Jaké OÚ jsou zpracovávány? Na jakém právním základě? Po jakou dobu?

Povodí zpracovává kromě osobních údajů svých zaměstnanců a osobních údajů smluvních partnerů, kterým jsou informace o zpracování jejich osobních údajů sděleny v rámci jednání o uzavření smlouvy, rovněž osobní údaje dalších osob v rámci jednotlivých agend (viz níže). Pro přehlednost jsou podrobnější informace o daném zpracování uvedeny vždy u jednotlivých agend.

Povodí zpracovává pouze údaje nezbytné a přiměřené k dosažení níže definovaných účelů. Obrazové (kamerový systém) ani zvukové (monitorovaný hovor) záznamy nejsou zpracovávány zvláštními technickými prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby, a nejde tedy o biometrické údaje ve smyslu Nařízení.

Při zpracovávání osobních údajů ze strany Povodí nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.