Seznam lokalit EVL a PTO situovaných na vodních tocích ve správě státního podniku Povodí odry
p.č. kód lokality název druh lokality nařízení vlády číslo příloha nařízení vlády u (EVL); poznámky
1.

CZ0714079

Libavá EVL 132/2005 Sb. 724; předmět ochrany vranka obecná ; zařazena
2. CZ0724089 Beskydy EVL 132/2005 Sb.

810; statut jako CHKO se nemění ; zařazena  

3.

CZ0810004

Niva Morávky EVL 132/2005 Sb. 786;  vyhlášena jako NPP; změna vyhlášení akceptována
4. CZ0813439 Děhylovský potok - Štěpán EVL 132/2005 Sb. 770; náš požadavek na změnou hranice potvrzen ; zařazena
5. CZ0813442 Dolní Marklovice EVL 132/2005 Sb. 771; chráněný živočich – kuňka je mimo vodní tok ; zařazena
6. CZ0813444 Heřmanický rybník EVL 132/2005 Sb. 773; naše stanovisko umožnit vstup akceptován ; zařazena
7. CZ0813810 Horní Odra EVL 132/2005 Sb. 775;
8. CZ0813448 Jakartovice EVL 132/2005 Sb. 778; naše stanovisko umožnit vstup do toku akceptováno ; zařazena
9. CZ0813449 Jilešovice - Děhylov EVL 132/2005 Sb. 779; naše stanovisko umožnit vstup akceptováno ; zařazena
10. CZ0813455 Mokřad u Rondelu EVL 132/2005 Sb. 784; naše stanovisko umožnit vstup akceptováno ; zařazena
11. CZ0813456 Moravice EVL 132/2005 Sb. 785; ochrana zredukována na vydru říční ;  zařazena
12. CZ0813457 Niva Olše - Věřnovice EVL 132/2005 Sb. 787; chránění živočichové se nachází mimo  ; zařazena
13. CZ0813460 Osoblažský výběžek EVL 132/2005 Sb. 789; dokončit rekonstrukci jezu akceptováno ; zařazena
14. CZ0813462 Řeka Ostravice EVL 132/2005 Sb. 794;
15. CZ0813463 Paskov EVL 132/2005 Sb. 791; VT vyňat z lokality, připomínka akceptována ; zařazena
16. CZ0813464 Pilíky EVL 132/2005 Sb. 792; naše stanovisko umožnit vstup  akceptováno ; zařazena
17. CZ0813471 Stonávka - nádrž Halama EVL 132/2005 Sb. 800; návrh na smluvní ochranu EVL
18. CZ0813474 Údolí Moravice EVL 132/2005 Sb. 805i přes naše četné  námitky ! zařazena
19. CZ0813516 Olše EVL 132/2005 Sb. 788
20. CZ0814092 Poodří EVL 132/2005 Sb. 793; statut jako v CHKO se nemění ; zařazena
21. CZ0814093 Meandry dolní Odry EVL 132/2005 Sb. 783; naše připomínky akceptovány ; zařazena
22. CZ0713385 Písečná - mokřaď EVL 132/2005 Sb. 733; nedotýká  se VT Bělá ;  bez reakce ; zařazena
23. CZ0713395 Vidnava EVL 132/2005 Sb. 760; naše připomínky ;  bez reakce ; zařazena
24. CZ0813477 Žermanický lom EVL 132/2005 Sb. 808; lokalita nebyla zařazena do evropského seznamu  
25. CZ0711019 Libavá PTO 553/2004 Sb. naše připomínky akceptovány ; zařazena
26. CZ0711017 Jeseníky PTO 559/2004 Sb. naše připomínky akceptovány ; zařazena
27. CZ0811020 Poodří PTO 25/2005 Sb. naše připomínky akceptovány ; zařazena
28. CZ0811022 Beskydy PTO 687/2004 Sb. naše připomínky akceptovány ; zařazena
29. CZ0811021 Heřmanský stav - Odra - Poolší PTO 65/2007 Sb. naše připomínky ohledně rozsahu akceptovány ; zařazena 2007
evropsky významné lokality ptačí oblasti
Sdělením Ministerstva životního prostředí  č. 81  82  z 2008-02-22 byly výše uvedené lokality zařazeny do evropského seznamu, kromě lokality č. 24