Povodí Odry

Povodí Odry, státní podnik
správa státního podniku
Varenská 49
701 26 Ostrava

Kontakty viz adresář

STRUKTURA ÚZEMNÍ
PŮSOBNOSTI

Povodí Odry
Závod Opava
VHP Jeseník
VHP Krnov
VHP Opava
VHP VD Opava
VHP Skotnice
Závod Frýdek-Místek
VHP Ostrava
VHP Český Těšín
VHP Frýdek-Místek
VHP VD Frýdek-Místek
Povodí Ohře
Povodí Labe
Povodí Vltavy
Povodí Moravy

 

Vodohospodářské provozy povodí Odry

závod 1 - Opava závod 2 - Frýdek Místek

Vodohospodářské provozy povodí Odry

VHP Opava VHP Skotnice VHP VD Opava VHP Krnov VHP Jeseník VHP Frýdek-Místek VHP VD Frýdek-Místek VHP Český Těąín VHP Ostrava