Poskytnuté informace v roce 2022

Žádost:

 1. Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo se zaměstnanci řešeno v roce 2020?
 2. O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši
  1. na vozidle,
  2. na kancelářské technice a vybavení,
  3. svěřených hodnotách,
  4. ostatním.
 3. Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě?
 4. Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli? Pokud ano, u jaké pojišťovny a za jakou cenu?
 5. Dále žádám o zaslání směrnice upravující zjišťování, projednávání a rozhodování o škodách na majetku.

Informace:

 1. 11 škod
 2. Jednalo se zejména o škody na vozidlech, dále na mobilních telefonech a ostatním majetku
  1. 7 škod, v celkové výši 121.530,- Kč
  2. 0
  3. 2 škody, v celkové výši 2.280,- Kč
  4. 2 škody, v celkové výši 10.000,- Kč
 3. 24.510,- Kč
 4. NE
 5. Požadovaná směrnice byla zaslána v PDF.

Odpovězeno: 25.1.2022


Žádost:

 1. Žádost Povodí Odry na vypracování znaleckého posudku na parcely č. (601) 601/1 a 601/2 pokud již byly rozdělené.
 2. Předávací protokol mezi Povodím Odry a Metrostavem na výše uvedené č. parcel.

Informace:

 1. Objednávka byla poskytnuta v anonymizované podobě.
 2. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace dle ust. §15 odst. 1, z důvodu ust. §2 odst. 4 zákona.

Odpovězeno: 20.4.2022


Žádost:

 1. Předávací protokol staveniště (zahájení stavby 2020) jezu Kunov na parcely č. (601) nebo 601/1 a 601/2 pokud již byly rozděleny, mezi Povodím Odry a Metrostavem.

Informace:

 1. Zápis o předání a převzetí staveniště byl zaslán v anonymizované podobě.

Odpovězeno: 10.5.2022