Poskytnuté informace v roce 2020

Žádost:

  1. Jak a kolik je zaplaceno vybranými uživateli pozemků státního podniku Povodí Odry u přehrady Slezská Harta v katastru obce Leskovec nad Moravicí?

Informace:

  1. XXX – bouda - 7 642,- Kč/rok vč. DPH
  2. XXX – součást bodu č. 3
  3. XXX – plovoucí zařízení  – 2 354,- Kč/rok vč. DPH
  4. Majetek obce Leskovec nad Moravicí – buňka – 2 800,- Kč/rok vč. DPH
  5. Majetek obce Leskovec nad Moravicí – součást bodu č. 4

Odpovězeno: 8.4.2020


Žádost:

  1. Žádám o zaslání informace, jestli státní podnik Povodí Odry souhlasil s výstavbou dřevěného přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745 a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova.

Informace:

Státní podnik Povodí Odry vydal kladné stanovisko k povolení stavby předmětného přemostění.

Odpovězeno: 11.5.2020