3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

3.2.Podzemní vody
3.2.2.Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody
3.2.2.1.Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu
   
3.2.2.2.Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu
       


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu