Czech Polish Germany English

4. Členění a struktura Plánu oblasti povodí Odry

Základní obsah plánů oblastí povodí je stanoven přílohou č. 2 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.

Plán oblasti povodí Odry je vyhotoven jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

4.1 Tištěná verze

Každá část plánu obsahuje textovou část a je-li relevantní, část tabulkovou a část grafickou. Kapitola C a D obsahuje navíc část LISTY OPATŘENÍ a kapitola E LISTY HODNOCENÍ.

Obsah Plánu oblasti povodí Odry:

  • POPIS OBLASTI POVODÍ
  • UŽÍVÁNÍ VOD A JEHO VLIV NA STAV VOD
  • STAV A OCHRANA VODNÍCH ÚTVARŮ
  • OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY
  • ODHAD DOPADŮ OPATŘENÍ UVEDENÝCH V ČÁSTI B.3, C.4 a D.4 NA STAV VOD
  • EKONOMICKÁ ANALÝZA
  • OSTATNÍ : 1) ÚVODNÍ ZPRÁVA
    2) STRUČNÝ SOUHRN PLÁNU OBLASTI POVODÍ ODRY

4.2. Elektronická verze

Elektronická verze Plánu oblasti povodí Odry obsahuje kompletní obsah tištěné verze ve formátu PDF.

Název CD nosiče: Plán oblasti povodí Odry
Adresářová struktura: [0_uvodni_zprava]
[A_popis]
[B_uzivani]
[C_stav]
[D_povodne]
[E_dopady]
[F_ekonomika]
[INSTALL] [Strucny_souhrn]

Jednotlivé adresáře obsahují následující soubory:

[0_uvodni_zprava]
[1_tabulky]
adresář obsahuje Úvodní zprávu Plánu oblasti povodí Odry

[A] adresář obsahuje následující podadresáře:
[1_texty]
[2_mapy]
[3_tabulky]

[B] adresář obsahuje následující podadresáře
[1_texty]
[2_mapy]
[3_tabulky]

[C] adresář obsahuje následující podadresáře
[1_texty]
[2_mapy]
[3_tabulky]
[4_listy_opatreni]

[D] adresář obsahuje následující podadresáře
[1_texty]
[2_mapy]
[3_tabulky]
[4_listy_opatreni]

[E] adresář obsahuje následující podadresáře
[1_texty]
[2_mapy]
[3_tabulky]
[4_listy_hodnoceni]

[F] adresář obsahuje následující podadresáře
[1_texty]

[Install]
adresář obsahuje instalační soubory programu Adobe Reader v.7.09 a v.9.20

[Strucny_souhrn]
adresář obsahuje Stručný souhrn Plánu oblasti povodí Odry