Contacts

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40 a),b)
779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111
fax: 585 508 111
e-mail: podatelna@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.: 221 811 111 (ústředna)
fax: 224 810 478
e-mail: posta@mze.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65
180 01 Praha 10
tel.: 267 121 111
fax: 267 310 308
e-mail: info@env.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého nám.4
128 01 Praha 2
tel.: 224 971 111
fax: 224 972 111
e-mail: mzcr@mzcr.cz

Ministerstvo dopravy ČR

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
P.O.Box 9
110 15 Praha 1
tel.: 972 211 111 (ústředna)
fax: 972 231 184
e-mail: judita.javurkova@mdcr.cz

Ministerstvo obrany ČR

Tychonova 1
160 01 Praha 6
tel.: 973 201 111 (ústředna)
e-mail: posta@army.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Staroměstské nám.6
110 15 Praha 1
tel.: 224 861 111
e-mail: info@mmr.cz