: Frýdlandská Ondřejnice [203940000100]; ČHP: 2-03-01-023; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 06.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9351/Ho 861/03 - souhlas ke stavbě RD na pozemku p.č. 1207/ v k.ú. Svinov v záplavovém území VT Porubka (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 1207/1; ČHP: 2-01-01-159; Hg. rajon: 156) 06.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Prodloužení vodovodního řadu (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: PETROVICE U KARVINÉ; Parc. č.: 999/2, 999/3, 995/1, 995/2, 995/5) 06.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  SP studna Zagrapanovi (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: BĚLKOVICE; Parc. č.: 282) 06.11.2003 Vodní díla - studny
 OVP/10322/03/Ni 844/03 - schválení provozního řádu odlučovače tuků OTH 1 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1178) 05.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ENVI-AQUA, s.r.o. - čerpání a vypouštění znečištěných podz. vod (snížení znečištění) (KÚ: Odry; Parc. č.: 1782/2, 1782/3, 1782/4; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 05.11.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
  Vodovodní řad Hlučín-Bobrovníky, ul. Lesní a Střední (400-430) (Obec: Hlučín; KÚ: BOBROVNÍKY; Parc. č.: 502, 503) 05.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  St. povolení - HB bezejmenný pravostranný přítok Oskavy (Obec: Oskava; KÚ: TŘEMEŠEK; Parc. č.: 12, 14, 20, 255/1, 1403, 1397; Tok: Bezejmenný pravostranný přítok Oskavy; Ř. km: 1,680; ČHP: 4-10-03-026) 05.11.2003 Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží
  Plynofikace obce Stonavy - část Holkovice a Nový Svět (Obec: Stonava; KÚ: STONAVA; Parc. č.: EN 443/2; Tok: Stonávka; Ř. km: 5,495; ČHP: 2-03-03-064) 05.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Skladka_Hrabenov_AkumulacePV-kolaudace (600-610,900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: HORNÍ TEMENICE; Parc. č.: 644, 1274, 648(PK); Tok: Temenec [401940000100]; Ř. km: 0,3; ČHP: 4-10-01-091; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 05.11.2003 Změna povolení nakládání s vodami; Kolaudace vodního díla
  Povolení k nakládání s vodami - odběr s Olše (Obec: Karviná; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 22,813; ČHP: 2-03-03-051; Hg. rajon: 153) 05.11.2003 Odběr povrchové vody
  ŽPaZ/1890/03/Sto - Walicová(100-130-132,400-440) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 1559/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 05.11.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  studna Obec Olšany, posílení zdroje pitné vody (Obec: Olšany; KÚ: KLÁŠTEREC; Parc. č.: 292/3; Tok: Kamenný potok; ČHP: 4-10-01-053/1; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 05.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 ŽP/61776/Hl/03 Havířov - Parkoviště ul. Lípová - Odlučovač ropných látek (Obec: Havířov; KÚ: HAVÍŘOV - MĚSTO; Parc. č.: 441, 447) 05.11.2003 Kolaudace vodního díla
  2122/2003 KR-studna Štětinová (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 3324/18; Hg. rajon: 163) 05.11.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Tomáš Římský (Obec: Bohuňovice; KÚ: BOHUŇOVICE; Parc. č.: 100/1) 05.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Pernický Stanislav a Helena, - studna v k.ú. Křivé (Obec: Valašské Meziříčí; KÚ: KŘIVÉ; Parc. č.: 726/2; ČHP: 4-11-01-092; Hg. rajon: 322) 04.11.2003 Vodní díla - studny
 OVP/5838/03/Foj 790/03 - povolení změny stavby VD - Oprava kanalizace v ul. Mojmírovců (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: 206/2, 204/1, (EN) 204/1; ČHP: 1-02-04-003/2) 04.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2123/03/Sto - Škvaridlo (900-910) (Obec: Řeka; KÚ: ŘEKA; Parc. č.: 328/7; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2041/03/Sto - Jelínková (900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 3947/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla
  "Hranice - oprava vodovodu v ulici Hálkova" (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 643/4, 644/1, 641/10, 2333/1; ČHP: 4-11-02-043) 04.11.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 ŽP/68111/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod a kanalizace (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 1192/2, 1189/2, 1194/4; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla
  2041/2003 PNV,SP,KR-studna Ondruch (Obec: Zubří; KÚ: ZUBŘÍ; Parc. č.: 4015/3; Hg. rajon: 163) 04.11.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny; Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - Novákovi, Ostravice (Obec: Staré Hamry; KÚ: OSTRAVICE 2; Parc. č.: 3035/2; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla
  KOL- Děhylov, ul. Porubská, rozšíření HTP-prodloužení vodovodního potrubí (Obec: Děhylov; KÚ: DĚHYLOV; Parc. č.: 71 a 869) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/10020/03/Po 893/03 - povolení změny stavby a rozhodnutí kolaudační Café bar Boombay - odlučovač tuků (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1178) 04.11.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Obchodní centrum Frýdek-Místek, Odlučovač ropných látek, SO 10 Přeložka vody, SO 11 Přeložka kanalizace (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Frýdek; Parc. č.: 202/213) 03.11.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Hana Rešová (Obec: Drahanovice; KÚ: LUDÉŘOV; Parc. č.: 81/1; Hg. rajon: Kulm Drahanské vrchoviny) 03.11.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Bukovanská, Michl (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/4; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 03.11.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Oplocení pozemku s navýšením terénu (Obec: Karviná; KÚ: KARVINÁ - MĚSTO; Parc. č.: 3216/6; Tok: Železárenský potok; Ř. km: 1,16 - 1,24) 03.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/5962/03/Pr 836/03 - povolení stavby VD - ČOV typ BIO CLEANER BC 4 (Obec: Dolní Lhota u Ostravy (506711); KÚ: Dolní Lhota u Ostravy (629545); Parc. č.: 617/3) 03.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  povolení ČOV BIKE Fun Internationa s.r.o., Kopřivnice (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 1909/72) 03.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas - křížení vodního toku Kunětička, VTL plynovod (Obec: Velké Kunětice; KÚ: VELKÉ KUNĚTICE; Parc. č.: 1412/1; Tok: Kunětička [207070000100]; Ř. km: 2,3; ČHP: 2-04-04-097) 03.11.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Vrtaná domovní studna a vod. přípojka na pozemku p.č. 4982/12, k. ú. Návsí 03.11.2003
  555 (Obec: Sviadnov; Tok: Ostravice [203780000100]; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy) 02.11.2003 Odběr podzemní vody
 OVP/9093/03/St 834/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí Vodovod Salma, U Trati - SO 01 - vodovodní řad (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Parc. č.: 5648/1, 2863, 2895, 2802, 2876; ČHP: 2-03-01-082) 01.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Kanalizace Melč (900-910) (Obec: Melč; KÚ: MELČ; Parc. č.: 36/2...) 01.11.2003 Kolaudace vodního díla
  Odběr podz. vody Laguna (100-120-121) (Obec: Zlaté Hory; KÚ: DOLNÍ ÚDOLÍ; Parc. č.: 725; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 01.11.2003 Odběr podzemní vody
  OSA STERA spol. s r.o.- odběr podzemní vody (100-120-121) (Obec: Horní Loděnice; KÚ: NOVÉ DVORCE; Parc. č.: 19; ČHP: 4-10-03-087; Hg. rajon: 661) 01.11.2003 Odběr podzemní vody
  Čerpací stanice PH Horní Loděnice - ORL AS-TOP-VFS (400-440) (Obec: Horní Loděnice; KÚ: NOVÉ DVORCE; Parc. č.: 256/2, 325/1, 337; ČHP: 4-10-03-087; Hg. rajon: 661) 01.11.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  studna manž.Prachařovi k.ú.Olšany (Obec: Olšany; KÚ: OLŠANY NAD MORAVOU; Parc. č.: 860/67; Tok: Bušinský potok [401620000100]; ČHP: 4-10-01-052; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 31.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Pov.k nakl. s vodami - GZ Sand (Obec: Dolní Lutyně; KÚ: DOLNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 4241; Tok: Lutyňka [205370600100]; ČHP: 2-03-03-075/1) 31.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  03-3986-souhlas-cyklistická stezka Ostrava-Beskydy (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: MÍSTEK; Tok: Olešná [419060000100]; Ř. km: 10,335; ČHP: 2-03-01-060) 31.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/2612a/03/Ba 828/03 - uložení pokuty za porušení jiných povinností (Obec: Šenov u Ostravy; KÚ: Šenov u Ostravy; Tok: bývalé kaliště a bezodtoková prohlubeň - lokalita Pokrok) 31.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Prodloužení kanalizace Horka, ul.Skrbeňská (Obec: Horka nad Moravou; KÚ: HORKA NAD MORAVOU; Parc. č.: 1694; ČHP: 4-10-03-114) 31.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/6033/03/St 812/03 - povolení stavby VD a povolení k odstranění VD - Odvodnění a oprava místní komunikace Kmochova ve Svinově - 1. a 2. etapa (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 1576, 3105, 1608/1; ČHP: 2-01-01-157) 31.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2008/2003 SP-Prodloužení vodovodníhořadu pod ČOV (Obec: Prostřední Bečva; KÚ: PROSTŘEDNÍ BEČVA; Parc. č.: 761/1, 761/4, 761/5, 3100/1) 31.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/4495/03/R/Cr 814/03 - povolení k nakládání s vodami vypouštění splaškových vod do rybníka v k.ú. Šenov (Obec: Šenov u Ostravy (598798); KÚ: Šenov u Ostravy (762342); Parc. č.: 5850; ČHP: 2-03-01-081; Hg. rajon: 151) 31.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 ŽP/68305/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 2237/5) 31.10.2003 Kolaudace vodního díla
  kol.PO (Obec: Žermanice; KÚ: ŽERMANICE; Parc. č.: 135/4, 575/3, 147/2, 135/1; Tok: Lučina [204310000100]; Ř. km: 24,870; ČHP: 2-03-01-062; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 31.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV-Švec-Motorservis-povoleni (400-440,000) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 39/3, 370; ČHP: 4-10-01-091; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 31.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací;
 OVP/8268/03/Po/Pr 806/03 - povolení změny dokončené stavyb VD - Odra - Přívoz - ochranná hráz km 18,964 - 20,170 - I. etapa, stavba č. 2 (Obec: Ostrava; KÚ: Mariánské Hory; Parc. č.: 867/1, /492/2)EN, 777, 540/1, 488/18, 593, 630/2, 864/1, 1028/2, 1028/1, 867/2, 864/3 -; Tok: Odra [200010000100]; Ř. km: 20,170; ČHP: 2-02-04-001) 31.10.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
  Duda (100-120-121,400-530) (Obec: Brušperk; KÚ: BRUŠPERK; Parc. č.: 1754; ČHP: 2-01-01-149; Hg. rajon: 321) 31.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Stavební povolení - Stoklasa, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 690/3; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 31.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2045/2003 KR-domovní studna Ing. Lačíková (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 624/1; Hg. rajon: 163) 31.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Dešťová kanalizace Česká Ves (Obec: Česká Ves; KÚ: ČESKÁ VES; Parc. č.: 2457, 339, 341; ČHP: 2-04-04-089) 31.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2045/2003- KR Lačíková (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 624/1; Hg. rajon: 163) 31.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7023/03/Vá 830/03 - kolaudační rozhodnutí pro Přístavba a rekonstrukce cukrářství "VIKI" - lapák tuků (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Vítkovice (714071); Parc. č.: 374; ČHP: 2-03-01-061) 30.10.2003 Kolaudace vodního díla
  2127/2003 PNV, SP-ČOV Mandulovi (Obec: Vidče; KÚ: vidče; VIDČE; Parc. č.: 1603/2; Tok: Maretkový potok [405540000100]; ČHP: 4-11-01-115; Hg. rajon: 163) 30.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9168/03/St 813/03 - povolení změny stavby a rozhodnutí kolaudační Oprava vodovodu DN 150 - ul. Nad Porubkou (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 3076, 802/1; ČHP: 2-01-01-159) 30.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Obec Trojanovice - vypouštění OV z ORL (KÚ: Trojanovice; Parc. č.: 2344/4; Tok: Lomná [201230000100]; Ř. km: 6,586; ČHP: 2-01-01-129) 30.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/6194/03/Foj 754/03 - povolení změny dokončené stavby VD Rekonstrukce vodovodu pro koupaliště Poruba (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1826/5, PK(642), PK(640), EN(1826/4), PK(680/1); ČHP: 2-01-01-159) 30.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  2127/2003 PNV,SP-ČOV Mandulovi (Obec: Vidče; KÚ: VIDČE; Parc. č.: 1603/2, 1605/10, 2906/1; Tok: Maretkový potok [405540000100]; ČHP: 4-11-01-115; Hg. rajon: 163) 30.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  MORA a.s.,pozorovací vrty (Obec: Hlubočky; KÚ: HLUBOČKY; Parc. č.: 370, 351, 323/1,; Tok: Bystřice [131260000100]; Ř. km: 13,05; ČHP: 4-10-03-108; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 30.10.2003 Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
  Kolaudace ČOV-Havrlant, Prchalov (Obec: Příbor; KÚ: PRCHALOV; Parc. č.: 77/4, 105) 30.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9159/03/R/Cr 815/03 - schválení PŘ odlučovače ropných látek KPOS 50 a KPOS 75 a PŘ dešťové kanalizace v rámci akce Logistické centrum společnosti AT Computers a.s. ve Slezské Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Hg. rajon: 151) 30.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu; Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ŽPaZ/2050/03/Frn - Fišerovka(400-430) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 227, 243/1, 224, 225/1, 228, 229/1, 232/2, 250) 30.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Studna s odběrem, Irgl-Hlučín (100-120-121,400-530) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 3730/78; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 30.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/7927/03/R/Cr 773/03 - provozní řád pro lapač tuku PPOT 2H v akci Logistické centrum společnosti AT Computers a.s. ve Slezské Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Hg. rajon: 151) 30.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  "Vodovod Milotice nad Bečvou - připojení na SV Porubská brána". (400-430) (Obec: Hustopeče nad Bečvou; KÚ: HUSTOPEČE NAD BEČVOU; ČHP: 4-11-02-026) 30.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/5558/03/Km 822/03 - Provozní řád na čerpání podzemních vod při realizaci stavby Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy - Stavba II - Kolektor centrum (Obec: Ostrava (554821)) 30.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Studna domovní p.č. 361/6 Rybí (100-120-121) (Obec: Rybí; KÚ: RYBÍ; Parc. č.: 361/6; Tok: Rybský potok; ČHP: 2-01-01-113; Hg. rajon: 321) 30.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  SP studna Lavičkovi (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: BĚLKOVICE; Parc. č.: 283; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 29.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Velká Bystřice-prodloužení vodovodu k"!Varně" (Obec: Velká Bystřice; KÚ: VELKÁ BYSTŘICE; Parc. č.: 2276, 525/3, 2228, 2258,; ČHP: 4-10-03-110) 29.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  SP studna Hana Vránová (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUBOČKY; Parc. č.: 307/13; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 29.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Nešporovi (Obec: Krčmaň; KÚ: KRČMAŇ; Parc. č.: 413/1; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 29.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Iveta a Frant.Štáblovi,Večeřova 51,Křelov (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: KŘELOV; Parc. č.: 946/1; ČHP: 4-10-03-114; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 29.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  STP+NSV-DČOV-Janoš-Píšť (Obec: Píšť; KÚ: PÍŠŤ; Parc. č.: 754; Hg. rajon: 155) 29.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  souhlas RD Čížovi, k.ú.Petrov n.D. (Obec: Sobotín; KÚ: PETROV NAD DESNOU; Parc. č.: 849/3; Tok: Merta [401750000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 29.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  § 8 odst.1 písm.c) - zrušení vyp.OV - KOVL (Velamos) Sobotín (600-620) (Obec: Sobotín; Tok: Merta [401750000100]; Ř. km: 3,25; ČHP: 4-10-01-074; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 29.10.2003 Zrušení povolení nakládání s vodami
 OVP/9687/03/Or 716/03 - povolení k nakládání s vodami čerpacé pokusy k akci Dálnice D47, stavba 47091/1 a 47091/2 Hrušov - Bohumín (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Přívoz (713767), Koblov (667366); ČHP: 2-01-01-156; Hg. rajon: 156) 29.10.2003 Jiné nakládání s podzemními vodami
  Kolaudace - Šigutovi, Pstruží (Obec: Pstruží; KÚ: PSTRUŽÍ; Parc. č.: 596/24, 596/25; Tok: Bezejmenný přítok Frýdlantské Ondřejnice; ČHP: 2-01-03-023; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 29.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/9055/03/Ni 800/03 - souhlas ke stavbě v záplavovém území stoleté vody "Rozšíření garáže na parcele č. 48/3/,48/4 v k.ú. Kunčice nad ostravicí" (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Kunčice nad Ostravicí (714224); Parc. č.: 48/3, 48/4; Ř. km: 8,17; ČHP: 2-03-03-01-061; Hg. rajon: 156) 29.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  čov Paško (Obec: Nošovice; KÚ: NOŠOVICE; Parc. č.: 1131/3, 1154/2, 1305/2; Tok: Pazderůvka [204370000100]; ČHP: 2-03-01-068; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 29.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8910/03/Po 816/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí - Prodejna potravin Lidl, Ostrava - Zábžeh, ul. Jugoslávská SO 0202,SO 0601,SO 0602 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 100/23, 100/7) 28.10.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  povolení ČOV-manž.Doubkovi, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 587/3; Tok: Sýkoreček; ČHP: 2-01-01-138) 28.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  1359/2003 PNV-ČOV Střed, Bařiny, Leskovec (Obec: Valašská Bystřice; KÚ: VALAŠSKÁ BYSTŘICE; Tok: Bystřička [106450000100]; Leskovec [405230005000]; Ř. km: 13,975 - 12,140 - 1,250; ČHP: 4-11-01-084; Hg. rajon: 163) 28.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Puček (100-120-121,400-530) (Obec: Krásná; KÚ: KRÁSNÁ POD LYSOU HOROU; Parc. č.: 1779/25; ČHP: 2-03-01-049; Hg. rajon: 321) 28.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Kolaudace odlučovače tuku, škrobu, lehkých kapalin, Hlučín domov důch. (900-910) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 1277/7; Tok: Vařešinka [203640000100]; ČHP: 2-02-03-022; Hg. rajon: Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny) 28.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/2329/03/Sto - Noga (900-910) (Obec: Smilovice; KÚ: SMILOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 822/9; Tok: Bezejmenný [205320001800]; ČHP: 2-03-03-040) 28.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Furišovi Petr a Eva - DČOV (400-440) (Obec: Lipina; KÚ: LIPINA U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 476/10) 28.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Stavební povolení - Pavelcovi, Janovice (Obec: Janovice; KÚ: JANOVICE U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 2709/7; Tok: Bystrý; ČHP: 2-02-03-028; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 28.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Smetana (100-120-121,400-530) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: MÍSTEK; Parc. č.: 2155/39; ČHP: 2-03-01-060/1; Hg. rajon: 151) 28.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Rozšíření vodovodu, lokalita u hotelu Partyzán (Obec: Morávka; KÚ: Morávka; Parc. č.: PK 1120, 1142/1, PK 1142/2, 1134/3, 1142/6, 4087/2) 27.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/7185/03/Vá 789/03 - stavební povolení - Odra - Rudná km 21,270 - 21,310 - SO 01 Opevnění hráze (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 1420, 1226/1; Tok: Odra [200010000100]; Ř. km: 21,270 - 21,310; ČHP: 2-02-04-003; Hg. rajon: 151) 27.10.2003 Přehrada, hráz a vodní nádrž
  SP studna Valentovi (Obec: Slatinice; KÚ: SLATINICE NA HANÉ; Parc. č.: 34/2; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 27.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  studna Spillerovi, k.ú.Kouty n.D. (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: KOUTY NAD DESNOU; Parc. č.: 505/4; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01-061; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 27.10.2003 Kolaudace vodního díla
  stavba vodního díla studna , nakládání s vodami k.ú. Skalička p.č. 347/1 (Obec: Skalička; KÚ: SKALIČKA U HRANIC; Parc. č.: 347/1; ČHP: 4-11-02-028; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 27.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  studna Körnerovi,k.ú. Obědné (Obec: Libina; KÚ: OBĚDNÉ; Parc. č.: 590/2; ČHP: 4-10-03-022; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 27.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  "Cement Hranice a.s. - expedice- přístavba pro maziva" (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1325/1, st. 5007) 27.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K studna Hanzelkovi (Obec: Bohuňovice; KÚ: BOHUŇOVICE; Parc. č.: 162/40; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 27.10.2003 Kolaudace vodního díla
  studna Novotní, k.ú.Kouty n.D. (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: KOUTY NAD DESNOU; Parc. č.: 417/4; ČHP: 4-10-01-061; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 27.10.2003 Kolaudace vodního díla
  2079/2003 - KR, Vondroušovi (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 2549/2; Hg. rajon: 163) 25.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Poláškovi Josef a Květoslava - studna (100-120-121,400-530) (Obec: Šternberk; KÚ: ŠTERNBERK; Parc. č.: 6013/3; ČHP: 4-10-03-068; Hg. rajon: 162) 25.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Kolaudace ČOV-Macháčová, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 576/17, 576/18) 25.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Hlisnikovský (100-120-121,400-530) (Obec: Vyšní Lhoty; KÚ: VYŠNÍ LHOTY; Parc. č.: 1414/3; ČHP: 2-03-01-063; Hg. rajon: 321) 25.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/2010/03/Sto - Zwyrtek(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: NEBORY; Parc. č.: 1560; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 25.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Povolení ČOV-Macháčková, Polívka, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 421/11) 25.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  § 8 změna + stan.min.zůst.průtoku ZKL Hanušovice (600-610,800-820-822) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 2044; Tok: bezejmenný tok, pravostr.přítok Moravy; Ř. km: 0,2; ČHP: 4-10-01-045; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 25.10.2003 Změna povolení nakládání s vodami
  Vodní nadrže Dvořáková (100-120-122,400-410-412) (Obec: Lipová-lázně; KÚ: DOLNÍ LIPOVÁ; Parc. č.: 446, 456/2, 457/1, 1766; Tok: Staříč [206920000100]; Ř. km: 6,1; ČHP: 2-04-04-086; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 25.10.2003 Akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  Odlehčovací potrubí Rovniny (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 2987/1, 2987/2, 2987/3, 3002/2, 4521) 25.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2079/2003 KR-domovní studna Vondroušovi (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 2549/2; Hg. rajon: 163) 25.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Povolení zvýšeného odběru podzemní vody - Rajskub, Čeladná (Obec: Čeladná; KÚ: ČELADNÁ; Parc. č.: 421/9; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 25.10.2003 Odběr podzemní vody
 OVP/8285/03/St 781/03 - povolení změny stavby VD před dokončením - Odkanalizování areálu střediska mechanizace ul. Vratimovská - SO 01 Splašková kanalizace (Obec: Ostrava(554821); KÚ: Kunčičky (714241); Parc. č.: 1227/1, 1226/1, 1671; ČHP: 2-03-01-082) 25.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/1992/03/Gaw - TŽ(400-550-551) (Obec: Třinec; KÚ: TŘINEC; Parc. č.: 1469/1) 24.10.2003 Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
  2165/2003 PKČ-sběr kamene Rada (Obec: Prostřední Bečva; KÚ: PROSTŘEDNÍ BEČVA; Tok: Kněhyně [405360000100]; ČHP: 4-11-01-097; Hg. rajon: 163) 24.10.2003 [202] Těžba písku, štěrku, bahna z koryta vod.toku
 OVP/7631/03/Vá 807/03 - povolení změny stavby a rozhodnutí kolaudační ČOV rekonstruovaného objektu p.č. 896 -ČOV, lapol a kanalizace (Obec: Ostrava(554821); KÚ: Vítkovice (714071); Parc. č.: 896; ČHP: 2-03-01-061) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6538/03/St 737/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava vodovodu Antošovice II. a V. etapa (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Antošovice (600393),; Parc. č.: 174, 175, 197, 198) 24.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/7289/03/Foj 805/03 - kolaudační rozhodnutí a změna stavby - změna typu ČOV na TOPAS 5 - Domovní čistírna pro RD (Obec: Horní Lhota (569500); KÚ: Horní Lhota (643297); Parc. č.: 561/1, st.653; ČHP: 2-01-01-158; Hg. rajon: 661) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Bytová zóna v lokalitě Hnojice - vodovod a dešťová kanalizace (400-430,400-440) (Obec: Hnojice; KÚ: HNOJICE; Parc. č.: 248/49, 248/35, 248/38, 248/46; ČHP: 4-10-03-064) 24.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/1992/03/Gaw - TŽ(400-550-551) (Obec: Třinec; KÚ: TŘINEC; Parc. č.: 1469/1) 24.10.2003 Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
 OVP/9477/03/Km 811/03 - souhlas ke stavbě Stavební úpravy RD na ul. Spojná 14 v Ostravě - Nové Vsi - elektrická přípojka NN a odvod NN do RE 1 v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves, Dubí (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy ( 713937); ČHP: 1-01-01-160; Hg. rajon: 151) 24.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  studna manž Třetinovi,k.ú.Kouty n.D (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: KOUTY NAD DESNOU; Parc. č.: 402/2; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01-061; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Souhlas - přístavba k RD Bolatice - Jiří Liška. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1291; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 24.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 ŽP/59813/Hl/03 Kanalizace pro rodinný dům manželů Skalkových (Obec: Horní Bludovice; KÚ: HORNÍ BLUDOVICE; Parc. č.: 251/143, 251/47, 251/45, 251/130, 252/8; Tok: Bezejmenná vodoteč; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 24.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 ŽP/70864/Hl/03 Domovní ČOV a vsakovací jímka (Obec: Horní Bludovice; KÚ: HORNÍ BLUDOVICE; Parc. č.: 656/15; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 24.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Ryšánková (100-120-121,400-530) (Obec: Hukvaldy; KÚ: RYCHALTICE; Parc. č.: 1737/5; ČHP: 2-01-01-147; Hg. rajon: 321) 24.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  1943/2003 KR-septik Tomáš Drda (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: TYLOVICE; Parc. č.: 539/2; ČHP: 4-11-01-109; Hg. rajon: 163) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/39588/Jun(03 Horní Suchá, ul. Vnější, Finská - II.1.část, oprava vodovodů (Obec: Horní Suchá; KÚ: HORNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 177, 142, 217) 24.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Kolaudace - odlučovač, Staré Hamry (Obec: Staré Hamry; KÚ: OSTRAVICE 2; Parc. č.: 3075/1) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla
  2107/2003 KR-ČOV+zemní filtr Hynčicová (Obec: Dolní Bečva; KÚ: DOLNÍ BEČVA; Parc. č.: 1164/12; Tok: Majerův potok [405410002200]; ČHP: 4-11-01-102; Hg. rajon: 163) 24.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Odběr vody Fulnek-Lukavec (100-120-121,400-530,400-430) (Obec: Fulnek; KÚ: Lukavec u Bílovce; Parc. č.: 3116/1; ČHP: 2-01-01-088; Hg. rajon: 661) 24.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p. - vypouštění OV (KÚ: Šenov u Nového Jičína; Tok: Jičínka [200680000100]; Ř. km: 6,440; ČHP: 2-01-01-075) 23.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/7259/03/Po 777/03 - povolení stavby VD - Vrtaná studna k.ú. Stará Bělá (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 3138/16; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 151) 23.10.2003 Vodní díla - studny
  studna Kunertovi, k.ú.Fillipová (Obec: Loučná nad Desnou; KÚ: FILIPOVÁ; Parc. č.: 68/1; ČHP: 4-10-01-069; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 23.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  STP-Suchá ochranná retenční nádrž-Poldr č. 6 "U Mareše" (Obec: Hať; KÚ: HAŤ; Parc. č.: 793, 796, 798, 2122, 2126/9, 2126/10, 2126/11, 2126/17, 2127, 2812, PK 2120, PK 2121, PK 2124, PK 2125, PK 2128, PK 2129,; Tok: levobřežní bezejmenný přítok vodního toku Bečva; ČHP: 2-03-02-014; Hg. rajon: 155) 23.10.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
  Sběrný dvůr pro komunální odpad (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1315/28, 1315/30, -2540; ČHP: 2-01-01-057; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 23.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Souhlas- stavba garáže Bolatice - Horbal Jaromír. (Obec: Bolatice; KÚ: BOLATICE; Parc. č.: 1347/5; ČHP: 2-02-03-014; Hg. rajon: 155) 23.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 1215, 1217, 1218, 1219/1; ČHP: 2-03-03-050) 23.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Čistírna odpadních vod u rodinného domu v k. ú. Dolní Lomná - žádost o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami 23.10.2003
  Nošovice - Na Kůtách, prodloužení vodovodu PE DN 50 (Obec: Nošovice; KÚ: Nošovice; Parc. č.: 224/2, 220/1, 1260, 223, 219) 22.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  domovní ČOV na parc. č. 284 k.ú. Suchdol nad Odrou (Obec: Suchdol nad Odrou; KÚ: SUCHDOL NAD ODROU; Parc. č.: 283/1 a 284; Tok: Suchdolský potok [137960000400]; ČHP: 2-01-01-067; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Domovní studna p.č. 1793/4 Šenov u N.Jičína (Obec: Šenov u Nového Jičína; KÚ: ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 1793/4; Tok: Jičínka; ČHP: 2-01-01-077; Hg. rajon: 321) 22.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Břuchotín - vodovod (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: BŘUCHOTÍN; Parc. č.: 53, 93/3, 94, 100, 169/1, 169/4, 170, 171/1, 173, 176, 205/1, 205/7; ČHP: 4-10-03-084) 22.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  SP studna Malínkovi (Obec: Příkazy; KÚ: PŘÍKAZY; Parc. č.: 350/53; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 22.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/8123/03/St 846/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační rozhodnutí - Logistické centrum AT Computers ve Slezské Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828)) 22.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Kolaudace vodního díla
  studna Prokopová,k.ú.Vikýřovice-sklad dřev.výrovby (Obec: Vikýřovice; KÚ: VIKÝŘOVICE; Parc. č.: 415 EN 2139/102; Tok: Desná; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 22.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/5060/03/St 796/03 - povolení stavby vodního díla a rozhodnutí kolaudační - Vratimov ul. Frýdecká a Břízková - kanalizace a přečeerpávací stanice (Obec: Vratimov (598879); KÚ: Vratimov (785601); Parc. č.: 2796/1, 2796/5, 1128/1(PK)) 22.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Kolaudace vodního díla
  ŽPaZ/1907/03/Sto - Janiczek (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 196/2; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace "Bělá, Jeseník km 19,251 - 19,788" (Obec: Jeseník; KÚ: BUKOVICE U JESENÍKA; Parc. č.: 1529, 1530/1 a dotčeny 780/1, 781, 809/1, 809/2, 867, 868/1, 869/4, 1067/3, 1067/7, 1068, 1069/1, 1072, 1074, 1075/1, 1075/2, 1079, 1116/4, 1119, 1121/2; Tok: Bělá [206730000100]; Ř. km: 19,788; ČHP: 4-02-02-067) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Obec Bělá p. P., ČOV pro 11 b.j., kolaudace (Obec: Bělá pod Pradědem; KÚ: DOMAŠOV U JESENÍKA; Parc. č.: 3136/1; Ř. km: 0,078; ČHP: 2-04-04-066) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace studna - Podhradí (900-910) (Obec: Vítkov; KÚ: VÍTKOV; Parc. č.: 2786/4; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Lubomír Beneš (Obec: Bohuňovice; KÚ: TRUSOVICE; Parc. č.: 102/27) 22.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Hajíčkovi, ČOV Samotíšky (Obec: Samotíšky; KÚ: SAMOTÍŠKY; Parc. č.: 973/13) 21.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/6268/03/St 767/03 - povolení změny stavby před dokončením - Bytové domy Michálkovice, lokalita 4, ul. Kasalického (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Michálkovice (714747); Parc. č.: 614/1, 614/12, 614/5, 17/139, 17/124, 17/89, st.80, 17/99, 17/98, 17/97, 17/96, 17/93, 17/94, 17/102, 17/95; ČHP: 2-03-02-007) 21.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7258/03/Po 776/03 - povolení k odběru podzemní vody - vrtaná studna pro zásobování RD pitnou vodou (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará bělá ( 753661); Parc. č.: 3183/16; ČHP: 2-01-01-155) 21.10.2003 Odběr podzemní vody
 OVP/5507/03/R/Cr 799/03 - provozní řád pro stokovou síť jednotné kanalizace lokality Bezruč, stoka B,C,D (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828)) 21.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  STP-Dolní Benešov-Osada míru, rekonstrukce vodovodu (Obec: Dolní Benešov; KÚ: DOLNÍ BENEŠOV; Parc. č.: 722/2, 723, 730/1, 730/3, 730/8, 730/12, 730/15, 730/20, 750/84, 765, 777/9, 777/10, 2148 a (st. p. 730/14, 730/21, 730/22, 769/1)) 21.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/9277/03/Ho 798/03 - souhlas ke stavbě Novostavba garáže a bazénu v ochranném pásmu vodního zdroje Ostrava - Nová Plesná (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Plesná; Parc. č.: 18/1, 17; ČHP: 2-02-03-026; Hg. rajon: 661) 21.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9809/03/Or 842/03 - souhlas k realizaci stavby Shopiing park Ostrava - II. etapa, Ostrava Zábřeh, stavba v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves - Dubí (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 801/7, 821/6; ČHP: 2-03-01-061; Hg. rajon: 156) 21.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Eva a Jiří Linhartovi, vrtaná studna poz.p.č. 1349/6 v k.ú.Krhová (Obec: Valašské Meziříčí; KÚ: Krhová; Parc. č.: 1349/6; ČHP: 4-11-01-119; Hg. rajon: 322) 21.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Stavební povolení - prodloužení vodovodu, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: LUBNO; Parc. č.: 343/11, 1530, 249/2, 249/1, 249/3, 251/4, 251/2, 253/1, 253/2, 253/4, 253/6, 254; 53/4, 73/2 (PK 74/3, PK 74/2, PK 71, PK 73/1, PK 73/2, PK 76)) 21.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 ŽP/59490/Jun/03 Čerpací stanice PHM v Havířově-Suché (Obec: Havířov; KÚ: PROSTŘEDNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 1231/46, 6/1, 7, 27/1, 31/2, 39, 40/2, 44/3, 1227/1; Tok: Sušanka; Sušánka [204400000100]; Sušánka [204400000100]; ČHP: 2-03-01-071) 21.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/8795/03/Foj 840/03 - povolení změny stavby VD před dokončením Shopping park Ostrava - II. etapa (Obec: Ostrava (554821)) 20.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Odlučovač ropných látek 20.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Kubáčkovi, ČOV BC-4,Droždín (Obec: Olomouc; KÚ: DROŽDÍN; Parc. č.: 46/1) 20.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Povolení 2ks ORL, Brose CZ spol.sr.o. (Obec: Kopřivnice; KÚ: VLČOVICE; Parc. č.: 661/14) 20.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SPVS - Leoš a Jana Ustrnulovi, Dukelská 4, 779 00 Olomouc (Obec: Hlubočky; KÚ: HLUBOČKY; Parc. č.: 2152; Tok: Bystřice; ČHP: 4-10-03-106; Hg. rajon: 222) 20.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Frýdek-lokalita Zátiší, So 02 Splašková kanalizace, SO 05 Vodovod (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: FRÝDEK; Parc. č.: 5057, 5024, 5368/2, 5388/2, 5387, 5383, 5313/2, PK 5023/1) 20.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV-Petřvald-SP (Obec: Orlová; KÚ: ORLOVÁ; Parc. č.: 3764, 3765, 4626) 20.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Nižní Lhoty, prodloužení vodovodu PE DN 50 (Obec: Nižní Lhoty; KÚ: NIŽNÍ LHOTY; Parc. č.: 438/4, PK 438/1, PK 439/1, PK 439/2, 439/1, 442/14, 442/1, PK 577, 971/3) 20.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Nižní Lhoty, prodloužení vodovodu PE DN 50 (Obec: Nižní Lhoty; KÚ: NIŽNÍ LHOTY; Parc. č.: 438/4, PK 438/1, PK 439/1, PK 439/2, 439/1, 442/14, 442/1, PK 577, 971/3) 20.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  SP "Revitalizace Nihlovského potoka - nádrž č.1 - objekt SO2" (Obec: Ústí; KÚ: ÚSTÍ; Parc. č.: 392, 399, 401/4, 402, 1403/7; ČHP: 4-11-02-032) 20.10.2003 Kolaudace vodního díla
 ŽP/67985/Jun/023 Domovní čistírna odpadních vod (Obec: Horní Suchá; KÚ: HORNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 603/3, 603/1, 603/5, 591/3, 592/1, 603/4) 20.10.2003 Kolaudace vodního díla
  domovníČOV p.č.127 Heřmanice u Polomi (Obec: Starý Jičín; KÚ: Heřmanice u Polomi; Parc. č.: 127, 132, 217/1; Tok: Heřmanický potok [206450000100]; ČHP: 2-01-01-057) 18.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8642/03/Pr 759/03 - povolení změny stavby VD a kolaudační - Oprava vodovodu DN 100, ul. Zkrácená v Ostravě - Zábřehu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 1226/9, 555/142, 1079/4, 154/56, 154/55, 154/7) 18.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Kolaudace vodního díla
 OVP/7839,8401/03/Pr 723/03 - dodatečné povolení stavby VD - Kopané studny v k.ú. Horní Lhota (Obec: Horní Lhota (569500); KÚ: Horní Lhota (643297); Parc. č.: 664/3, 662/20) 18.10.2003 Vodní díla - studny
  ŽPaZ/607/03/Frn - Snoski (400-430) (Obec: Třinec; KÚ: KONSKÁ; Parc. č.: 3400, 3422/3, 3422/1, 3441/9, 3441/3, 2530/2, 2499, 2498/3, 3498/4, 2498/2, 2498/5, 1893/10, s.p.367) 18.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  ČOV - Pryczek (Obec: Dětmarovice; KÚ: DĚTMAROVICE; Parc. č.: 2637/26, 2637/10, 2637/11, 2690/1, 2690/4; Tok: Svodnice (Stará Mlýnka); Ř. km: 0,350; ČHP: 2-03-03-071; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 18.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2058/03/Sto - Střižík (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 196/3; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 18.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Povolení ČOV-Kuboš, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 276/3) 18.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudace - Vaňkovi, Pstruží (Obec: Pstruží; KÚ: PSTRUŽÍ; Parc. č.: 596/25; Tok: Bezejmenný přítok Frýdlantské Ondřejnice; ČHP: 2-03-01-023; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 18.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Matoušek (900-910) (Obec: Krásná; KÚ: KRÁSNÁ POD LYSOU HOROU; Parc. č.: 204/3) 18.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/8071/03/Or 738/03 - povolení k nakládání s vodami - převedení do tůně slepého ramene řeky Odry do 30.9.2013 (KÚ: Výškovice u Ostravy (715620); Parc. č.: PK(94), EN(937), 942/2, 941/3; Hg. rajon: 151) 18.10.2003 Jiné nakládání s podzemními vodami
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Chotěbuz; KÚ: CHOTĚBUZ; Parc. č.: 1120) 18.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (400-440)st. povolČOV a kanal. (Obec: Český Těšín; KÚ: MISTŘOVICE; Parc. č.: 108/4, 109/4; Tok: Fibakovský potok [205140000400]; ČHP: 2-03-03-046) 18.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7425/8855/03/Po 743/03 - dodatečné povolení změny stavby VD Rekonstrukce kanalizace Urbaníkova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov(715506); Parc. č.: 573/13) 18.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových 17.10.2003
 OVP/8286/03/Sch 742/03 - souhlas - Stavba dvojgaráže na poz.parc.č. 55/2, ul U Boříka v ostravě - Nové Vsi (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Nová Ves u Ostravy (713937); Parc. č.: 55/2; ČHP: 2-01-01-160; Hg. rajon: 151) 17.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  SP studna Votava, Řezníčková (Obec: Tovéř; KÚ: TOVÉŘ; Parc. č.: 312/8; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 17.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Hyravá DČOV Pohořany (Obec: Dolany; KÚ: POHOŘANY NA MORAVĚ; Parc. č.: 1022) 17.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  1933/2003 SP-Kanalizace D.Bečva, přepojení v úseku Solanští -Bečva (Obec: Dolní Bečva; KÚ: Dolní Bečva; Parc. č.: 219, 217/7, 215/1(PK 259, 262/1, 263/1), 263/1 ( PK 263/1)) 17.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9463/03/Foj 841/03 - prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2005 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Morvaská Ostrava (713520)) 17.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9872/03/Ho 775/03 - provozní řád pro zkušební provoz Čerpací stanice odpadních vod pro stavbu Prodejna LIDL, ul. U Stadionu v Moravské Ostravě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Moravská Ostrava (713520)) 17.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ČOV-Sitařovi-Biofluid-Hraběšice (100-130-131,400-440) (Obec: Hraběšice; KÚ: HRABĚŠICE; Parc. č.: 55/1; Tok: Bezejmenná vodoteč ( levostranný přítok Hraběšického potoka [401900000100]; Ř. km: 0,18; ČHP: 4-10-01-086; Hg. rajon: 643) 17.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/9169/03/Ho 774/03 - provozní řád pro lapač tuků PPOT 4H v areálu společnosti Krůta Ostrava s.r.o. (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506)) 17.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Skládla S-OO Hranice na Moravě 1.Etapa - souhlas 17.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/4844/03/St 729/03 - povolení stavby VD Domovní ČOV k RD Václavovice parc.č. 92/5 (Obec: Václavovice u Frýdku - Místku; KÚ: Václavovice u Frýdku - Místku; Parc. č.: 92/5; ČHP: 2.03-01-076; Hg. rajon: 156) 17.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Trusna Stanislav a Jana , Oznice 15 - biolog.sepotik s zemním filtrem (Obec: Oznice; KÚ: OZNICE; Parc. č.: 638/11; ČHP: 4-11-091-092) 16.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  sanace SEM Mohelnice 16.10.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
  Jímací území Jičína-povolení k nakládání s vodami (100-120-121) (Obec: Starý Jičín; KÚ: JIČINA; Parc. č.: 70/7; Tok: Grasmanka [200750000100]; ČHP: 2-01-01-076; Hg. rajon: 321) 16.10.2003 Odběr podzemní vody
  ČOV Stachovi, Křelov (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: KŘELOV; Parc. č.: 485/1, 488; ČHP: 4-10-03-084; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 16.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/3339/03/Pr 698/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Oprava vodovodu a kanalizace na ul. Radhošťská, Králka, Ostrava - Svinov (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 1064, 1300, 1228/1, (1185/1) EN, (1191) PK, (1192) PK) 16.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: DOLNÍ ŽUKOV; Parc. č.: 697/7) 16.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/5782/03/Po 733/03 - povolení změny stavby před dokončením - Rekonstrukce stravovacího střediska na vinárnu a spotřebitelskou pálenici ve Vřesině - SO 08 Kanalizace (Obec: Vřesina u Bílovce (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Parc. č.: 719/1, 714/2) 16.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/6822/03/Li 768/03 - povolení změny stavby VD a kolaudace Rekonstrukce tlakové stanice VS 8 v Ostravě Zábřehu (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 3045) 16.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Kolaudace vodního díla
  Vypouštění OV Pokrok (Obec: Petřvald; KÚ: PETŘVALD U KARVINÉ; Tok: Petřvaldská Stružka [204570000100]; Ř. km: 4,5; ČHP: 2-03-02-004) 16.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Stav. povolení - rekonstrukce kanalizace Husova ul. (400-440) (Obec: Vítkov; KÚ: VÍTKOV; Parc. č.: 2074, 3228) 16.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/5837/03/Foj 751/03 - změna stavby a kolaudační rozhodnutí - Oprava vodovodu ul. Starobělská - Zábřeh (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 554/12, 1079/4, 3000) 16.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV na parc. č. 117/1 k.ú. Bludovice (Obec: Nový Jičín; KÚ: BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 117/1 a 117/2; Tok: Zrzávka; ČHP: 2-01-01-074; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 15.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  1670/2003,SP,KR-odlučovač ropných látek-RETIGO (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: RŮŽĎKA; Parc. č.: 782/10, 782/12; Hg. rajon: 163) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  1970/2003 KR-ORL Retigo (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 782/10, 782/12; Hg. rajon: 163) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Studna na p.č. 1614/35 Životice u N.Jičína (100-120-121,400-530) (Obec: Životice u Nového Jičína; KÚ: Životice u Nový Jičín; Parc. č.: 1614/35; ČHP: 2-01-01-069; Hg. rajon: 321) 15.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  1923/2003 PNV,SP-studna Kubáčkovi (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 2575/3; Hg. rajon: 163) 15.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Povolení ČOV-Chovanec, Drnholec n.L. (Obec: Kopřivnice; KÚ: DRNHOLEC NAD LUBINOU; Parc. č.: 421/6) 15.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Dobratice-dokončení vodovodu, zásobování lokality Amerika (Obec: Dobratice; KÚ: VYŠNÍ LHOTY) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV poz. p.č. 111/1 v k.ú. Prstná (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: PRSTNÁ; Parc. č.: 111/1; Tok: Bezejmenná vodoteč; Ř. km: 11,95; ČHP: 2-03-03-069; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 15.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/1764/03/Gaw - Povodí Tyra (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: TYRA; Parc. č.: 272/2, 272/6, 428/5, 544/2, 545/10, 545/11, 1102/1, 1102/14, 1102/15, 1106/6; Tok: Tyra [205030000100]; Ř. km: 8,990) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla
  K studna Tomáš Kryl (Obec: Bohuňovice; KÚ: BOHUŇOVICE; Parc. č.: 162/39) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7293/03/Po 731/03 - povolení změny dokončené stavby VD - Technická infrastruktura v okolí PKS - Ulice Zkrá¨cená - SO 02 - Úpravy stávající kanalizace a SO 03 - Rekonstrukce vodovodu DN 100 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh nad Odrou (714305); Parc. č.: 154/55, 155/6, 155/9, 161/16, 172/3, 172/5, (1005/1)EN) 15.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  "Olšovec RD manželů Dvořákových - Domovní ČOV" (Obec: Olšovec; KÚ: OLŠOVEC; Parc. č.: 59) 15.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Manipulační řád Kružberk (800-810) (Obec: Kružberk; KÚ: KRUŽBERK; Tok: Moravice [202450000100]; Ř. km: 45,030; ČHP: 2-02-02-065, 2-02-02-069, 2-02-02-64) 15.10.2003 Schválení manipulačního řádu
  Skladování separačního oleje Bisol (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1325/17) 15.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  domovní ČOV na parc. č. 1048/6 k.ú. Mořkov (Obec: Mořkov; KÚ: MOŘKOV; Parc. č.: 1048/6, 1048/5; Tok: Králův potok [200680004100]; ČHP: 2-01-01°-069; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 14.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  sanace Velamos Sobotín 14.10.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
 2003012874/ŽP/VH/231/SZ povolení k nakládání s voda,i a o povolení k provedení vodního díla "Vodní nádrř Bohušov" v k.ú. Bohušov (Obec: Bohušov; KÚ: Bohušov; Parc. č.: 143/1, 1372, 1376/1, 1381, 1387/1, 84, 3399/4, 142 3399, 142, 1371/1, 3354, 1372, 3398/3; Tok: Osoblaha [205580003100]; ČHP: 2-04-02-013; Hg. rajon: 154) 14.10.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  KR - Rekultivace skládky odpadů Rejchartice(900-910) (Obec: Rapotín; KÚ: RAPOTÍN; Parc. č.: dle KN 2587, 2588, 2589, 2590, dle zjednod.evidence - 1058, 1057/101, 1059/2, 1059/3, 2983/3; Tok: Rejchartický potok [203040001800]; ČHP: 4-10-01-001-082; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 14.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/8884/03/Or 772/03 - schválení PŘ odlučovače ropných látek AS TOP 15/P/EO/PB a AS TOP 6/P/EO/PB Nové rozhodnutí (800-820-822) (Obec: Ostrava; KÚ: Hrabůvka; Parc. č.: 391/1; Hg. rajon: 156) 14.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6194B/03/Foj 756/03 - povolení stavby VD Rekonstrukcevodovodu pro koupaliště Poruba - SO 04 - Vodoměrná šachta pro koupaliště Poruba (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1826/5; ČHP: 2-01-01-159; Hg. rajon: 151) 14.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Kolaudace - Šenovští, Čeladná (Obec: Čeladná; KÚ: ČELADNÁ; Parc. č.: 963/3; Tok: Stolovec; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 14.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Miroslav Šenk - studna (100-120-121,400-530) (Obec: Mutkov; KÚ: MUTKOV; Parc. č.: 37/2; ČHP: 4-10-03-073) 14.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/9226/9563/03/Vá 808/03 - dodatečné povolení provedení změny stavby VD - Ostrava - Stará Bělá - SO - dešťová kanalizace a retenční nádrž (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 3759, 3736, PK (3733), PK (3761)) 13.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Vybíralovi (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1288; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 13.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 OVP/6608/03/Vá 707/03 - povolení provedení stavby VD - Vodovodní řad ul. Klečkova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 201/1, 223/1, 3188/1.3190/3, 3189; ČHP: 2-01-01-155) 13.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  K studna Emilie Zajni (Obec: Bohuňovice; KÚ: TRUSOVICE; Parc. č.: 59/13) 13.10.2003 Kolaudace vodního díla
  ČOV a kanal. Švecovi - Střítež.(400-440,900-910) (Obec: Střítež nad Ludinou; KÚ: STŘÍTEŽ NAD LUDINOU; Parc. č.: 1997/2,; Tok: Ludina [405930000100]; ČHP: 4-11-02-034) 13.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Kolaudace vodního díla
  SP studna Kamasovi (Obec: Olomouc; KÚ: NEŘEDÍN; Parc. č.: 158/11; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 13.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Žofie. vypouštění OV (Obec: Orlová; KÚ: PORUBA U ORLOVÉ; Tok: Petřvaldská Stružka [204570000100]; Ř. km: 12,2; ČHP: 2-03-02-006) 13.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  "ČD DDC, Výstavba napájení zabezpečovacího zařízení Hranice - Hustopeče (1. stavba)" (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 911/1, 2504/1; Tok: Ludina [405930000100]; ČHP: 4-11-02-034) 13.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6852/03/Vá 712/03 - zrušení povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru - zrušení výstavby vrtané studny (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661); Parc. č.: 1297/6; ČHP: 2-01-01-155; Hg. rajon: 156) 13.10.2003 Zrušení povolení nakládání s vodami
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: DOLNÍ ŽUKOV; Parc. č.: 727/1) 12.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Dešťová kanalizace-Matěj,Bludov, Autoservis(400-440,400-550-551,800-820-822) (Obec: Bludov; KÚ: BLUDOV; Parc. č.: 1052/3, 2753/4, 2753/6; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 12.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená; Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6051/03/St 719/03 - povolení změny dokončené stavby VD Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Na Tvrzi (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Muglinov (714941); Parc. č.: 146/8, 419, 145/4, 417/15, 417/14, 417/16; ČHP: 2-03-01-083) 11.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ŽPaZ/2011/03/Sto - Piskoř (900-910) (Obec: Třinec; KÚ: LYŽBICE; Parc. č.: 1584/1, 1588, 1589, 1610/4, 1951; Tok: Bezejmenný [205320001800]; ČHP: 2-03-03-029) 11.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7584/03/Ho 758/03 - provozní řácdd ČOV AS - VARIOcomp K u RD ul. Vratimovská, Václavovice u Frýdku - Místku (Obec: Václavovice u Frýdku - Místku; KÚ: Václavovice u Frýdku - Místku) 11.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stavební povolení - Borutovi, Malenovice (Obec: Malenovice; KÚ: MALENOVICE; Parc. č.: 28/28, 28/27, 18/2, 1049/1, 34/17, 1116/1; Tok: Sibudov [203980000400]; ČHP: 2-03-01-027; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 11.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 ŽP/41689/Jun/03 Kanalizační sběrač "F" Havířov-Horní Suchá (Obec: Havířov; KÚ: DOLNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 380, 383/1, 383/2, 2736/8, 385/2, 387, 388, (2736/1)EN) 11.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Rekonstrukce skladovacích ploch firna Pamír. (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 186, 183/1, 473/1, 184, 176; ČHP: 4-11-02-34; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 11.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Stavební povolení - Grossmannovi, Malenovice (Obec: Malenovice; KÚ: MALENOVICE; Parc. č.: 28/28, 28/27, 18/2, 1049/1, 34/17, 1116/1; Tok: Sibudov [203980000400]; ČHP: 2-03-01-027; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 11.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 ŽP/65820/Jun/03 Oprava a rekonstrukce stanice PH v Horní Suché (Obec: Horní Suchá; KÚ: HORNÍ SUCHÁ) 11.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  sanace ČS Kojetín (Obec: Kojetín; KÚ: Kojetín; Parc. č.: 5763/6; ČHP: 4-12-01-075; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 10.10.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
  "Bělotín, domovní ČOV pro dům č. 71" (Obec: Bělotín; KÚ: BĚLOTÍN; Parc. č.: 802, 803/4, 804/2; Tok: Doubrava; ČHP: 2-01-01-054) 10.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudační rozhodnutí - kopaná domovní studna na pozemku p.č. 4424/1, k. ú. Mosty u Jablunkova 10.10.2003
 OVP/5775/03/Foj 711/03 - povolení změny stavby VD před dokončením Měřící stanice odpadních vod Hrabůvka (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabůvka (714585; Parc. č.: 806/1, 744/3) 10.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 34248/03/JS-7254/03 studna vrtaná, Podolská Štamberk (Obec: Štramberk; KÚ: ŠTRAMBERK; Parc. č.: 1132/1; Hg. rajon: 321) 10.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/5110/03/Ho 744/03 - Provozní řád k VD Kalová čerpací samoobslužná stanice, ul. Frýdecká a Břízková ve Vratimově (Obec: Vratimov) 10.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  "Hranice, domov důchodců, stavba nového lapolu" - lapáku tuku (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 1637/5; ČHP: 4-11-02-035) 10.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Úprava toku Štěpánka - stavební povolení. (Obec: Kravaře; Parc. č.: 4381/4, 4381/5, 4381/6, 4381/7, 4381/8, 4381/17, 4381/18; Ř. km: 7,817; ČHP: 2-02-03-017) 10.10.2003 Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  DČOV Hampel, Hlučín (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 2613) 10.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/8128p/03/Ni 718/03 - souhlas ke stavbě Rekonstrukce sportoviště TJ Sokol Vřesina - Oprava stávajícího a výstavba nového fotbalového a víceúčelového kurtu (Obec: Vřesina; KÚ: Vřesina; Parc. č.: 1133/1, 1133/2, 1131/2, 1130, 1110; Tok: Porubka [201500000100]; Ř. km: 9,0 - 9,3; ČHP: 2-01-01-157; Hg. rajon: 151) 10.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ŽPaZ/704/03/Frn - IS Kanada(400-430,400-440) (Obec: Třinec; KÚ: KONSKÁ; Parc. č.: 981/9, 981/10, 981/20, 981/21, 2107) 10.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudace - Ciompa, Nová Ves (Obec: Frýdlant nad Ostravicí; KÚ: NOVÁ VES U FRÝDLANTU NAD OSTR.; Parc. č.: 724/3; Tok: Bílý potok; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 10.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Kolaudace - Tomisovi, Malenovice (Obec: Malenovice; KÚ: MALENOVICE; Parc. č.: 58/7, 58/6, 58/9; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 10.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (400-430)st. povol. prodloužení vodovod. řadu (Obec: Český Těšín; KÚ: Chotěbuz; Parc. č.: 558/13, 558/1, 566/4, 566/6, 566/9, 566/1, 589, 585, 597) 10.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/3440/03/St 746/03 - povolení k nakládání s vodami v průběhu výstavby VD Plošná kanalizace Michálkovice (KÚ: Michálkovice (714747); ČHP: 2-03-02-007; Hg. rajon: 156) 10.10.2003 Čerpání za účelem snižování vodní hladiny
  1649/2003 KR-Lapač tuků Bonispol (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 1725/17; Hg. rajon: 163) 09.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Prodloužení vodovodního řadu, kat. úz. Místek, lokalita Bahno (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: Místek; Parc. č.: 3266/11, 5182) 09.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/8378/Po 794/03 - povolení změny stavby a rozhodnutí kolaudační Výstavba RD Poruba - Ves, ul. V Zahradách (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba (715174); Parc. č.: 1798/2, (520/17)PK, (530/18)PK, (508)PK, (505/3) PK) 08.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Kolaudace vodního díla
  Obec Dolany,Odvodnění hřiště (Obec: Dolany; KÚ: DOLANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1299, 1301) 08.10.2003 Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků
 34277/03/JS-7255/03 studna vrtaná, Zelníček, Kopřivnice (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 3355/36; Hg. rajon: 321) 08.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  SP studna Miroslav Melichárek (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: LAŠŤANY; Parc. č.: 600; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 08.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 ŽP/59679/Jun/03 Oprava kanalizace Havířov-Prostřední Suchá (Obec: Havířov; KÚ: PROSTŘEDNÍ SUCHÁ; Parc. č.: 1405/52, 1405/75, 1405/77) 08.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Pokuta -užívání stavby bez KR -PRIMA Špk (800-820-822) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1067/1; Tok: Bratrušovský potok; ČHP: 4-10-01-092; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 08.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 2576/1, 2575, 2577/1) 08.10.2003 Kolaudace vodního díla
  K studny MUDr.Vachutka (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 870; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 08.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Prodloužení kanalizace, Na sídlišti, Josefusovi (900-910) (Obec: Hlučín; KÚ: BOBROVNÍKY; Parc. č.: 44/2, 516, 39/2, 498) 08.10.2003 Kolaudace vodního díla
  souhlas (800-820-821) (Obec: Chotěbuz; KÚ: ZPUPNÁ LHOTA; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 33,500; ČHP: 2-03-03-001) 08.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  souhlas (800-820-821) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Tok: Olše [204720000100]; ČHP: 2-03-03-001) 08.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  STP-úprava VN Hať-rekonstrukce (Obec: Hať; KÚ: HAŤ; Parc. č.: 1768/2, 161/3; Tok: Bečva; ČHP: 2-03-02-014; Hg. rajon: 155) 08.10.2003 Přehrada, hráz a vodní nádrž
  "ČOV - DČB 5K pro rodinný domek manželů Šindlerových, HUstopeče n. B., Nová 200" (Obec: Hustopeče nad Bečvou; KÚ: HUSTOPEČE NAD BEČVOU; Parc. č.: 417, 418; ČHP: 4-11-02-026) 08.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/5887/03/Po 732/03 - povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Obec: Vřesina u Bílovce (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Tok: zatrubněný bezejmenný vodní tok v k.ú. Vřesina) 07.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 ŽP/50785/Jun/03 Vodovod Těrlicko - Zelené město (Obec: Těrlicko; KÚ: HORNÍ TĚRLICKO) 07.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  domovní ČOV na parc. č. 682 k.ú. Hodslavice (Obec: Hodslavice; KÚ: HODSLAVICE; Parc. č.: 682, 684; Tok: Zrzavka [200690000100]; ČHP: 2-01-01-072; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 07.10.2003 Kolaudace vodního díla
  stavba vodního dílo - studna, nakládání s vodami k.ú. KLOKOČÍ, P.Č. 16/1 (Obec: Klokočí; KÚ: KLOKOČÍ; Parc. č.: 16/1; ČHP: 4-11-02-045; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 07.10.2003 Odběr povrchové vody; Vodní díla - studny
  SmVaK inženýring s.r.o. - kanalizace Švermova (Obec: 511021; Vítkov; KÚ: VÍTKOV; Parc. č.: 279, 193/1, 238, 239/1, 307, 308/4, 2357/1; ČHP: 2-01-01-033) 07.10.2003 Stavební povolení k vodním dílům
  2143/2003 PNV,SP-ČOV Kotrlovi (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 2629/1; ČHP: 4-11-01-107; Hg. rajon: 163) 07.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Manž. Vasilčenkovi - vrtaná studna (Obec: Nový Jičín; KÚ: NOVÝ JIČÍN - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ; Parc. č.: 509/116; Tok: Jičínka; ČHP: 2-01-01-076; Hg. rajon: 321) 07.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  ŽPaZ/751/03/Frn - Nebory(900-910) (Obec: Třinec; KÚ: ROPICE; Parc. č.: liniová stavba) 07.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Odkanalizování ul. Cihelní, Hlučín (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 901, 850/4, 4502, 4503) 07.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Studna vrtaná domovní p.č.631/2 Petřkovice (Obec: Starý Jičín; KÚ: Petřkovice u Starého Jičína; Parc. č.: 631/2; Tok: Mřenka; ČHP: 4-11-02-020; Hg. rajon: 322) 06.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  K studna Dalibor Kroupa (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: BĚLKOVICE; Parc. č.: 644; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 06.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Schválení PMŘ ČS PHM KARIMPEX (Obec: Orlová; KÚ: PORUBA U ORLOVÉ) 06.10.2003 Schválení manipulačního řádu
  2142/2003 PNV,SP-studna Kotrlovi (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 2629/1; Hg. rajon: 163) 06.10.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  SP studna MONTERS Olomouc (Obec: Olomouc; KÚ: HOLICE U OLOMOUCE; Parc. č.: 313/1; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 06.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Most Staré Město e.č. 477-027, D106 Přeložka vodovodu SmVaK, D107 Přeložka studny (Obec: Staré Město; KÚ: STARÉ MĚSTO U FRÝDKU - MÍSTKU; Parc. č.: 2513, 7624/1, 2505, 7599) 06.10.2003 Kolaudace vodního díla
  St. povolení - Morava, Klášterec - Bohutín, rekonstrukce hráze PB (Obec: Chromeč; KÚ: CHROMEČ; Parc. č.: velký počet - nedá se zapsat; Tok: Morava; Ř. km: 311,065) 05.10.2003 Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
 OVP/3753/03/Or 701/03 - povolení k nakládání s vodami pro zajištění rybářského práva (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Výškovice u Ostravy (715620); Parc. č.: 907; Tok: Bezejmenný PB přítok Odry; Ř. km: 0,085; ČHP: 2-01-01-156; Hg. rajon: 151) 04.10.2003 Odběr povrchové vody; Vzdouvání, akumulace
 OVP/4085/03/Or 716/03 .- povolení k nakládádní s vodami odběr pitné a užitkové vody ze studny k zásobování RD (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabová (714534); ČHP: 2-01-01-156; Hg. rajon: 151) 04.10.2003 Odběr podzemní vody
  E- 1908HP/03- Mobilní plastová nádrž na motorovou naftu v areálu SLEZAN Frýdek-Místek a.s. , závod 04- havarijní plán 04.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 1928, 1929/1, 2941/545, 2941/544, 2941/542) 04.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/8110/03/St 728/03 - povolení změny stavby a kolaudační rozhodnutí - Oprava vodovodu ul. Hradní (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Parc. č.: 5605, 3294, 5614; ČHP: 2-03-01-082) 04.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Kolaudace vodního díla
 OVP/8173/03/St 727/03 - povolení změny stavby VD a kolaudace stavby Oprava vodovodu v ul. Na Závadě (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Slezská Ostrava (714828); Parc. č.: 3294, 3373/1, 3373/2, 3373/3; ČHP: 2-03-01-082) 04.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Kolaudace vodního díla
  SP studna Antonín Snášel (Obec: Slatinice; KÚ: LÍPY; Parc. č.: 64/4; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 03.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
 ŽP-VLHZ/34277/03/JS-7255/03 Stavební povolení vrtané studny, Zelníček, Kopřivnice (100-120-121,400-530) (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 3355/36; ČHP: 2-01-01-138; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 03.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Chmelovi Josef a Zdeňka - ČOV (400-440) (Obec: Domašov u Šternberka; KÚ: DOMAŠOV U ŠTERNBERKA; Parc. č.: 102; Tok: Trusovický potok [404000000100]; ČHP: 4-10-03-088) 03.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  souhlas garáž,Kubíček,k.ú.Rapotín (Obec: Rapotín; KÚ: RAPOTÍN; Parc. č.: 1475; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 03.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Rozšíření parkoviště Autopal (Obec: Šenov u Nového Jičína; KÚ: ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 716; Tok: Jičínka; ČHP: 2-01-01-077) 03.10.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7369/03/Po 795/03 - povolení stavby VD - Prodloužení vodovodu pro výstavbu rodinných domů (Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí (598739); KÚ: Stará Ves nad Ondřejnicí (753947); Parc. č.: 1539/9, 1538/1) 03.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  1868/2003 PNV,SP-studna Reichelovi (Obec: Horní Bečva; KÚ: HORNÍ BEČVA; Parc. č.: 519; Hg. rajon: 163) 03.10.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
 OVP/5447/03/R/Cr/Or 714/03 - uložení pokuty za porušení povinností na úseku vodního hospodářství (Tok: Ostravice) 03.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ČOV - poz. p.č. 23, 24 k.ú. D. Marklovice (Obec: Petrovice u Karviné; KÚ: DOLNÍ MARKLOVICE; Parc. č.: 23, 24; Tok: Petrůvka; Ř. km: 13,55; ČHP: 2-03-03-069; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 03.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  2113/2003 KR-ČOV+zemní filtr Melichařík (Obec: Rožnov pod Radhoštěm; KÚ: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM; Parc. č.: 3025/34; ČHP: 4-11-01-105; Hg. rajon: 163) 03.10.2003 Kolaudace vodního díla
  OŽP/1769/2003-231/2/Čo SP -kanalizace - Šimíčkovi 02.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/5113/03/Foj 687/03 - povolení změny dokončené stavby VD a veř. vyhláška Vratimov, ul. Nová a ul. Na Příčnici - rekonstrukce kanalizace (Obec: Vratimov (598798); KÚ: Vratimov (785601); Parc. č.: 897/8, 897/2, 848, 1174/16, 293, 382; ČHP: 2-03-01-063) 02.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  OŽP/1769/2003-231/2/Čo Sp, NV - Šimíčkovi (Obec: Vigantice; KÚ: VIGANTICE; Parc. č.: 123/18; ČHP: 163; Hg. rajon: 4-11-01-094) 02.10.2003 Vodní díla - studny
 OVP/6281/03/St 691/03 - povolení změny dokončené stavyb VD a povolení odstranění VD Technická infrastruktura v okolí PKS Vítkovice - část C, SO 11 - rekonstrukce vodovodu ul. Závodní , SO 51 - rekonstrukce vodovdu ul. Starobělská (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Zábřeh - VŽ (714089); Parc. č.: 509/13, st. 5158, (1005)EN, (519/46)PK, (526/1)PK, (526/29)PK; ČHP: 2-01-01-061) 02.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/7791/03/Pr 741/03 - povolení stavby VD - DČOV typ TOPASD 5 (Obec: Zbyslavice; KÚ: Zbyslavice; Parc. č.: 1011/3) 02.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Karviná-Fryštát, ul. Mlýnská - rekonstrukce vodovodu (Obec: Karviná; KÚ: KARVINÁ - MĚSTO; Parc. č.: 3994/2) 01.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Vodní nádrž č. 1 Lesní Albrechtice (100-110-112,400-410-412) (Obec: Březová; KÚ: LESNÍ ALBRECHTICE; Parc. č.: 430/3, 430/9, 442, 443; Tok: bezejmenný pravostranný přítok Moravice; Ř. km: 18,0; ČHP: 2-02-02-071) 01.10.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  STP-veřejná vyhláška - SO 02 - Kanalizace-Vřesina (Obec: Vřesina; KÚ: VŘESINA U OPAVY; Parc. č.: 544 a (859)) 01.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Zahradní chata (Obec: Karviná; KÚ: STARÉ MĚSTO U KARVINÉ; Parc. č.: 1523/12; Tok: Olše) 01.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Povolení NSV-odběr podzemní vody z Hydrovrtu V2-Kravaře. (Obec: Kravaře; KÚ: KRAVAŘE VE SLEZSKU; Parc. č.: 3319/2; ČHP: 2-02-03-006; Hg. rajon: 152) 01.10.2003 Odběr podzemní vody
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: DOLNÍ ŽUKOV; Parc. č.: 1282/1, 1282/21179/2, 1247/3, 1244/2, 1179/2 - D.Žukov, 2847/4, 2847/6, 2851/5, 3301/1, 3301/3, 3017/1, 3017/4, 3019/1, 3024/2, 3025/1, 3025/2, 3026/3, 3026/4, 3016/2, 3012/1, 3015/2-Č. Těšín, 634/1, 634/3, 635/3, 631/4, 631/1 - Mosty u Č. Těšína) 01.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (400-530)st. povol. studna (Obec: Český Těšín; KÚ: HORNÍ ŽUKOV; Parc. č.: 211/3; Hg. rajon: 321) 01.10.2003 Vodní díla - studny
  Mycí stanoviště na kališti Dolu ČSM (Obec: Karviná; KÚ: LOUKY NAD OLŠÍ; Parc. č.: 2233/3, 2233/4, 2233/8, 2233/10; Tok: Olše [204720000100]; ČHP: 2-03-03-051; Hg. rajon: 153) 01.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/9001/03/Ba 709/03 - udělení souhlasu ke zřízení Skladu olejů, maziv, nemrznoucích směsí, autopotřeb - platnost do 30.9.2005 (Obec: Ostrava; KÚ: Mariánské Hory; Hg. rajon: 156) 01.10.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K studna Lichnovský (Obec: Olomouc; KÚ: CHVÁLKOVICE; Parc. č.: 69/1; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 01.10.2003 Kolaudace vodního díla
 33585/03/JS-7046/03 studna vrtaná, Čtveráček, Kopřivnice (Obec: Kopřivnice; KÚ: KOPŘIVNICE; Parc. č.: 1353/2; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 01.10.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Ověření vydatnosti hydrologického prostředí (Obec: Stonava; KÚ: STONAVA; Parc. č.: 2088; ČHP: 2-03-03-064; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 01.10.2003 Odběr podzemní vody
 OVP/1700/03/St 704/03 - povolení změny dokončné stavby VD a povolení k odstranění VD - Rekonstrukce vodního zdroje Důlňákodnutí (400-430) (Obec: Vratimov (598879); KÚ: Vratimov (785601); Parc. č.: 1027, 1028, 1029; ČHP: 2-03-01-082) 01.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  SP studna Zbořilovi (Obec: Hlušovice; KÚ: HLUŠOVICE; Parc. č.: 307/9; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 01.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Nové rozhodnutí (100-120-121,400,530) (Obec: Olomouc; KÚ: NEŘEDÍN; Parc. č.: 265/75; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 01.10.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Úpravna vody Domašov n. B. - rekonstrukce vápenného hosp. (400-430) (Obec: Domašov nad Bystřicí; KÚ: DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ; Parc. č.: 342; ČHP: 4-10-03-098; Hg. rajon: 661) 01.10.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Žabeň - tlaková kanalizace PRESSKAN, stavba č. 3 (Obec: Žabeň; KÚ: Žabeň; Parc. č.: 632/1, 631, 630, 635, 638/1, 641, 603, 597, 599/1, 599/2, 598, 639/2, 638/2, 455, 442, 441, 444/1, 444/2, 462/2, 461, 460/1, 614, 612, 611, 466, 465, 464, 609, 605/3, 607/2, 605/4, 607/3, 607/4, 605/5, 605/1, 600) 01.10.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SmVaK, a.s.-vypouštění OV (Tok: Kopřivnička [201320000100]; Ř. km: 2,8; ČHP: 2-01-01-138) 01.10.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  1897/2003 PNV,SP,KR-studna, Pospíšilová (Obec: Zubří; KÚ: ZUBŘÍ; Parc. č.: 3882/2; Hg. rajon: 163) 01.10.2003 Kolaudace vodního díla
  Centrum ekologického vzdělávání , Bartošovice, ČOV (Obec: Bartošovice; KÚ: BARTOŠOVICE; Parc. č.: 7; Tok: Bartošovický potok [200990000100]; ČHP: 2-01-01-107) 01.10.2003 Vypouštění odp.vod s obsahem zvl.nebezpečné závadné látky do kanalizace; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  03-3962-povol.tok-Zatrubnění vodního příkopu p.č. 1498/5 k.ú. Fryčovice (Obec: Fryčovice; KÚ: FRYČOVICE; Parc. č.: 1498/5; Tok: bezejm. LP Ondřejnice; ČHP: 2-01-01-149) 01.10.2003 Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků
  Ant. Rýc - vodní nádrž (Obec: Životice u Nového Jičína; KÚ: ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 83/1; Tok: bezejmenný-levotranný přítok Jičínky; Ř. km: 0,050; ČHP: 2-01-01-069; Hg. rajon: 151) 01.10.2003 Vzdouvání, akumulace; Přehrada, hráz a vodní nádrž
  O. Jedlovský - vypouštění OV z ORL (KÚ: Razová; Parc. č.: 443/3; Tok: Razovský potok [202980000100]; Ř. km: 1,95; ČHP: 2-02-02-054) 30.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  ČOVa kanalizace Obce Suchdol nad Odrou (Obec: Suchdol nad Odrou; KÚ: SUCHDOL NAD ODROU; Tok: Odra; Ř. km: 64,95; ČHP: 2-01-01-066; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 30.09.2003 Změna povolení nakládání s vodami
  ŽPaZ/1906/03/Sto-Kunčický(100-120-121,400-530) (Obec: Řeka; KÚ: ŘEKA; Parc. č.: 96/6; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 30.09.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 ŽP/55637/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod a kanalizace (Obec: Albrechtice; KÚ: ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA; Parc. č.: 531, 532/2, 535/1, 1094/5, 1094/4, 1094/1; Tok: Stonávka [205200000100]; Ř. km: 10,65; ČHP: 2-03-03-052; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 30.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/7730/9203/03/St 705/03 - Zastavení řízení - Vodní zdroj Plesná - snížení hladiny podzemní vody (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Plesná ( 721671)) 30.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Odlučovač tuku_Gymnázium_Šumperk-k(900-910) (Obec: Šumperk; KÚ: ŠUMPERK; Parc. č.: 1271; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 30.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Hammer (100-120-121,400-530) (Obec: Morávka; KÚ: MORÁVKA; Parc. č.: 3578/3; ČHP: 2-03-01-045; Hg. rajon: 321) 30.09.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Nekvasil (100-120-121,400-530) (Obec: Frýdek-Místek; KÚ: MÍSTEK; Parc. č.: 3565/6; ČHP: 2-03-01-060/1; Hg. rajon: 151) 30.09.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  kolaudace "SO 04 - Vnější rozvody kanalizace" - stavby "Rekonstrukce obchodního domu Bečva Hranice" (Obec: Hranice; KÚ: HRANICE; Parc. č.: 310, 303/4, 303/3, 293/5; ČHP: 4-11-02-034) 30.09.2003 Kolaudace vodního díla
  úprava toku - udržovací práce, Velička, 4,851 - 6,400 km (900-910,400-420) (Obec: Hranice; KÚ: LHOTKA U HRANIC; Parc. č.: 479, 479/2, 479/8, 486/1, 34, 72/2, 335/17, 343, 335/14, 335/16, 338 a 479/6; Tok: Velička [409290000100]; Ř. km: 6.400 km; ČHP: 4-11-02-044) 30.09.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 OVP/10522/02/Po 689/03 - povolení stavby vodního díla ČOV a odlučovače SOL-2/4 (Obec: Ostrava ( 554821); KÚ: Polanka nad Odrou (725081); Parc. č.: 2355/1, 2350, 2367) 30.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  studna Hudosovi, k.ú.Dol.Studénky (Obec: Dolní Studénky; KÚ: DOLNÍ STUDÉNKY; Parc. č.: 165/6; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 29.09.2003 Kolaudace vodního díla
  SP studna Čadovi (Obec: Olomouc; KÚ: NEŘEDÍN; Parc. č.: 30; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 29.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Kopaná domovní studna na pozemku p.č. 994, k. ú. Jablunkov 29.09.2003
  Kolaudační rozhodnutí - kopaná domovní studna na pozemku p.č. 1441, k. ú. Jablunkov 29.09.2003
  Velká, oprava toku Velička, 3,662 - 4,022 km (900-910,400-420) (Obec: Hranice; KÚ: VELKÁ U HRANIC; Parc. č.: . 1709, 1778, 1714/21, 1383, 1715/2, 1714/15, 1748/1, 1783, 1714/16, 1751/1, 1714/23, 1751/8, 1714/17, 1751/3, 1714/20, 1751/6, 1714/22, 1751/7, 1714/14, 1751/18, 1743/1, 1751/4, 1714/19, 1751/5, 1384, 1786, 2274/2 a 2287; Tok: Velička [409290000100]; Ř. km: 4,851 km; ČHP: 4-11-02-044,) 29.09.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  Souhl-SATJAM Písečná (800-820-822) (Obec: Písečná; KÚ: PÍSEČNÁ U JESENÍKA; Tok: Bělá [206730000100]; Ř. km: 9,595; ČHP: 2-04-04-091) 29.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/6504/03/Pr 722/03 - Povolení k nakládání s vodami - vypouštění předčištěných odp. vod v ČOV TOPAS 5 se zemním filtrem (Obec: Zbyslavice; KÚ: Zbyslavice; Parc. č.: 1011/3; ČHP: 2-01-01-120; Hg. rajon: 156) 29.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  Povolení přeložky kanalizace "Skladovací hala Příbor - SO 05 - Přeložka kanalizace" (Obec: příbor; Parc. č.: 205/73, 205/67, 205/66, 205/68, 205/69, 205/71) 29.09.2003 Stavební povolení k vodním dílům
  Kol.rozh.-Oprava kanalizace Orlová-Poruba,ul. Gagarinova (Obec: Orlová; KÚ: PORUBA U ORLOVÉ; Parc. č.: 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2999, 3001, 3003) 29.09.2003 Kolaudace vodního díla
  K studny Ullmannovi (Obec: Olomouc; KÚ: SLAVONÍN; Parc. č.: 533/22; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 29.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Novostavba RD, prodloužení vodovodu Dolany (Obec: Dolany; KÚ: DOLANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1483/3, 895/29; ČHP: 4-10-03-089) 28.09.2003 Kolaudace vodního díla
  GHE, a.s. -čerpání znečištěných podz. vod za účelem snížení jejich znečištění (Obec: Ostrava; KÚ: PORUBA; Parc. č.: 2801/1; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 27.09.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
  Spojená Bečva - lokalita " Ústí Milotického potoka !- udržovací práce (Obec: Černotín; KÚ: ŠPIČKY; Parc. č.: 741, Černotín-511/1 Špišky; Tok: Bečva [204660000100]; Ř. km: 45,791-46,041 - 47,041-291; ČHP: 4-11-02-027; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 27.09.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6094/03/Pr 669/03 - povolení stavby Stanice technické kontroly a měření emisí, Ostrava - Mariánské Hory - SO 03.3 ČOV a SO 03.3 -ORL (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Mariánské Hory (713830); Parc. č.: 175/2, 1529) 27.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  03-4158-HP provozovna odstraňování neb. odpadů-EKOAT 26.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Domovní studna p.č. 1353/47 Životice u N.Jičína (400-530,100-120-121) (Obec: Životice u Nového Jičína; KÚ: ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 1353/47; ČHP: 2-01-01-069; Hg. rajon: 321) 26.09.2003 Vodní díla - studny; Odběr podzemní vody
  Zahradní chata (Obec: Karviná; KÚ: STARÉ MĚSTO U KARVINÉ; Parc. č.: 79/1, 79/2) 26.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Nové rozhodnutí (900-910) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 1126, 1171, 1235, 1145, 1180, 950/1) 26.09.2003 Kolaudace vodního díla
  S- Vodojem - Bonera (400-430) (Obec: Lipová-lázně; KÚ: OSTRUŽNÁ; Parc. č.: 1248/1, 1248/5, 1248/25 - Horní Lipová 858/5, 902/18 Ostružná) 26.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  domovní ČOV na parc. č. 150/1 k.ú. Bludovice (Obec: Nový Jičín; KÚ: BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA; Parc. č.: 150/1; Tok: Zrzavka [200690000100]; ČHP: 2-01-01-074; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 26.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudační rozhodnutí - kopaná domovní studna na pozemku p.č.1695/239, k. ú. Mosty u Jablunkova 25.09.2003
  Kolaudační rozhodnutí - Odlučovač ropných látek 25.09.2003
 ŽP/48971/Hl/03 Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově - SO 02 Kanalizace, SO 03 Vodovod (Obec: Havířov; KÚ: BLUDOVICE; Parc. č.: 203/1, 203/16, 203/21, 203/22, 203/23, 203/24, 203/37, 203/38, 203/39, 203/40, 203/44, 203/45, 203/46, 203/47,) 25.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Změna povolení k některým činnostem
 OVP/9120a/03/Re 702/03 - Plán opatření pro případ havárie pro čerpací stanici pohonných hmot v Ostravě Hrabové (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabová (714534); ČHP: 2-03-01-061; Hg. rajon: 156) 25.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 ŽP/55618/Jun/03 Domovní čistírna odpadních vod a kanalizace (Obec: Těrlicko; KÚ: HORNÍ TĚRLICKO; Parc. č.: 2500/1, 2500/2, 2501/1, 2499/1; Tok: Osinský potok [205300003400]; ČHP: 2-03-03-062; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 25.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Nové rozhodnutí (900-910) 25.09.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6662/03/Po 685/03 - povolení změny a kolaudace - ČOV BIOCLEANER BC4 (Obec: Vřesina u Bílovce (500291); KÚ: Vřesina u Bílovce (786683); Parc. č.: 1259/2) 25.09.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kováč Jan - MVE Domašov nad Bystřicí - Schválení manipulačního řádu (600-620) (Obec: Domašov nad Bystřicí; KÚ: DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ; Tok: Bystřice [131260000100]; Ř. km: 32,8; ČHP: 4-10-03-098) 25.09.2003 Schválení manipulačního řádu
  Povolení k nakládání s vodami (Obec: Karviná; KÚ: KARVINÁ - DOLY; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 19,43; ČHP: 2-03-03-065; Hg. rajon: 153) 25.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Odběr povrchové vody
 OVP/8040/03/Po 761/03 - povolení stavby VD- Řešení statické dopravy na území Městského obvodu Poruba - parkoviště na ul. Podroužkově - ORL (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Poruba - sever (715221); Parc. č.: 3609/10) 25.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  SP studna Mgr.Ladislav Urbanec (Obec: Věrovany; KÚ: VĚROVANY; Parc. č.: 1343/1; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 24.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Siemens Elektromotory s.r.o.-povolení vypouštění OV (KÚ: Frenštát pod Radhoštěm; Parc. č.: 2800/66; Tok: Kozí potok; ČHP: 2-01-01-130) 24.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  JUR Trans s.r.o. - vypouštění OV z ORL (Obec: Oldřichovice; KÚ: Oldřichovice u Třince; Parc. č.: 1286/1, 1310; Tok: bezejmenná vodoteč - levostranný přítok vodního toku Křivec; ČHP: 2-03-03-029) 24.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/5235/03/Vá 624/03 - povolení stavby VD - Vodovod pro RD ul. Na Janošku , Hrabová (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Hrabová (714534); Parc. č.: 1350/2, 1330/5; ČHP: 2-03-01-061) 24.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
 OVP/2599,6005/03/Ba 654/03 - schválení provozního řádu kanalizace a kanalizačních objektů skladů ORFA, a.s. Ostrava - Svinov, ul. Navrátilova (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506)) 24.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  K studna Lubomír Chrudina (Obec: Bohuňovice; KÚ: TRUSOVICE; Parc. č.: 88/2) 24.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Schválení místního provozního řádu chlorového hospodářství (Obec: Stonava; KÚ: STONAVA) 24.09.2003 Schválení manipulačního řádu
  souhlas (800-820-821) (Obec: Český Těšín; KÚ: BLUDOVICE; Parc. č.: 264, 680, 681; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 36,000; ČHP: 2-03-03-001) 24.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 ŽP/44231/Jun/03 Těrlicko, ul. Zátiší, Stonavská a Přehradní (KÚ: HORNÍ TĚRLICKO) 24.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  PMŘ - Čistírna důlních strojů a zařízení (Obec: Stonava; KÚ: STONAVA; Parc. č.: 61/1, 52; ČHP: 2-03-03-064; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 24.09.2003 Schválení manipulačního řádu
  SP studna NOHEL GARDEN (Obec: Olomouc; KÚ: HOLICE U OLOMOUCE; Parc. č.: 877/38; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 23.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  sanace Sigma Lutín (Obec: Olšany u Prostějova; KÚ: Olšany u Prostějova; Parc. č.: 415/2, 851/1, 325, 408/1, 333; ČHP: 4-12-01-020; Hg. rajon: Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu) 23.09.2003 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
 ZP/56423/Jun/03 Vrtaná studna (Obec: Těrlicko; KÚ: DOLNÍ TĚRLICKO; Parc. č.: 800; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 23.09.2003 Vodní díla - studny
  ŽPaZ/1870/03/Sto - Hilscher (900-910) (Obec: Vendryně; KÚ: VENDRYNĚ; Parc. č.: 1587/8; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše) 23.09.2003 Kolaudace vodního díla
  DČOV - DČ-E5-ZF, LS Javorník, H.Lipová (Obec: Lipová-lázně; KÚ: HORNÍ LIPOVÁ; Parc. č.: 552/2; Tok: Jesenný potok; ČHP: 2-04-04-082) 23.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Odlučovač tuku, Tománková (400-440) (Obec: Hlučín; KÚ: HLUČÍN; Parc. č.: 1280) 23.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/1353b/03/Ba 693/03 - Uložení pokuty - vypouštění odp. vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (Obec: Ostrava (554821)) 23.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  ŽPaZ/1477/03/Gaw - Karpentná (400-430) (Obec: Třinec; KÚ: OLDŘICHOVICE U TŘINCE; Parc. č.: 2586, 2590/1, 2596, 2652/1, 2652/2, 2660/1, 2865/2, 2878, 2886/1, 2930/3, 2954, 3449, 3450, 3470/2, 3492/1, PK - 2649/1, 2651) 23.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
  Sklad PHM Sedlnice (100-120-121,100-120-123,100-110-115,400-430,400-440,400-520,400-530) (Obec: Sedlnice; KÚ: Sedlnice; Parc. č.: 1146/4, 1154/3, 1154/2,; Tok: Albrechtičský potok; Ř. km: 3,5; ČHP: 2-01-01-114; Hg. rajon: 151) 23.09.2003 Odběr podzemní vody; Čerpání za účelem snižování vodní hladiny; Jiné nakládání s povrchovými vodami; Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod; Vodní díla - studny
  SP studna Dostálovi (Obec: Křelov-Břuchotín; KÚ: KŘELOV; Parc. č.: 1028/28; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 22.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  SP studna Tylovi (Obec: Drahanovice; KÚ: DRAHANOVICE; Parc. č.: 100/46; Hg. rajon: Hornomoravský úval) 22.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  studna Orlovi k.ú.Vel.Losiny (Obec: Velké Losiny; KÚ: VELKÉ LOSINY; Parc. č.: 2747; ČHP: 4-10-01-079/3; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 22.09.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
  Obec Dub n.Mor.-prodloužení kanal. (Obec: Dub nad Moravou; KÚ: DUB NAD MORAVOU; Parc. č.: 1239/1, 1735; ČHP: 4-12-01-024/2) 22.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudační rozhodnutí 22.09.2003
  Kolaudace ORL trvalý provoz + změna § 8 + schválení PMŘ (900-910,800-810, 610) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 823/1; Tok: Branná; Ř. km: 0,33; ČHP: 4-10-01-042; Hg. rajon: 643) 22.09.2003 Kolaudace vodního díla; Schválení manipulačního řádu; Změna povolení nakládání s vodami
  Obchoní akademie-kolaudace lapolu (Obec: Orlová; KÚ: HORNÍ LUTYNĚ; Parc. č.: 3741/1) 22.09.2003 Kolaudace vodního díla
  čov soběšovice (Obec: Soběšovice; KÚ: HORNÍ SOBĚŠOVICE; Tok: Lučina [204310000100]; Ř. km: 24,5; ČHP: 2-03-01-066/0; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 22.09.2003 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  KR trvalý provoz ORL Hanuš.lesní(900-910) (Obec: Hanušovice; KÚ: HANUŠOVICE; Parc. č.: 823/1; Tok: Branná; Ř. km: 0,33; ČHP: 4-10-01-042; Hg. rajon: Krystalinikum Východních Sudet) 22.09.2003 Kolaudace vodního díla
  kol. Horecký (Obec: Řepiště; KÚ: ŘEPIŠTĚ; Parc. č.: 346/17, 346/18, 525/1; Tok: prav.přítok Ostravice; ČHP: 2-03-01-057; Hg. rajon: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry) 22.09.2003 Kolaudace vodního díla
 29449/03/JS-5961/03 studna vrtaná, Ing.Busek, Mniší (Obec: Kopřivnice; KÚ: MNIŠÍ; Parc. č.: 328/6; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 22.09.2003 Odběr podzemní vody; Vodní díla - studny
 OVP/5714/03/Vá 660/03 - zastavení řízení - Rekonstrukce základní školy ve Staré Bělé - ORL (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Stará Bělá (753661)) 22.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Kopaná studna pro Bytový dům č.p. 65, Olšovec (Obec: Olšovec; KÚ: OLŠOVEC; Parc. č.: 1004/4; ČHP: 4-11-02-042; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Bečvy) 21.09.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/7687/03/Pr 671/03 - povolení změny stavby a kolaudace ČOV typ AS-ANAcomb 5 vč. kanalizace (Obec: Klimkovice; Klimkovice (599549); Klimkovice; Klimkovice (599549); KÚ: Klimkovice (666319); Parc. č.: 2534/2) 20.09.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 OVP/5964/03/Foj 678/03 - Zastavení řízení akce Dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba - 5. ucelená část MÚK Rudná - MÚK Místecká, hlavní trasa dálnice D47 (Obec: Ostrava (554821)) 20.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/2361/03/Foj 677/03 - zastavení řízení Dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba - 5. ucelená část MÚK Rudná - MÚK Místecká, hlavní trasa dálnice D47 - díl "A1" (Obec: Ostrava (554821)) 20.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  Vypouštění z odluč. rop. látek, HZS Hlučín (400-440) 20.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  ČOV Pospíšilovi, Velká Bystř. (Obec: Bělkovice-Lašťany; KÚ: BĚLKOVICE; Parc. č.: 604; Tok: Trusovický potok [404000000100]) 19.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 OVP/6614/03/St 680/03 - Povolení stavby ČD DDC Modernizace úseku tratě Studénka - Ostrava, 2. stavba - žst. Ostrava Dvinov, rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží - přeložka vodovodu OVaK, splašková kanalizace, deš%tová kanalizace, ORL 1 a ORL2 (Obec: Ostrava (554821); KÚ: Svinov (715506); Parc. č.: 3071/3, 3071/1, 3071/2, 1006/4, 1006/1, 1007/2, 1004, 1005, 3118/2, 3108/1, 3121, 1006/3, 1006/2, 3117, 2070, 989, 992/2, 991, 992/1, 999/1; ČHP: 2-01-01-159) 19.09.2003 Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Kolaudace - Gurecká, Malenovice (Obec: Malenovice; KÚ: MALENOVICE; Parc. č.: 190/1; Hg. rajon: Flyšové sedimenty v povodí Odry) 19.09.2003 Kolaudace vodního díla
  Chorzempa-domovní ČOV (Obec: Dolní Lutyně; KÚ: VĚŘŇOVICE; Parc. č.: 491, 629, 635/2) 19.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Stav.pov.-Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy SO-37 Přeložka dešť.kanalizace (Obec: Orlová; KÚ: LAZY U ORLOVÉ; Parc. č.: 1513, 1515, 1518/1) 19.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  souhlas (800-820-822) (Obec: Český Těšín; KÚ: ČESKÝ TĚŠÍN; Parc. č.: 256, 257; Tok: Olše [204720000100]; Ř. km: 37,300; ČHP: 2-03-03-001) 19.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  STP+NSV-DČOV-Hujdus-Hať (Obec: Hať; KÚ: HAŤ; Parc. č.: 555/1; Hg. rajon: 155) 19.09.2003 Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací; Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Kolaudace studny na užitkovou vodu pozemek p.č. 145/7v k.ú. Velká 19.09.2003 Kolaudace vodního díla
 OVP/6845/03/Po 643/03 - povolení odstranění stavby VD septiku stavby "Rekonstrukce knihovny města Ostravy" 18.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  souhlas sklad,manž.Mazánkovi,k.ú.Vikýřovice (Obec: Vikýřovice; KÚ: VIKÝŘOVICE; Parc. č.: 1210; Tok: Desná [104970000100]; ČHP: 4-10-01; Hg. rajon: Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy) 18.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
 OVP/8294/03/Cr 674/03 - provozní řád na domovní ČOV (Obec: Ostrava (554821); Velká Polom (510882); Ostrava (554821); Velká Polom (510882); KÚ: Velká Polom (778591); Parc. č.: 517/8) 18.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  734/03 - Kolaudační rozhodnutí pro domovní biologickou ČOV typ D5 (Obec: 510882; Parc. č.: 517/8) 18.09.2003 Kolaudace vodního díla; Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
  Souhlas § 17 Novostavba zařízení pro občerstvení a BJ (800-820-822) (Obec: Rapotín; KÚ: RAPOTÍN; Parc. č.: 2675/2; Tok: Desná; ČHP: 4-10-01-083) 18.09.2003 Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
  SP studna Orletovi (Obec: Bukovany; KÚ: BUKOVANY U OLOMOUCE; Parc. č.: 1295; Hg. rajon: Kulm Nízkého Jeseníku) 17.09.2003 Odběr podzemní vody; Stavební povolení k vodním dílům; Vodní díla - studny
  Výzva k doplnění návrhu a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení 17.09.2003
  Vrtaná domovní studna a vodovodn