modrasek
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek bahenní

Motýl s modře zbarvenou horní plochou křídel s hnědými okraji (na rubu hnědý) pomalého třepotavého letu. Vyskytuje se na mokrých rašelinných lukách, kde ve větším množství roste bylina toten lékařský (Sanquisorba officinalis). Vajíčka klade na květní hlávky (hnědého nebo černopurpurového zbarvení)  této rostliny na vzpřímeném stonku, které housenka motýla požírá.

Je poměrně rozšířený, místy hojný zejména v červnu až srpnu. Chráněn je pro možnou ztrátu biotopů.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Jilešovice Děhylov – prostor za pravobřežní hrází řeky Opavy v Děhylově

Jakartovice – Niva řeky Hvozdnice mezi obcemi Mladecko a Jakartovice

Vidnava – území podél státních hranic, mimo tok Vidnávky

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz