Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Czech
  • Polish
  • Germany
  • English

Posouzení z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí


V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byl Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 -2027 posouzen z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí (proces SEA).

V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty pro Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027 povinně zveřejňovány v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem MZP283K.

 

Dne 30. června 2022 bylo dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí vydáno souhlasné stanovisko k Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027

 

Prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.
Copyright © 2022 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz