vydra
Vydra říční (Lutra lutra)
vydra říční

Vydra říční je lasicovitá šelma přizpůsobená životu ve vodě. Žije v norách na březích řek a vodních ploch. Její potravou jsou převážně ryby, které loví večer a za šera. Nemá pevnou dobu páření. Rodí 2 - 3 mláďata, která zůstávají s matkou asi jeden rok. Její teritorium pokrývá 4 až 20 km pobřeží.

Počty jedinců opět narostly po zlepšení životního prostředí v 90. letech minulého století. Ohrožujícími faktory jsou zejména autoprovoz a nelegální lov neboť způsobuje škody na rybí obsádce.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Beskydy – Chráněná krajinná oblast

Olše – Olše od Třince po obec Bukovec

Moravice – Moravice nad údolní nádrží Slezská Harta mezi obcemi Valšov a Dolní Moravice

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz