Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem

Štěrkonosné toky vyžadují zvláštní údržbu štěrkových a hlinitoštěrkových lavic v průtočných profilech koryt řek. Vodohospodáři usilují, aby provozní zásahy, kterými musí zabezpečit průtočnost těchto vodních toků, byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Za posledních 5 let provedlo Povodí Odry údržbu štěrkových lavic ve 29 profilech štěrkonosných toků Ostravice, Olše, Morávky a dalších o celkovém objemu 55 tisíc m3 štěrků za zhruba 18,4 mil. Kč.

Tisková zpráva ke stažení