Plán investic Povodí Odry na rok 2020

Nejvýznamnější investicí, která bude zahájena na přelomu let 2020/2021 je rekonstrukce VD Morávka a pokračující realizace protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří vodní dílo Nové Heřminovy. Největším zdrojem financování jsou dotační protipovodňové programy a programy na podporu opatření pro drobné vodní toky a malé vodní nádrže ministerstva zemědělství, kdy pro rok 2020 jsou plánovány investice ve výši necelých 210 mil. Kč. Dalších přibližně 100 mil. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry.

Tisková zpráva ke stažení