Czech Polish Germany English

Úvodní zpráva

0_uvodni_zprava.zip (ZIP, 2.6MB)

A - Popis oblasti okolí

A_popis.zip (ZIP, 16MB)

B - Užívání vod a jeho vliv na stav vod

B_uzivani.zip (ZIP, 14MB)

C - Stav a ochrana vodních útvarů

C_stav.zip (ZIP, 26MB)

D - Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

D_povodne.zip (ZIP, 16MB)

E - Odhad dopadů opatření uvedených v části B.3, C.4 a D.4 na stav vod

E_dopady.zip (ZIP, 9.8MB)

F - Ekonomická analýza

F_ekonomika.zip (ZIP, 1.0MB)

Stručný souhrn

Strucny_souhrn.zip (ZIP, 3.6MB)