Vodohospodáři chtějí jednat s vedením obce Nové Heřminovy

Vodohospodáři navrhují zastupitelům obce Nové Heřminovy zasednou u kulatého stolu a jednat. To byl důvod, proč generální ředitel státního podniku Povodí Odry požádal starostu obce Nové Heřminovy a všechny členy zastupitelstva obce o možnost vystoupení na prosincovém jednání zastupitelstva obce, aby mimo jiné zastupitele upozornil také na zákonnou povinnost uvést do souladu územní plán obce Nové Heřminovy s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. 

Tisková zpráva ke stažení