Kdo je správcem osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů při zpracování v níže uvedených agendách je:

Povodí Odry, státní podnik

IČO: 708 90 21

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

tel: 596 657 111

email: info@pod.cz

www.pod.cz

(dále jen „Povodí“ nebo také „správce“)