zidovinik_r
Židoviník německý (Myricaria germanika)
židoviník německý Menší keřík vytvářející obyčejně jen několik prutů. Květy jsou v mnohokvětných hroznech na konci větví, bělavé až narůžovělé barvy. Kvete v červnu až srpnu. Listy jsou šupinovité, přitisklé na tenkých bočních větévkách. Je citlivý na zastínění. Porosty se vyskytují na mladých nebo obnovujících se štěrkových náplavech horských a podhorských toků. Nesnáší splachy hlín  a prohnojené ornice a rasantní přehrnování štěrků při regulacích. Často bývá doprovázen křovitými vrbami. Dá se snadno vysévat a dobře roste z řízků.

V České republice roste jen v Beskydách na štěrkovištích toku Morávky.
Předmětem ochrany je v lokalitách:
Niva Morávky - evropsky významná loikalita
Základní podklady:

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)
S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)
V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)
RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)
L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)
www.natura 2000.c