Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2020 11:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2020 12:03:12
VD Žermanice
Povodí: Lučina
Koruna hráze: 295,68 [m n.m.]
Kóta přelivu: 291,26 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 293,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 291,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 274,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Žermanice
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2020 11:40 290,91 0,76
03.12.2020 11:00 290,91 0,76
03.12.2020 10:00 290,91 0,76
03.12.2020 09:00 290,91 0,76
03.12.2020 08:00 290,91 0,76
03.12.2020 07:00 290,92 0,76
03.12.2020 06:00 290,92 0,76
03.12.2020 05:00 290,92 0,76
03.12.2020 04:00 290,92 0,76
03.12.2020 03:00 290,92 0,76
03.12.2020 02:00 290,92 0,76
03.12.2020 01:00 290,92 0,76
03.12.2020 00:00 290,92 0,76
02.12.2020 23:00 290,92 0,76
02.12.2020 22:00 290,92 0,76
02.12.2020 21:00 290,92 0,76
02.12.2020 20:00 290,93 0,76
02.12.2020 19:00 290,93 0,76
02.12.2020 18:00 290,93 0,76
02.12.2020 17:00 290,93 0,76
02.12.2020 16:00 290,94 0,76
02.12.2020 15:00 290,94 0,76
02.12.2020 14:00 290,94 0,76
02.12.2020 13:00 290,94 0,76
02.12.2020 12:00 290,94 0,76
02.12.2020 07:00 290,94 0,76
01.12.2020 07:00 290,97 0,76
30.11.2020 07:00 291,00 0,76
29.11.2020 07:00 291,02 0,76
28.11.2020 07:00 291,03 0,76
27.11.2020 07:00 291,06 0,76
  Povodí Odry, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015