Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Povodím Odry, státní podnik

Správce
Povodí Odry, státní podnik, IČ: 708 90 021
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o., IČ 241 95 855
Zastoupená při výkonu funkce pověřence
JUDr. Ing. Eva Radová, tel.: +420 721 460 521, e.radova@radapartner.cz
Práva subjektu osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a má právo podat námitku proti zpracování, je-li opodstatněná. Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Automatizované rozhodování a profilování
Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

V souladu s s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu a s ustanovením §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Povodí Odry, státní podnik informace o realizovaném zpracování osobních údajů: