Seznam lokalit zvláště chráněných území v povodí Odry

Kód

Název

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody

Odborné pracoviště ochrany přírody

82

Beskydy

Chráněná krajinná oblast

http://vlada.cz

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz

83

Jeseníky

Chráněná krajinná oblast

http://vlada.cz

http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

85

Poodří

Chráněná krajinná oblast

http://vlada.cz

http://www.poodri.ochranaprirody.cz