Agenda kamer

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů v Agendě kamer


Správce osobních údajů je s odkazem na §16 zákona č. 101/2000 Sb. registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů.