prastevnik
Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripuncteria)
přástevník kostivalový Motýl se silně ochlupeným tělem. Přední křídla na líci bílá, černě skvrnitá, zadní křídla oranžová (na snímku přástevník medvědí jehož tmavá kresba je v detailu poněkud odlišná). Vyskytuje se na skalních lesostepích a v listnatých lesích. Housenky žijí na hluchavkách (Lamium), kopřivě (Urtica dioica) a vrbovkách (Epilobium). V české republice není ohrožen.

Předmětem ochrany je v lokalitě:

Údolí Moravice – Moravice od Hradce nad Moravicí po Žimrovice

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz