Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.02.2019 02:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.02.2019 02:34:58
VD Žermanice
Povodí: Lučina
Koruna hráze: 295,68 [m n.m.]
Kóta přelivu: 291,26 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 293,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 291,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 274,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Žermanice
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.02.2019 02:10 291,21 3,98
23.02.2019 02:00 291,21 3,98
23.02.2019 01:00 291,22 3,98
23.02.2019 00:00 291,22 3,98
22.02.2019 23:00 291,22 3,98
22.02.2019 22:00 291,22 3,98
22.02.2019 21:00 291,22 3,98
22.02.2019 20:00 291,23 3,98
22.02.2019 19:00 291,24 3,98
22.02.2019 18:00 291,24 3,98
22.02.2019 17:00 291,25 4,15
22.02.2019 16:00 291,25 4,15
22.02.2019 15:00 291,26 4,15
22.02.2019 14:00 291,26 4,15
22.02.2019 13:00 291,26 3,16
22.02.2019 12:00 291,26 0,85
22.02.2019 11:00 291,26 0,85
22.02.2019 10:00 291,26 0,85
22.02.2019 09:00 291,26 0,85
22.02.2019 08:00 291,25 0,85
22.02.2019 07:00 291,25 0,85
22.02.2019 06:00 291,24 0,94
22.02.2019 05:00 291,24 0,94
22.02.2019 04:00 291,24 0,94
22.02.2019 03:00 291,23 0,94
21.02.2019 07:00 291,24 0,94
20.02.2019 07:00 291,26 0,94
19.02.2019 07:00 291,27 0,85
18.02.2019 07:00 291,27 0,85
17.02.2019 07:00 291,22 0,85
  Povodí Odry, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015