Seznam lokalit zvláště chráněných území v povodí Odry

Kód

Název

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody

Odborné pracoviště ochrany přírody

925

Polanská niva

Národní přírodní rezervace

http://www.env.cz/

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

153 Kaluža Národní přírodní rezervace http://www.env.cz/ http://www.poodri.ochranaprirody.cz