Seznam lokalit zvláště chráněných území v povodí Odry

Kód

Název

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody

Odborné pracoviště ochrany přírody

3375

Skalická Morávka

Národní přírodní památka

http://www.env.cz/

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz