Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.07.2024 23:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.07.2024 23:20:52
VD Slezská Harta
Povodí: Moravice
Koruna hráze: 500,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 496,83 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 498,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 495,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 452,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Slezská Harta
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.07.2024 23:10 494,75 4,34
20.07.2024 23:00 494,75 4,34
20.07.2024 22:00 494,75 4,34
20.07.2024 21:00 494,75 4,34
20.07.2024 20:00 494,75 4,34
20.07.2024 19:00 494,75 4,34
20.07.2024 18:00 494,75 4,34
20.07.2024 17:00 494,75 4,34
20.07.2024 16:00 494,76 4,34
20.07.2024 15:00 494,76 4,34
20.07.2024 14:00 494,76 4,34
20.07.2024 13:00 494,76 4,34
20.07.2024 12:00 494,76 4,34
20.07.2024 11:00 494,76 4,34
20.07.2024 10:00 494,76 4,34
20.07.2024 09:00 494,77 4,34
20.07.2024 08:00 494,77 4,34
20.07.2024 07:00 494,77 4,34
20.07.2024 06:00 494,77 4,34
20.07.2024 05:00 494,77 4,34
20.07.2024 04:00 494,77 4,34
20.07.2024 03:00 494,77 4,34
20.07.2024 02:00 494,77 4,34
20.07.2024 01:00 494,78 4,34
20.07.2024 00:00 494,78 4,34
19.07.2024 07:00 494,80 4,34
18.07.2024 07:00 494,82 4,34
17.07.2024 07:00 494,83 0,93
16.07.2024 07:00 494,85 4,34
15.07.2024 07:00 494,85 4,34
14.07.2024 07:00 494,84 4,34
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015