Savci
         Vydra říční (Lutra lutra)  

        je druh, jehož jedinci žijí samotářsky, chovají se teritoriálně a obývají velké území, v němž se pravidelně pohybují během celého roku. Na přesně specifikovanou lokalitu je vázána pouze v době stavby nory a odchovu mláďat. Doba porodu a výchovy mláďat není jednotná,  s mláďaty vyder  se setkáváme celoročně. Nory jsou vydrou stavěny pod kořenovými náběhy doprovodného porostu toků, vyhrabávány pod převislými hlinitými nebo štěrkovitými břehy. V období posledních dvaceti let se na některých podhorských úsecích toků (Olše, Ostravice)  setkáváme se skutečností, že vydra využila ke stavbě obytné nory  hrubých kamenných záhozů břehových opevnění.  
         Bobr evropský (Castor fiber)

        je druh, který je na koryto toku vázán celoročně. V hlinitých březích nížinných úseků toků si vyhrabává systém podzemních nor. Z nich obvykle alespoň jedna nora ústí pod vodní hladinu (není to však podmínkou jeho výskytu a úspěšného rozmnožování). Jedná se o zvíře stanovištní, kde se celá rodina vyskytuje po celý rok. Vyvedená mláďata tok využívají jako migrační cestu do nových neobsazených lokalit.