Seznam lokalit zvláště chráněných území v povodí Odry

Kód

Název

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody

Odborné pracoviště ochrany přírody

2237

Bartošovický luh

PR

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

1141

Hvozdnice

PR

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

586 Koutské a Zábřežské louky PR http://www.kr-moravskoslezsky.cz http://www.nature.cz

2009

Niva Moravice

PR

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

330

Polanský les

PR

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

http://www.poodri.ochranaprirody.cz

1737

Štěpán

PR

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

1815

Vidnavské mokřiny

PR

http://www.kr-olomoucky.cz

http://www.nature.cz

1965

Rezavka

PR

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz

2078

Velký Pavlovický rybník

PR

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

http://www.nature.cz