Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody

Světový den vody, který připadá na 22. března, má letos tematické zaměření „Podzemní vody, zviditelnění neviditelného“. Vodohospodáři Povodí Odry i Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava si důležitost podzemních vod jednoznačně uvědomují i přesto, že zásobování vodou v Moravskoslezském kraji tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní.

Tisková zpráva ke stažení