Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Czech
  • Polish
  • Germany
  • English

ÚVODNÍ ZPRÁVA

ÚVODNÍ ZPRÁVA (1 MB)

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY (55 MB)

II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD

II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD (32 MB)

III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU

III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU (32 MB)

IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI VÁZANÉ NA VODU

IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI VÁZANÉ NA VODU (8 MB)

V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY

V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY (30 MB)

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ (76 MB)

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE (1 MB)

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (2 MB)Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (12 MB)
Copyright © 2022 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz