Komisja ds. Planowania

Komisja ds. Planowania gospodarowania wodami przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej utworzona została w 2003 r. Komisja koordynuje działalność w zakresie planowania gospodarowania wodami na poziomie krajowym, omawia oraz uchwala tryby postępowania, metodyki oraz dokumenty sporządzane w procesie planowania, które następnie wykorzystywane są dla konkretnych prac przy tworzeniu jednolitych planów. Zadaniem Komisji jest wspieranie instytucji biorących udział w procesie planowania.

Członkami Komisji są nie tylko przedstawiciele centralnych urzędów wodnoprawnych, urzędów okręgowych (krajské úřady), władz okręgowych, instytucji odpowiedzialnych za sporządzenie planów gospodarowania wodami, ale również przedstawiciele pozostałych zainteresowanych podmiotów, wraz z organizacjami fachowymi oraz pozarządowymi.

Na szczeblu instytucji odpowiedzialnej za sporządzenie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ustanowiono Komisję dla obszaru dorzecza Odry, która jest organem doradczym dla tej instytucji. Zadaniem tej Komisji jest zarządzanie procesem planowania, koordynacja prac oraz współpraca na poziomie obszaru dorzecza, jak również udzielanie wsparcia przy przekazywaniu materiałów. W skład Komisji wchodzą:

  • zarządca dorzecza Odry - Povodí Odry, státní podnik
  • przedstawiciele władz Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Ołomuńskiego
  • przedstawiciele urzędów Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Ołomuńskiego
  • przedstawiciele MŽP (Ministerstwo Środowiska), ČHMÚ (Czeski Instytut Hydrometeorologiczny), VÚV (Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej), AOPK (Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu), ČRS (Czeski Związek Wędkarski), WWF, MKOOpZ (Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem), ČIŽP (Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska), KHS (Okręgowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)
  • zarządcy cieków LČR (Lasy Rep. Czeskiej), ZVHS (Zarząd ds. Rolnictwa i Gospodarki Wodnej),
  • przedstawiciele znaczących przedsiębiorstw (SmVaK a.s., MITTAL STEEL, KARBON INVEST)

Spis Członkovia Komisji

Rokowanie Komisji ds. Planowania gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry


Data Wezwanie Lista Obecności Zapis z Rokowanie
1.11.2007 Wezwanie Obecność Zapis
23.03.2007 Wezwanie Obecność Zapis
27.10.2006 Wezwanie Obecność Zapis
08.06.2006 Wezwanie Obecność Zapis
09.03.2006 Wezwanie Obecność Zapis
02.12.2005 Wezwanie Obecność Zapis
06.10.2005 Wezwanie Obecność Zapis
02.06.2005 Wezwanie Obecność Zapis
04.11.2004 Wezwanie Obecność Zapis
02.09.2004 Wezwanie Obecność Zapis
11.05.2004 Wezwanie Obecność Zapis
05.02.2004 Wezwanie Obecność Zapis
02.09.2003 Wezwanie Obecność Zapis