Agenda žádostí o informace dle informačního zákona

  • Zpracovávané osobní údaje – v souvislosti s vyřizováním žádostí o informace dle InfoZ jsou správcem zpracovávány zejm. následující údaje:
    • adresní a identifikační údaje žadatele (např. jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, e-mail, IDDS);
    • popisné údaje, údaje třetích osob sdělené žadatelem či získané v rámci vyřizování žádosti.
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování je souhlas žadatele (žádost o informace) a plnění právních povinností správce; účelem je evidence a vyřizování žádostí dle InfoZ.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy žádostí uchovává správce dle Spisového řádu po dobu 5 let.