Povodí Moravy Povodí Vltavy Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Ohře Povodí Moravy Povodí Labe Povodí Odry
     Všetky uvedené údaje sú bez záruky
   Celkový prehliad   


Priehladnosť:

> 2 m

> 1 m  ≤ 2 m

≤ 1 m

 nemerané

Územná posobnosť s.p. Povodí:

Závod Opava

Závod Frýdek Místek

Poznámka: 
 Povodí Odry, státní podnik © 2021
Aplikácia vyrobená firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021