Seznam lokalit zvláště chráněných území v povodí Odry

Kód

Název

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody

Odborné pracoviště ochrany přírody

3369

Hraniční meandry Odry

Přírodní památka

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

185

Koryto řeky Ostravice

Přírodní památka

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

1364

Meandry Lučiny

Přírodní památka

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

2083

Meandry Staré Odry

Přírodní památka

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

1334

Profil Morávky

Přírodní památka

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

1139

Sedlnické sněženky

Přírodní památka

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz