Napisać e-mail

W przypadku jakikolwiek zapytania lub uwag, prosimy o kontakt na adres e-mail planovani@pod.cz,