V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb

Rok 2021 byl pro vodohospodáře z povodí Odry stavebně úspěšný.  Do konce minulého roku se podařilo dokončit 8 velkých staveb a celkově bylo na investiční akce vynaloženo více než 247 mil. Kč. Nejvýznamnější jsou protipovodňová opatření na řece Opavě v Holasovicích, Branicích na polském území pod Krnovem a v prostoru jezu Kunov. Také byla dokončena rekonstrukce jezu v Jablunkově na bystřině Lomná. V rámci protipovodňových opatření a migrační prostupnosti toků byla odstraněna poslední migrační překážka na řece Mohelnici v Beskydech.  V roce 2022 plánuje státní podnik Povodí Odry investice ve výši zhruba 230 mil. Kč.

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie