1. Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí

1.1.Vymezení oblasti povodí a jeho částí
1.2.Geomorfologické poměry
1.3.Geologické a hydrogeologické poměry
1.4.Pedologické poměry
1.5.Lesní poměry
   
1.6.Klimatické poměry
                   
1.7.Sídelní struktura
     
1.8.Hospodářské využití území
  
1.9.Využití plochy povodí
1.10.Kulturně historické a technické památky
 
1.11.Chráněná území ochrany přírody


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu