Jakost vody nádrž VD Olešná - průběhové údaje

Teplota vody u hráze



Průhlednost vody u hráze  



Koeficient obměny vody v nádrži  



Chlorofyl pod hladinou u hráze