Měkkyši

         Škeble rybničná  (Anodonta cygnea)  (L., 1758).

 

       Na většině území ČR silně ustupující druh. V povodí Odry dosud řádně nedoložen, předchozí hlášení patří   zřejmě druhu  A. anatina. Obývá větší řeky, kanály, odstavená ramena a tůně, pískovny, rybníky. Dává přednost beta-mezosaprobním vodám. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Dožívá se 5-15 let.

 

         Silně ohrožený druh. V zájmovém území nezjištěn.

        Škeble říční (Anodonta anatina) (L., 1758).

 

      Na většině území ČR dosud hojný druh. Obývá vodní toky od potoků po největší řeky, kanály, odstavená ramena a tůně, pískovny, rybníky v nižších i vyšších polohách. Je velmi dobrým indikátorem beta-mezosaprobních vod. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Jeho larvy parazitují jako glochidie na rybách.

 

       Nepatří k zvlášť ohroženým druhům, je ale označován za zranitelný druh.  V zájmovém území zjištěn!

         Škeble plochá  (Pseudanodonta complanata)  (Rossmäessler, 1835).

 

       Vzácný druh, v  ČR má jen několik izolovaných lokalit – také i v povodí horní Odry. Je dobrým indikátorem beta-mezosaprobních vod. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Jeho larvy parazitují jako glochidie na rybách. Dožívá se 5-15 let.

 

       Je řazen k ohroženým druhům. V zájmovém území nezjištěna.

         Velevrub malířský (Unio pictorum) (L., 1758).

 

      Přes  silné snížení početnosti populací je v ČR dosud běžným druhem. Obývá vodní toky od potoků po největší řeky, kanály, odstavená ramena a tůně, pískovny, rybníky. Upřednostňuje beta-mezosaprobní kvalitu vody. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Jeho larvy parazitují jako glochidie na rybách.

 

       Patří ke kriticky ohroženým druhům. V zájmovém území zjištěn!

         Velevrub tupý  (U. crassus) Philipsson.

 

       V současnosti vyhynulý na většině území, vyskytuje se jen v krátkých úsecích některých toků vč. horní části Odry. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Jeho larvy parazitují jako glochidie na rybách.

 

       Řazen mezi ohrožené druhy. V zájmovém území nezjištěn.

        Velevrub nadmutý (U.tumidus) Philipsson, 1788.

 

      Na většině území ČR ustupující až vyhynulý druh. Obývá větší, pomalu tekoucí úživnější vodní toky, kanály, odstavená ramena a tůně, pískovny, rybníky. Je velmi dobrým indikátorem beta-mezosaprobních vod. Živí se filtrací planktonu a organických částic z vody. Jeho larvy parazitují jako glochidie na rybách.

 

      Řazen mezi zranitelné druhy. V zájmovém území zjištěn!