Agenda Prohlášení návštěvníků v souvislosti s COVID-19

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje návštěvníků (jméno a příjmení, akademický titul);
    • popisné údaje (datum návštěvy provozovny správce, informace o tom, že osoba nepřišla do kontaktu s nákazou COVID-19).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování je oprávněný zájem správce (konkr. zájem na ochraně zdraví zaměstnanců a třetích osob).
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy jsou uchovány po dobu 14 dní, nejsou automatizovaně zpracovávány a není z nich tvořena žádná evidence.