horavka
Hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
hořavka duhová

Je pohyblivý a v hejnech žijící druh o průměrné velikosti 7,5 cm. Její hřbet je šedozelené barvy, boky stříbřité s namodralým pruhem. Žije ve stojatých vodách, v mrtvých ramenech případně zátokách s bahnitým dnem. Snáší nízký obsah kyslíku ve vodě. Její rozšíření je vázáno na výskyt mlžů neboť klade vajíčka do jejich plášťové dutiny a plůdek zde dorůstá aniž by hostiteli škodil. Živí se rostlinným planktonem a larvami hmyzu.

Málo početné populace se vyskytují v soustavách rybníků u Oder a Studénky, v úchytné nádrži vodního díla Těrlicko a v poddolováním devastovaných rybnících v Loukách u Karviné. Hojný výskyt byl zaznamenán v kalových nádržích Pilíky v Paskově. Hořavka v České republice není chráněným druhem.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Meandry dolní Odry – Odra na státních hranicích s Polskem (Lojkásek, výskyt nepotvrzen)

Stonávka, nádrž Halama – rybník na pravém břehu konce vzdutí údolní nádrže Těrlicko

Pilíky – kalové nádrže dolu Paskov

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz