Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Povodí vykonává Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 241 95 855, zastoupená při výkonu této funkce JUDr. Ing. Evou Radovou. S pověřencem pro ochranu osobních údajů se můžete spojit na níže uvedených kontaktních údajích:

 sídlo: Na příkopě 988/31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 721 460 521

email: e.radova@radapartner.cz