Mihulovci
Mihule potoční (Lampetra planeri) se v tocích vyskytuje ve dvou stádiích:


Larvy jsou v tocích závislé na existenci jemných dnových sedimentů (písek, bahno,organický detrit) o minimální mocnosti 0,1 m. V tomto prostředí žijí zhruba 4 roky.

Dospělí jedinci, po metamorfóze, která nastane na podzim před rozmnožováním (na jaře příštího roku) opouštějí jemné nánosy, ukrývají se v kořenových nábězích doprovodného břehového porostu, pod kameny atd. Následující rok v květnu a počátkem června migrují do mělčích štěrkovitých náplavů, kde dochází k rozmnožování. Tření trvá zhruba týden a po něm všichni dospělí jedinci hynou.