4. Ekonomická analýza užívání vody

4.1.Hospodářský význam užívání vody v oblasti povodí
4.1.1.Přehled ukazatelů
     
4.1.2.Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí
 


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu