Protikorupční program

Podnikový protikorupční program

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Přehled nákladů na poradenské a právní služby za 2. pol. 2017

 1. Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.
 2. Státní podnik má uzavřeny tři smlouvy na konzultační poradenské služby:
  • smlouvu na poskytování daňového poradenství s firmou ABC Taxes, s.r.o. s měsíční odměnou 15 tis. Kč. Náklady za 2. pololetí 2017: 90 tis. Kč bez DPH
  • smlouvu na poskytování služeb, poradenství a informací v oblasti rybářství s Rybářským sdružením České republiky. Náklady za 2. pololetí 2017: 10 000,- Kč bez DPH
  • smlouvu o dílo na provedení analýzy dopadů požadavků Nařízení EP a Rady č. 2016/679 (GDPR) s firmou F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. s cenou za plnění ve výši 192 tis. Kč bez DPH. Náklady za 2. pol. 2017: 192 000 Kč bez DPH
 3. Státní podnik má uzavřených sedm smluv s advokáty nebo advokátními kancelářemi na poskytování právních služeb:
  • Rada & Partner AK s.r.o. ve věci zastupování státního podniku před soudy ve všech sporech se členy sdružení „Vodní síla“ s hod. sazbou 2 500 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 178 020,83 Kč bez DPH
  • AK Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. ve věci přípravy a provedení postupu pro úhradu náhrady škody polským občanům za škody vzniklé rozlivem vod při povodních v Petrovicích u Karviné s hod. sazbou 1 850 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 7 875 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. při zastupování státního podniku před soudy ve věci vylučovací žaloby proti zahrnutí MVE Těrlicko do majetkové podstaty OKD, a.s. s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 67 426,44 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka v souvislosti s realizací stavby VD Kružberk-rekonstrukce koruny hráze a oprava návodního líce s hod. sazbou 1 500 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • ABC.Audit na provedení auditu s cenou 130 000 Kč bez DPH za rok. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka ve věci výkupů nemovitostí pro následnou realizaci přeložky silnice I/45 v souvislosti s připravovanou stavbou přehrady Nové Heřminovy s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka ve věci zpracování právního stanoviska spočívající v analýze možnosti změny smlouvy o dílo s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH