Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.01.2020 22:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.01.2020 22:57:56
VD Žermanice
Povodí: Lučina
Koruna hráze: 295,68 [m n.m.]
Kóta přelivu: 291,26 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 293,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 291,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 274,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Žermanice
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.01.2020 22:40 290,57 0,85
29.01.2020 22:00 290,57 0,85
29.01.2020 21:00 290,57 0,85
29.01.2020 20:00 290,57 0,85
29.01.2020 19:00 290,57 0,85
29.01.2020 18:00 290,57 0,85
29.01.2020 17:00 290,58 0,85
29.01.2020 16:00 290,58 0,85
29.01.2020 15:00 290,58 0,85
29.01.2020 14:00 290,58 0,85
29.01.2020 13:00 290,58 0,85
29.01.2020 12:00 290,58 0,85
29.01.2020 11:00 290,58 0,85
29.01.2020 10:00 290,59 0,85
29.01.2020 09:00 290,59 0,85
29.01.2020 08:00 290,59 0,85
29.01.2020 07:00 290,59 0,94
29.01.2020 06:00 290,59 0,94
29.01.2020 05:00 290,59 0,94
29.01.2020 04:00 290,59 0,94
29.01.2020 03:00 290,60 0,94
29.01.2020 02:00 290,60 0,94
29.01.2020 01:00 290,60 0,94
29.01.2020 00:00 290,60 0,94
28.01.2020 23:00 290,60 0,94
28.01.2020 07:00 290,62 0,85
27.01.2020 07:00 290,66 0,85
26.01.2020 07:00 290,68 0,85
25.01.2020 07:00 290,70 0,85
24.01.2020 07:00 290,72 0,85
23.01.2020 07:00 290,73 0,85
  Povodí Odry, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015