Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 12.08.2022 17:43
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 12.08.2022 17:48:41
VD Žermanice
Povodí: Lučina
Koruna hráze: 295,68 [m n.m.]
Kóta přelivu: 291,26 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 293,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 291,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 274,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Žermanice
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
12.08.2022 17:30 290,99 0,14
12.08.2022 17:00 290,99 0,14
12.08.2022 16:00 290,99 0,14
12.08.2022 15:00 290,99 0,14
12.08.2022 14:00 290,99 0,14
12.08.2022 13:00 290,99 0,14
12.08.2022 12:00 291,00 0,14
12.08.2022 11:00 291,00 0,14
12.08.2022 10:00 291,00 0,14
12.08.2022 09:00 291,00 0,14
12.08.2022 08:00 291,00 0,14
12.08.2022 07:00 291,00 0,14
12.08.2022 06:00 291,00 0,14
12.08.2022 05:00 291,00 0,14
12.08.2022 04:00 291,00 0,14
12.08.2022 03:00 291,00 0,14
12.08.2022 02:00 291,00 0,14
12.08.2022 01:00 291,01 0,14
12.08.2022 00:00 291,01 0,14
11.08.2022 23:00 291,01 0,14
11.08.2022 22:00 291,01 0,14
11.08.2022 21:00 291,01 0,14
11.08.2022 20:00 291,01 0,14
11.08.2022 19:00 291,01 0,14
11.08.2022 18:00 291,01 0,14
11.08.2022 07:00 291,02 0,14
10.08.2022 07:00 291,05 0,14
09.08.2022 07:00 291,06 0,14
08.08.2022 07:00 291,05 0,14
07.08.2022 07:00 291,03 0,14
06.08.2022 07:00 290,97 0,14
  Povodí Odry, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015